Nghệ An hướng đến xây dựng văn hoá, con người toàn diện, nghĩa tình theo gương Bác
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng Nghệ An cần phát huy truyền thống cách mạng, vùng đất "địa linh nhân kiệt" phát triển văn hoá, con người xứ Nghệ trong thời gian tới

NGHỆ AN NGHĨA TÌNH, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

Báo cáo công tác sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của tỉnh Nghệ An cho biết: Sau Nghị quyết 33 được ban hànhBan Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 148-KH/TU ngày 17/7/2014 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), trọng tâm là Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 33 được thực hiện ở 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, thành, thịtương đương và cấp cơ sở) nghiêm túc, hiệu quả với tỉ lệ tham gia đạt 92% và hoàn thành trước ngày 15/9/2014. 100% địa phương, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 33. Một số đơn vị làm tốt như: Quế Phong, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thái Hòa, Đô Lương, Kỳ Sơn, Hưng Nguyên...

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đồng chủ trì buổi làm việc

Ngành văn hóa xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức tuyên truyền trong hệ thống, treo các cụm pano, áp phích và thông qua các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở gắn với tuyên truyền phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" từ tỉnh đến xã.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND-VX ngày 19/4/2017 về triển khai thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong đó tập trung vào nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo, du lịch gắn với việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Nghệ An, góp phần bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa trong quá trình giao lưu, hội nhập và hợp tác quốc tế.

Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử; phát triển văn học nghệ thuật, phát triển du lịch, phát triển báo chí - xuất bản ngày được quan tâm. Nhiều địa phương, đơn vị đã tiến hành rà soát, lập hồ sơ trình các cấp xếp hạng di tích văn hóa, lịch sử…

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 417 di tích, trong đó, có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 137 di tích cấp quốc gia, 279 di tích cấp tỉnh. 

 Chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tham mưu xây dựng Đề án tu bổ di tích quốc gia và cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tạo nguồn để các địa phương triển khai thực hiện tu bổ, tôn tạo, mở rộng khuôn viên đối với các di tích quốc gia, các di tích cấp tỉnh đang bị xuống cấp nghiêm trọng; xây dựng bia/nhà bia đối với các di tích thuộc dạng phế tích khác... tập trung kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội hóa cùng tham gia.

Cùng với công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, hoạt động sưu tầm các hình ảnh, tư liệu lịch sử và công tác trưng bày được Bảo tàng Nghệ An, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh và Ban Quản lý Di tích tỉnh thực hiện thường xuyên, phục vụ cho du khách tham quan, nghiên cứu, học tập, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh.

Công tác khôi phục và phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn, nhất là nghệ thuật truyền thống được quan tâm thực hiện. Tổ chức rà soát, kiểm kê các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, lập hồ sơ, thủ tục đề nghị đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh, cấp quốc gia; thực hiện việc hỗ trợ đối với một số câu lạc bộ, đội văn nghệ dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, câu lạc bộ bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống các dân tộc thiểu số Nghệ An; triển khai Dự án sân khấu học đường và đưa dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào trường học.

Đến 2018, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 259/480 xã có thiết chế VHTT đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ văn hóa thể thao và Du lịch quy định. Khai thác, phát huy thế mạnh các di sản văn hóa kết hợp với phát triển du lịch, dịch vụ được các địa phương thực hiện tích cực. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm đến các chế độ đãi ngộ tài năng, bồi dưỡng nghề nghiệp, hỗ trợ đặc thù cho nghệ sĩ, diễn viên, tuyên truyền viên trên lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật. Hoạt động quảng bá tác phẩm, công trình về đề tài chiến tranh cách mạng, về lịch sử vùng đất, con người Nghệ An và sự nghiệp phát triển của tỉnh được đẩy mạnh.

Công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh trong những năm qua được chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Hằng năm, tỉnh tổ chức các giải thưởng báo chí, thu hút đông đảo người làm báo trong và ngoài tỉnh tham gia với chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng cao; nhiều tác phẩm đã bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh sinh động quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh nhà, được đông đảo bạn đọc đón nhận, hoan nghênh.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Tăng cường đầu tư, thu hút sự đóng góp của nhân dân và các nguồn tài chính hợp pháp khác; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng văn hóa, phát triển con người Nghệ An.

Tập trung xây dựng một số công trình văn hóa trọng điểm: Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca xứ Nghệ tại thành phố Vinh; hoàn thiện dự án Khu di tích lịch sử Kim Liên gắn với phát triển du lịch. Các địa phương có thiết chế văn hóa phù hợp. Hình thành các quỹ đào tạo khuyến học tại địa phương và Quỹ tâm tài Nghệ An tôn vinh những người con quê hương Nghệ An có thành tích trong học tập, lao động nghệ thuật và thể dục thể thao...

 Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ngày càng phát triển. Các hoạt động thể dục thể thao được tổ chức rộng khắp, nhất là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên... thông qua các kỳ đại hội thể dục thể thao, hội thi, hội diễn, các ngày lễ tết, các sự kiện chính trị của địa phương và đất nước từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. 2 năm một lần, ngày hội văn hóa, thể thao các huyện miền núi cũng được tổ chức với nhiều nội dung phong phú và chất lượng…

ĐẦU TƯ CHO VĂN HOÁ CẦN TƯƠNG XỨNG VỚI TIỀM NĂNG

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 tỉnh Nghệ An vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền điạ phương về lĩnh vực văn hóa có lúc chưa quyết liệt; việc cụ thể hóa văn bản thực hiện Nghị quyết ở các cấp ban hành chậm; hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa ở một số địa phương còn nhiều bất cập; một sốdi tích lịch sử, văn hóa xuống cấp chưa được bảo tồn, trùng tu, sửa chữa và quan tâm đúng mức; việc giữ gìn và phát triển văn hóa truyền thống, văn hóa dân gian ở một số đơn vị còn thụ động; các loại hình nghệ thuật mang bản sắc văn hóa truyền thống khôi phục chưa nhiều; chưa khai thác hết các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Văn hoá Văn nghệ Bùi Thục Anh cho rằng cần đánh giá thực chất việc xây dựng gia đình văn hoá, chất lượng công tác lễ hội hằng năm.
Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Văn hoá Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thục Anh cho rằng cần đánh giá thực chất việc xây dựng gia đình văn hoá, chất lượng công tác lễ hội hằng năm.

Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa chưa rộng khắp; việc thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển công nghiệp văn hóa còn hạn chế. Công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa chưa phát triển, quy mô còn nhỏ, lẻ. Các sản phẩm văn hóa phục vụ cho du lịch, dịch vụ chưa phong phú, đa dạng; chưa gắn sản phẩm văn hóa với sản phẩm du lịch, làng nghề; chưa có nhiều khu vui chơi giải trí công cộng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, nhất là trẻ em.

Tại buổi làm việc, ý kiến của các đại biểu cho rằng, việc xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là cần thiết, phải có sự đầu tư thích đáng cho phát triển văn hoá, tương xứng với đầu tư phát triển kinh tế, khoa học – công nghệ... 

Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ thông tin, truyền thông, nhất là mạng xã hội và sự xâm nhập nhiều loại thông tin xấu khó kiểm soát, thiếu chọn lọc của văn hóa ngoại lai làm ảnh hưởng tiêu cực tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ cũng là vấn đề được các đại biểu quan tâm, thảo luận sôi nổi.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Báo chí Xuất bản, Tuyên giáo Trung ương cho rằng: Tỉnh Nghệ An cần đánh giá tác động của truyền thông, báo chí, mạng xã hội tới phát triển văn hoá, con người xứ Nghệ.
Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương: Tỉnh Nghệ An cần đánh giá tác động của truyền thông, báo chí, mạng xã hội tới phát triển văn hoá, con người xứ Nghệ.

XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KINH TẾ TỈNH

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, sau khi Nghị quyết 33 đi vào cuộc sống, các cấp chính quyền của địa phương đã tích cực xây dựng nhiều đề án, chính sách trên địa bàn tỉnh về phát triển văn hoá, con người Nghệ An xứng tầm, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 33 đề ra. Việc thực hiện Nghị quyết đã được Tỉnh ủy quyết liệt thực hiện đồng bộ, quán triệt sâu sắc tới từng chi bộ, các cấp, các ngành trên toàn tỉnh. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy tinh thần dân chủ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa dân tộc; huy động mọi nguồn lực và tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xây dựng thiết chế văn hoá phù hợp bản sắc địa phương, vùng miền; bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn dẫn chứng những biểu hiện lệch lạc về lối sống trong xã hội hiện nay, qua đó đồng chí yêu cầu cần tăng cường công tác quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh, trong đó, giới trẻ là đối tượng bị tác động trực tiếp; củng cố và nâng cao chất lượng mạng lưới thông tin truyền thông, tuyên truyền viên, báo cáo viên; kịp thời đưa thông tin về cơ sở; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và rà roát kết quả triển khai thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết 33; chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực văn hóa.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt trong việc thực hiện, triển khai Nghị quyết 33 của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Đồng chí cho rằng, Nghệ An cần phát huy truyền thống yêu nước, thấm đẫm văn hoá Ví dặm đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại, có bản sắc riêng từ đó, hình thành nên nhân cách con người xứ Nghệ. Nghệ An là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất; đây cũng là quê hương của cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh, nơi đây có truyền thống hiếu học phản ánh qua chiều dài lịch sử đất nước qua các thời kỳ. Năm 2013, Bộ Chính trị có Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, qua đó thấy được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với tỉnh Nghệ An. Với những lợi thế, điều kiện như vậy, đồng chí Lê Mạnh Hùng mong rằng, tỉnh Nghệ An sẽ phát huy những thế mạnh đó để phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu, tỉnh Nghệ An cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X).

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp uỷ cần lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác báo chí, khuyến khích văn nghệ sỹ có nhiều sáng tạo văn học nghệ thuật, xây dựng văn hoá cộng đồng, văn hoá làng xã tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đạt được nhiều kết quả thiết thực, cụ thể trong thời gian tới.

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, công tác văn hoá, giáo dục truyền thống, lý luận chính trị cho các tầng lớp nhân dân, giới trẻ, học sinh, sinh viên cần được chú trọng giảng dạy trong ghế nhà trường; xây dựng đời sống văn hoá con người phát triển toàn diện cả về văn, thể, mỹ; tạo sự đồng thuận trong nhân dân; biểu dương gương người tốt việc tốt trong xã hội; phối hợp tốt với Trung ương trong công tác quản lý báo chí truyền thông, giảm thiểu các thông tin xấu độc... xây dựng văn hoá, con người Nghệ An tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

* Trước đó, chiều ngày 23/5, tại Thành phố Vinh, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” tại Trường Đại học Vinh.

Đoàn Kiểm tra làm việc với Đại học Vinh
Đoàn Kiểm tra làm việc với Đại học Vinh

Tại đây, Đoàn Kiểm tra được nghe báo cáo và tìm hiểu thực tế về công tác giảng dạy, đào tạo phát triển văn hoá, con người Việt Nam tại Trường Đại học Vinh với bề dày truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển (1959-2019).

Trong buổi làm việc này, một số kiến nghị được nêu với Đoàn kiểm tra như: Đề nghị Trung ương tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; xây dựng và ban hành chiến lược phát triển đội ngũ trí thức theo tinh thần Nghị quyết số 27. Đề nghị Nhà nước quan tâm hơn tới mức đầu tư của Nhà nước cho văn hóa, tương ứng với mức tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn đầu tư, tài trợ, hiến tặng cho phát triển văn hóa, xây dựng con người; xây dựng một số trường đại học ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới; định kỳ kiểm tra, giám sát việc Nghị quyết số 33-NQ/TW; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách để đội ngũ trí thức phát triển bằng chính phẩm chất, tài năng, được hưởng đầy đủ lợi ích vật chất, tinh thần tương xứng với giá trị từ kết quả lao động sáng tạo của mình.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa. Đổi mới chính sách thu hút, trọng dụng, tôn vinh trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân cống hiến cho quê hương đất nước; ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp một số công trình văn hóa, thiết chế văn hóa trọng điểm, các dự án tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh; triển khai hệ thống kiểm định chất lượng đối với các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục nghề nghiệp, đại học…

Đại học Vinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là 1 trong 8 trung tâm chủ chốt đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của cả nước; được thụ hưởng Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP). Năm 2017, Nhà trường đã được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục. Đây là trung tâm thứ 5 của cả nước. Theo Tổ chức xếp hạng các trường đại học trên thế giới công bố trên Webometrics thì Trường Đại học Vinh được xếp hạng thứ 13/129 các trường của Việt Nam, thứ 148/1.200 các trường đại học của ASEAN.

 Bài, ảnhNhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất