Kết quả tuần 11, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"
Đồng chí Đỗ Mười (bên phải) và đồng chí Đào Duy Tùng (bên trái) chúc tết cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa qua vô tuyến điện tại Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Hải quân ngày 19/1/1993. (Ảnh minh họa)
ĐÁP ÁN CÂU HỎI TUẦN 11:
 
Câu hỏi 1: A.
 
Câu hỏi 2: B.
 
Câu hỏi 3: C

Câu hỏi 4: D.

Câu hỏi 5: A.

Câu hỏi 6: D.

Câu hỏi 7: A.

Câu hỏi 8: B.

Câu hỏi 9: D.

Câu hỏi 10: C.

SỐ NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG CẢ 10 CÂU HỎI: 29.519 

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các cá nhân sau đây đã đoạt giải:

GIẢI NHẤT: 

Nguyễn Văn Duẩn
Phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 29.516
Thời gian tham gia: 08/06/2020 08:49:48.

GIẢI NHÌ:

1) Nguyễn Xuân Thắm
Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 29.525
Thời gian tham gia: 08/06/2020 08:47:46.

2) Trần Hương
Phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 29.525
Thời gian tham gia: 08/06/2020 08:48:25.

GIẢI BA: 

1) Phạm Ngọc Điền
Số 166, khu phố 3/2, thị trấn Vĩnh Bảo
Huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 29.525
Thời gian tham gia: 08/06/2020 08:51:08.

2) Võ Quang Đạt
Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 29.525
Thời gian tham gia: 08/06/2020 08:52:03.

3) Lê Thị Hòe
Trường Mầm non Mỹ Lộc
Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 29.525
Thời gian tham gia: 08/06/2020 08:59:47
.

4) Phan Văn Việt Nhật
Xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 29.527
Thời gian tham gia: 08/06/2020 08:52:36.

5) Nguyễn Thị Mỹ Âu
Thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 29.527
Thời gian tham gia: 08/06/2020 08:53:14.

GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 

1) Ánh Dương
Số nhà 199, đường Lê Lợi, thị trấn Phố Châu
Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 29.510
Thời gian tham gia: 08/06/2020 08:52:02.

2) Nguyễn Văn Nhanh
Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 29.529
Thời gian tham gia: 06/06/2020 22:31:10.

3) Phan Khắc Bách
Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 29.507
Thời gian tham gia: 08/06/2020 08:40:33.

4) Bàn Sinh Tuấn
Thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm thủy, tỉnh Thanh Hóa
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 29.532
Thời gian tham gia: 03/06/2020 08:18:22.

5) Ung Thanh Sang
Xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 29.535
Thời gian tham gia: 05/06/2020 15:23:02.

6) Nguyễn Thị Mai
Xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 29.503
Thời gian tham gia: 08/06/2020 08:57:18.

7) Đỗ Ngọc Đào
Phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 29.501
Thời gian tham gia: 05/06/2020 08:50:16.

8) Thái Anh Tuấn
Ban Chỉ huy quân sự thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 29.538
Thời gian tham gia: 06/06/2020 11:15:53.

CÂU HỎI TUẦN 12:

CÂU 1. “Có lý luận soi đường thì quần chúng hành động mới đúng đắn, mới phát triển được tài năng và lực lượng vô cùng tận của mình”. Bạn hãy cho biết, câu nói trên là của ai?

A. Tổng Bí thư Lê Duẩn.

B. Tổng Bí thư Trường Chinh.

C. Chủ tịch Hồ Chí Minh.

D. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

CÂU 2. Với quan điểm “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã nêu rõ những hạn chế nào trong lĩnh vực tư tưởng?

A.  Đã bộc lộ sự lạc hậu về nhận thức lý luận….

B.  Đã mắc bệnh duy ý chí, giản đơn hoá...

C. Chưa thật sự thừa nhận những quy luật của sản xuất hàng hoá…

D. Cả 3 đáp án trên.

CÂU 3. Nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng là đổi mới tư duy… trước hết là đổi mới tư duy kinh tế, nâng cao phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên... khơi dậy ý chí cách mạng của quần chúng” được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?

A. Đại hội lần thứ VI.

B. Đại hội lần thứ VIII.

C. Đại hội lần thứ X.

D. Đại hội lần thứ XII.

CÂU 4. Ông từng là Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VI, VII; Thường trực Ban Bí thư khóa VII. Bạn hãy cho biết, ông là ai?

A. Tố Hữu.

B. Nguyễn Khoa Điềm.

C. Trần Trọng Tân.

D. Đào Duy Tùng.

CÂU 5. Tại Hội nghị Khoa giáo toàn quốc năm 1988, chủ trương nào được coi là một phương hướng chiến lược để thực hiện đổi mới trong các lĩnh vực khoa giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng?

A. Chủ trương quốc hữu hóa.

B. Chủ trương “xã hội hóa”.

C. Chủ trương cổ phần hóa.

D. Chủ trương tư nhân hóa.

CÂU 6. Nghị quyết nào của Bộ Chính trị ban hành năm 1988 (còn gọi là Khoán 10) được nông dân đón nhận với tư tưởng thực sự phấn khởi, hồ hởi, hăng hái lao động sản xuất, tạo bước đột phá mới trong nông nghiệp?

A. Nghị quyết số 10-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

B. Nghị quyết số 11-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

C. Nghị quyết số 12-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

D. Nghị quyết số 13-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

CÂU 7. Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (khoá VI) đã ra Nghị quyết số 05-NQ/TW Về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, bảo đảm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, trong đó “đổi mới và tăng cường công tác tư tưởng” được xác định là nhiệm vụ số mấy?

A. Nhiệm vụ số 1.

B. Nhiệm vụ số 2.

C. Nhiệm vụ số 3.

D. Nhiệm vụ số 4.

CÂU 8. Ngày 26-11-1988, Bộ Chính trị đã ra Kết luận số 20-NQ/TW, “Về một số vấn đề trước mắt trong công tác tư tưởng”, đồng thời thành lập Ủy ban nào của Trung ương Đảng có nhiệm vụ giúp Ban Bí thư đánh giá tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và tâm trạng chính trị của quần chúng…?

A. Ủy ban công tác mặt trận.

B. Ủy ban công tác dân vận.

C. Ủy ban công tác tư tưởng.

D. Ủy ban công tác nghiên cứu.

CÂU 9. Ngày 11/4/1989, Bộ Chính trị đã quyết định sáp nhập Ban Văn hoá - Văn nghệ Trung ương với Ban Tuyên huấn Trung ương lấy tên là Ban gì?

A. Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương.

B. Ban Tuyên huấn Trung ương.

C. Ban Văn hoá - Văn nghệ Trung ương.

D. Ban Khoa giáo Trung ương.

CÂU 10. Quan điểm “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” được Trung ương Đảng đưa ra lần đầu tiên trong Nghị quyết nào sau đây? 

A. Nghị quyết số 04-NQ/HNTW khóa VII về “đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo”.

B. Nghị quyết số 02-NQ/HNTW, khóa VIII về Định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo...

C. Nghị quyết số 03-NQ/TW, Khóa VIII về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

D. Nghị quyết số 29-NQ/TW, khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất