Kết quả tuần 10, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"
Các văn nghệ sĩ dự Hội nghị Chấp hành mở rộng Hội Văn nghệ Việt Nam tại Việt Bắc tháng 3/1951. Từ phải sang, hàng trước: Nam Cao, Nguyên Hồng, Kim Lân, Nguyễn Đình Thi. Hàng sau: Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng, Hoàng Trung Thông, Chế Lan Viên, Nguyễn Xuân Sanh, Học Phi, Nguyễn Đỗ Cung. (Ảnh: Trần Văn Lưu). (Ảnh minh họa)
ĐÁP ÁN CÂU HỎI TUẦN 10:
 
Câu hỏi 1: A.
 
Câu hỏi 2: D.
 
Câu hỏi 3: B

Câu hỏi 4: D.

Câu hỏi 5: C.

Câu hỏi 6: C.

Câu hỏi 7: D.

Câu hỏi 8: A.

Câu hỏi 9: D.

Câu hỏi 10: B.

SỐ NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG CẢ 10 CÂU HỎI: 65.993 

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các cá nhân sau đây đã đoạt giải:

GIẢI NHẤT: 

Khổng Minh Khiến
Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 65.993
Thời gian tham gia: 26/05/2020 15:47:19.

GIẢI NHÌ:

1) Võ Minh Nhật
Phường Bình Thủy, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 65.993
Thời gian tham gia: 30/05/2020 07:09:19.

2) Vi Văn Quý
Xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 65.993
Thời gian tham gia: 30/05/2020 20:45:37.

GIẢI BA: 

1) Vũ Xuân Lợi
Xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 65.993
Thời gian tham gia: 30/05/2020 23:02:56.

2) Võ Thị Cẩm Tú
Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 65.994
Thời gian tham gia: 28/05/2020 22:01:21.

3) Võ Thị Trà
Trường Mầm non Thanh Khai
Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 65.992
Thời gian tham gia: 31/05/2020 10:45:28
.

4) Phan Khắc Bách
Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 65.994
Thời gian tham gia: 31/05/2020 11:32:55.

5) Lữ Đức Báu
Xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 65.995
Thời gian tham gia: 26/05/2020 23:46:50.

GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 

1) Nguyễn Văn Nhanh
Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 65.995
Thời gian tham gia: 27/05/2020 13:50:28.

2) Nguyễn Thị Hồng Ngân
Ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 65.995
Thời gian tham gia: 28/05/2020 22:12:38.

3) Trần Anh Đức
Xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 65.995
Thời gian tham gia: 31/05/2020 10:14:44.

4) Nguyễn Doãn Báu
Xóm 2, thôn Bồng Giang
Xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 65.991
Thời gian tham gia: 31/05/2020 19:28:12.

5) Nguyễn Thị Linh
UBND xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 65.991
Thời gian tham gia: 31/05/2020 20:05:56.

6) Hoàng Hữu Chinh
UBND xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 65.990
Thời gian tham gia: 27/05/2020 11:00:06.

7) Bùi Thị Thu Lan
Xã Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 65.996
Thời gian tham gia: 30/05/2020 20:49:41.

8) Lưu Thị Dung
Trường Tiểu học Vĩnh Khê
Phường Mạo Khê, thị Xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 65.996
Thời gian tham gia: 01/06/2020 07:56:15.

CÂU HỎI TUẦN 11:

CÂU 1. “Vũ khí phê phán không thể thay thế cho sự phê phán bằng vũ khí. Lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất. Nhưng một khi lý luận thâm nhập vào quần chúng sẽ trở thành sức mạnh vĩ đại”, là câu nói của ai?

A. C.Mác.

B. Ph.Ăngghen.

C. V.I.Lênin.

D. L.Phoiơbắc.

CÂU 2. V.I.Lênin khẳng định: “không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng”; “chỉ đảng nào được một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sỹ tiền phong”, được viết trong tác phẩm nào?

A.  Chống Đuyrinh.

B.  Làm gì?.

C. Bút ký triết học.

D. Bệnh ấu trĩ “tả khuynh” trong phong trào cộng sản.

CÂU 3. Để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, đưa sinh hoạt thời sự, chính sách đi vào nền nếp, ngày 3-8-1977 Ban Bí thư đã ra Chỉ thị nào sau đây?

A. Chỉ thị số 12-CT/TW.

B. Chỉ thị số 13-CT/TW.

C. Chỉ thị số 14-CT/TW.

D. Chỉ thị số 15-CT/TW.

CÂU 4. Để cải tiến công tác tư tưởng, Đại hội V của Đảng đã xác định những vấn đề nào sau đây?

A. Phải sâu sát thực tế, nhạy cảm với cuộc sống, nghiên cứu, tổng kết, phổ biến cổ vũ điển hình tiên tiến.

B. Toàn Đảng phải làm công tác tư tưởng. Mọi đảng viên đều phải làm công tác tư tưởng.

C. Phối hợp tất cả các cơ quan, các ban, ngành, đoàn thể, sử dụng tất cả các công cụ thông tin, văn hóa, giáo dục… để làm công tác tư tưởng.

D. Cả 3 đáp án trên.

CÂU 5. Trong các năm 1977-1978, bao nhiêu cán bộ đã qua đào tạo, bồi dưỡng được điều động, bổ sung cho các tỉnh, thành phố vùng mới giải phóng để kiện toàn Ban Tuyên giáo và trường đảng các cấp?

A. Gần 1.000 cán bộ.

B. Gần 2.000 cán bộ.

C. Gần 3.000 cán bộ.

D. Gần 4.000 cán bộ.

CÂU 6. Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội V của Đảng chỉ rõ những nhiệm vụ nào của công tác tư tưởng?

A. Cần khắc phục các yếu kém, phải hướng mạnh vào việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng cho cán bộ, đảng viên…

B. Coi trọng công tác phát triển đảng viên.

C. Coi trọng việc tổ chức học tập một cách có hệ thống tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng…

D. Đáp án A, C.

CÂU 7. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V của Đảng về công tác tư tưởng văn hóa, năm 1983, hệ thống các trường đảng trực thuộc Trung ương được sắp xếp lại như thế nào?

A. Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 3 trường đảng khu vực và 2 trường tuyên huấn.

B. Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 2 trường đảng khu vực và 2 trường tuyên huấn.

C. Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 4 trường đảng khu vực và 2 trường tuyên huấn.

D. Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 2 trường đảng khu vực và 3 trường tuyên huấn.

CÂU 8. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên mặt trận tư tưởng, ngày 28/12/1983, Ban Bí thư ban hành Quyết định nào về thành lập Ủy ban công tác tư tưởng?

A. Quyết định số 32-QĐ/TW.

B. Quyết định số 33-QĐ/TW.

C. Quyết định số 34-QĐ/TW.

D. Quyết định số 35-QĐ/TW.

CÂU 9. Công tác tuyên giáo giai đoạn 1975 - 1985 đã thực hiện những nhiệm vụ nào sau đây?

A. Giáo dục toàn Đảng, toàn dân kiên định con đường xã hội chủ nghĩa.

B. Kiên trì đấu tranh chống hữu khuynh, chủ quan, say sưa với thắng lợi, mất cảnh giác cách mạng.

C. Bám sát thực tiễn, cùng các ngành phát hiện và biểu dương nhân tố mới trong kinh tế, văn hóa, xã hội…

D. Cả 3 đáp án trên.

CÂU 10. Ông từng giữ các chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, đồng thời là nhà thơ tiêu biểu của nền thơ ca cách mạng Việt Nam với những tập thơ nổi tiếng “Từ ấy”, “Máu và hoa”, “Ra trận”… Bạn cho biết, ông là ai? 

A. Nguyễn Khoa Điềm.

B. Trần Hoàn.

C. Tố Hữu.

D. Nguyễn Đình Thi./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất