Những hoạt động của Đảng, Nhà nước đã thu được một số kết quả đáng phấn khởi

Năm 2020, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường. Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các mặt của đời sống xã hội trên thế giới. Suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu có ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập của người dân. Cùng với đó, mưa bão lũ lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng triệu người dân ở các tỉnh miền Trung.

Tuy nhiên, đại bộ phận người dân vẫn rất lạc quan, đánh giá cao các kết quả đạt được trong năm 2020.

Theo kết quả điều tra dư luận xã hội về “Kết quả thâm dò dư luận xã hội về một số vấn đề của đất nước trong năm 2020 do Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện, cho thấy, những hoạt động của Đảng, Nhà nước đã thu được một số kết quả đáng phấn khởi. Đó là:

 1. Bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để phát triển đất nước.
 2. Phòng, chống, kiểm soát đại dịch Covid-19.
 3. Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.
 4. Bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
 5. Hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
 6. Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ, ô nhiễm môi trường.
 7. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên.
 8. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 9. Xây dựng nông thôn mới.
 10. Thực hiện đại đoàn kết dân tộc.
 11. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm.
 12. Giữ gìn trật tự, ân toàn xã hội, phòng, chống tội phạm.
 13. Đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín đất nước.
 14. Bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc các đối tượng chính sách xã hội.
 15. Phát huy dân chủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân.
 16. Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Những vấn đề mà đa số nhân dân bức xúc nhất trong năm 2020, đã giảm 3 vấn đề so với năm 2019, còn 4 vấn đề là: Thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh, tác động của biến đổi khí hậu; Ô nhiễm môi trường; Tình trạng lợi dụng phòng, chống dịch Covid-19 và các gói hỗ trợ của Chính phủ để trục lợi; Nạn côn đồ, tín dụng đen, xã hội đen.

Đa số người dân đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của gia đình và bản thân, mặc dù có một bộ phận lớn người dân cho biết thu nhập thực tế trong năm 2020 giảm đi so với năm 2019.

Các tổ chức được đánh giá hiệu quả hoạt động tốt là Tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn lao động, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên. So với kết quả điều tra năm 2019, có thể thấy, hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền cơ sở đều có chuyển biến tích cực.

Dự đoán của người dân về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước trong năm 2021 khá lạc quan, nhất là đối với các vấn đề:

 1. Bảo đảm giữ vững ổn định chính trị.
 2. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
 3. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm.
 4. Phát triển kinh tế, khắc phục sự tụt hậu về kinh tế so với các nước trong khu vực.
 5. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.
 6. Xây dựng tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 7. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.
 8. Đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên.
 9. Bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, công bằng.
 10. Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân đối với Đảng và Nhà nước.

Cuộc điều tra này do Viện Dư luận xã hội thực hiện trong tháng 12 năm 2020. Đối tượng điều tra là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Mẫu điều tra dược chọn theo cách lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng.

Các địa bàn được chọn điều tra là: Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Lai Châu, Yên Bái, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang và một số cơ quan Trung ương.

TG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất