Phú Yên: Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, trong năm 2019, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo đã được các cấp, các ngành của tỉnh triển khai nghiêm túc, thường xuyên, chủ động, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm theo đúng chỉ đạo, định hướng của Trung ương gắn với nhiệm vụ công tác hằng năm của địa phương, đơn vị. Nội dung tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực, gắn với các diễn biến mới của tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình trên Biển Đông. Hình thức, phương pháp tuyên truyền đa dạng, phong phú, được cập nhật, đổi mới, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, kết hợp tuyên truyền trên báo chí, thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên với tuyên truyền thông qua các hội nghị, triển lãm, hội thi, Internet, mạng xã hội...; kịp thời đấu tranh phản bác mạnh mẽ, hiệu quả với các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các đối tượng xấu, phần tử cơ hội. 

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo có lúc, có nơi chưa kịp thời, hiệu quả; chất lượng, nội dung tham mưu có mặt còn hạn chế, việc tuyên truyền, thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài chưa đa dạng, hiệu quả chưa cao; chưa xây dựng được cổng thông tin đối ngoại của địa phương…

Tỉnh ủy Phú Yến đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường mở các hội nghị tập huấn về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền các cấp...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn liên ngành Trung ương đã chúc mừng những thành tích công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND từ tỉnh đến cơ sở và các lực lượng phối hợp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, bám sát đầy đủ nghiêm túc, đúng định hướng các hoạt động về thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo của Trung ương. Công tác phối hợp hoạt động được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, đa dạng, chặt chẻ và có hiệu quả, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, đặc biệt là trên Biển Đông; giới thiệu quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam nói chung, lịch sử, văn hóa, dân tộc, tiềm năng phát triển Phú Yên nói riêng, xúc tiến về đầu tư thương mại, du lịch, thông tin các FTA thế hệ mới; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương và địa phương phát huy tối đa các hệ thống phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, thông tin cơ sở toàn diện trên địa bàn tỉnh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch phá hoại sự nghiệp cách mạng, sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đảm bảo quyền con người, quyền công dân trên địa bàn.

“Công tác tuyên truyền biển, đảo được chú trọng, được cụ thể hóa bằng những kế hoạch, chủ trương, giải pháp cấp bách theo đúng chỉ đạo và bám sát định hướng của Trung ương, góp phần hoàn thành kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của ngành tuyên giáo trong năm qua” – Đồng chí Bùi Trường Giang nhấn mạnh.

Trong công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền, một trong những điểm nổi bậc là về mặt tác nghiệp, phối hợp; hình thức tuyên truyền rất đa dạng, sinh động, kết hợp giao lưu, tham quan, lồng ghép các nội dung, các phương pháp truyền tải các bản đồ, kiến thức pháp luật; đối tượng thì có trọng tâm, trọng điểm như đồng bào vùng biên giới, ngư dân, nông dân, hội viên, tổ sản xuất, học sinh, sinh viên… 

Từ những kết quả trên, công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh đã góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; tạo sự chuyển biến rất tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là trong ngư dân về chủ quyền quốc gia trên Biển Đông, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bùi Trường Giang khẳng định, Phú Yên có nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hay, kinh nghiệm quí báu trong việc tổ chức, phối hợp lực lượng trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời thống nhất cao các đề xuất kiến nghị của Phú Yên.

Thời gian tới, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn liên ngành Trung ương yêu cầu Phú Yên cần tăng cường công tác thông tin đối ngoại kết hợp với thông tin đối nội để thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên trên các lĩnh vực. Chú trọng tăng cường các thông tin về các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chủ trương, chính sách của Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại; quản bá hình ảnh quê hương, đất nước con người Việt Nam; tuyên truyền chủ quyền quốc gia Việt Nam trên Biển Đông; tuyên truyền về cải cách hành chính, về nhân quyền, đảm bảo quyền con người, quyền công dân…

Võ Lum

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất