Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tới dự và chứng kiến lễ ký kết có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương  Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị  Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Điểm nhấn đặc biệt quan trọng là ngày 10/5/2019, Ban Bí thư đã ra Kết luận số 49-KL/TW, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ngày 25/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 14/CT-TTg về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2203. Mới đây, ngày 3/11/2021 vừa qua, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí  thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về lĩnh vực quan  trọng này.

Phát biểu chỉ đạo lễ ký kết, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao chương trình hợp tác giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam. Đồng chí cho rằng, việc ký kết, phối hợp truyền thông giữa hai cơ quan sẽ góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng các cấp, Đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của chủ trương xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời cho mọi người, góp phần phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. 

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng; tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng internet. Báo hiện có 10 ấn phẩm gồm (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha; Truyền hình internet, Hệ thống Tư liệu - Văn kiện, Trang Thông tin điện tử Hồ Chí Minh, mạng xã hội VCNet); liên tục cập nhật khối lượng lớn thông tin theo quan điểm chính thống của Đảng; là một trong những kênh thông tin chủ lực trên mạng trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, định hướng dư luận, cổ vũ và động viên toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trải qua 21 năm xây dựng và trưởng thành, Báo đã và đang ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò quan trọng và uy tín trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Báo đã đảm bảo dòng thông tin chủ lưu, góp phần định hướng, dẫn dắt thông tin trên mạng Internet. Với bình quân trên 200 tin, bài/ngày; lượng truy cập vào Báo thường xuyên ở mức bình quân 2,5-3 triệu lượt người/ngày, tương đương 75-90 lượt triệu người truy cập/tháng.

Trên cơ sở tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng với việc phản ánh sâu đậm các hoạt động liên quan đến giáo dục và đào tạo, trong thời gian qua trên chuyên mục Giáo dục đào tạo, mảng khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm tuyên truyền. Đồng chí Trần Doãn Tiến nhấn mạnh, với sự quan tâm, động viên và chỉ đạo kịp thời của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Khuyến học Việt Nam, trong thời gian tới, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp tục là cầu nối tích cực các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào  tạo, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, Hội Khuyến học Việt Nam đã trải qua chặng đường 25 năm phát triển. Thời gian qua, hoạt động của Hội đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, đặc biệt là góp phần vào nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, bồi dưỡng nhân lực theo quan điểm của Đảng. Trong bối cảnh hiện nay, cùng với những ảnh hưởng của dịch bệnh, Cuộc cách mạng 4.0 cũng đặt ra rất nhiều thách thức nếu như chúng ta không nâng cao trình độ năng lực thì không thể đáp ứng được những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản XIII đề ra. 

Đồng chí Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, trong thời gian qua, Trung ương hội và 63 Hội Khuyến học địa phương đã tham gia tích cực vào việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-TW, ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Toàn Hội Khuyến học đã hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu do Chính phủ giao trong Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Trong đó, số gia đình học tập vượt 2,11%, dòng họ học tập vượt 16,51%, cộng đồng học tập vượt 5,38%, đơn vị học tập vượt 35,73% so với quy định. Qua khảo sát, 92,80% người dân cho biết nhờ học tập họ có thêm nghề mới hoặc việc làm ổn định; 93,70% hộ gia đình phấn khởi vì họ thoát nghèo; 69,20% hộ gia đình đã làm ra nhiều sản phẩm hàng hóa, nhiều gia đình đã liên kết với nhau để tạo nên mô hình sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ mới.

Qua buổi ký kết, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam mong rằng sự phối hợp giữa hai đơn vị sẽ ngày càng chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin, làm lan tỏa thông tin về sự học, xây dựng sự nghiệp khuyến học, khuyến tài tiến lên một bước nữa để dân tộc Việt Nam trở thành một “dân tộc thông thái” như nguyện vọng của Bác Hồ.

 Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết  Trung ương  Đảng, Phó  Trưởng ban  Tuyên  giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị  Doan, Chủ tịch  Hội Khuyến học Việt Nam. (ảnh Đức Minh)

Để thực hiện tốt công tác phối hợp, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết  Trung ương  Đảng, Phó  Trưởng ban  Tuyên  giáo Trung ương đề nghị Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục bám sát các chủ tương, chính sách Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Từ đó, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, Báo thực hiện là cầu nối cổ vũ, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, đóng góp cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng thời, chú trọng tuyên truyền nhân rộng các điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài, tạo sức lan toả sâu rộng trong đời sống xã hội; gắn phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác.

Đồng chí Lê Hải Bình đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam cung cấp thông tin kịp thời các hoạt động liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2026; Tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo được tiếp cận kịp thời các nguồn tin về hoạt động của các cấp Hội Khuyến học Việt Nam nhằm đưa đến cho bạn đọc những thông tin chính thống, mới nhất góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh trong thời kỳ hội nhập.

Hai đơn vị cũng cần chủ động phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong quá trình phối hợp, kịp thời trao đổi xử lý những vấn đề phát sinh; hàng năm có sơ kết, đúc rút kinh nghiệm, tìm ra các giải pháp mới tuyên truyền có hiệu quả; cuối nhiệm kỳ có tổng kết, đánh giá.

Duy Phong

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất