Trung tâm Báo chí đóng góp quan trọng vào thành công Đại hội XIII của Đảng
Có khoảng 600 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước tham gia tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng.

Sau khi có Kết luận số 01-KL/TBTCPV ngày 12/6/2019 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng về việc phân công nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động, tích cực triển khai các công việc liên quan để thành lập Trung tâm Báo chí. Dưới sự chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội và trực tiếp là đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Lãnh đạo Trung tâm Báo chí, công tác tổ chức, vận hành và hoạt động của Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng đã được triển khai chủ động, quyết liệt, đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các đại biểu tham dự Đại hội đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trong cung cấp thông tin và trả lời phỏng vấn báo chí. Các cơ quan báo chí, phóng viên tham gia tác nghiệp hưởng ứng, phối hợp chặt chẽ và thực hiện tốt quy định của Trung tâm Báo chí, nhờ đó công tác thông tin, truyền thông về Đại hội đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

GẦN 9.600 TIN, BÀI LIÊN QUAN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG ĐƯỢC ĐĂNG TẢI

Ngay từ đầu năm 2020, bằng nhiều hình thức, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan đã chủ động chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; yêu cầu các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chú trọng đổi mới, sáng tạo hình thức thông tin, tuyên truyền, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng tư tưởng chính trị. Nhờ đó, thông tin tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng trên báo chí đã được triển khai một cách bài bản khoa học, được điều chỉnh, điều tiết hợp lý, phù hợp, nhất là các vấn đề phát sinh như tình hình dịch bệnh và thiên tai. Nội dung thông tin đã tập trung nêu bật những kết quả, thành tựu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và sau 35 năm đổi mới; 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển KTXH 2011-2020; những nội dung cơ bản, quyết sách quan trọng, dấu ấn của 12 lần Đại hội đã qua; những đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế, truyền thông quốc tế về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; phản ánh không khí vui tươi phấn khởi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước…

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19, tình hình lũ lụt, thiên tai ở các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, báo chí đã trở thành lực lượng chủ lực, đi đầu, vừa tập trung tuyên truyền về Đại hội, vừa xung kích trong thông tin về phòng, chống dịch bệnh và thiên tai; tích cực truyền đi thông điệp về một Việt Nam kiên cường, đoàn kết, sáng tạo, chủ động và thích ứng trước thiên tai, dịch bệnh, qua đó, khẳng định tính ưu việt của chế độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo niềm tin, sự tin tưởng, thống nhất và đồng thuận trong xã hội.

Trong thời gian diễn ra Đại hội và sau khi bế mạc Đại hội, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền các nội dung như: ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; chủ đề, phương châm của Đại hội; các văn kiện được trình bày tại Đại hội; trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội; công tác nhân sự trong Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các quyết định của Đại hội; phản ánh không khí dân chủ trong Đại hội; sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội; nêu bật những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước giai đoạn tới; đăng phát các tham luận góp ý về văn kiện Đại hội; dư luận trong nước và quốc tế về Đại hội; công tác tổ chức, phục vụ các sự kiện bên lề Đại hội; tình hình phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền về dấu ấn các nhiệm kỳ trước.

Theo thống kê sơ bộ từ ngày 20/01 đến ngày 10/02/2021, có tổng cộng 9.559 tin, bài trên báo chí liên quan tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong đó, dư luận trong nước và quốc tế về Đại hội XIII là 2690 bài; Công tác tổ chức: 1694 bài; nhân sự Đại hội: 1456 bài; phiên thảo luận Đại hội: 1076 bài; phiên khai mạc Đại hội: 736 bài; chỉ đạo, điều hành và triển khai các biện pháp phòng chống Covid 19: 537 bài; phiên bế mạc Đại hội: 458 bài; phiên trù bị Đại hội: 389 bài; các hoạt động, sự kiện bên lề Đại hội: 326 bài; tuyên truyền về dấu ấn các nhiệm kì trước: 197 bài.

TRUNG TÂM BÁO CHÍ ĐƯỢC VẬN HÀNH KHOA HỌC, BÀI BẢN

Theo đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII, để có được những kết quả đã đạt được như trên, thì việc tổ chức, vận hành Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng được thực hiện chủ động, khoa học, bài bản, kỹ lưỡng; cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện phục vụ của Trung tâm Báo chí được trang bị đầy đủ, hiện đại, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp, đưa tin về Đại hội. Có nhiều điểm quan trọng, điểm mới phù hợp với bối cảnh thực tế trong công tác tổ chức vận hành Trung tâm Báo chí tại Đại hội lần này, như:

Thứ nhất, kế hoạch, quy chế hoạt động của Trung tâm Báo chí được ban hành theo hướng rõ người, rõ việc, cụ thể và chặt chẽ, có lộ trình thực hiện; phân công nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và thành viên Trung tâm Báo chí. Quy chế hoạt động của Trung tâm được thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên, kỹ thuật viên nhưng đồng thời cũng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, sự trang nghiêm trong hoạt động của Đại hội.

Thứ hai, do tình hình Covid -19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Báo chí đã xây dựng và triển khai phương án thông tin theo hình thức trực tuyến đối với phóng viên quốc tế. Phương án này vừa bảo đảm yêu cầu về phòng chống, dịch Covid-19, đồng thời vẫn cung cấp nhanh và nhiều thông tin về Đại hội đến với bạn bè quốc tế. Đối với phóng viên trong nước và các phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam, việc kiểm tra, xét nghiệm Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định.

Thứ ba, được sự đồng ý của Ban Bí thư, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, Trung tâm Báo chí đã triển khai xây dựng không gian trưng bày sách, báo trang trọng, phong phú, sinh động và hấp dẫn ngay tại sảnh Hội trường Đại hội. Khu trưng bày sách báo rộng trên 300m2 với trên 1800 đầu sách, 8000 bản sách của trên 30 nhà xuất bản trưng bày theo 5 chủ đề (Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; Lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; Thành tựu đổi mới; Biển đảo quê hương; Sách giải thưởng sách Quốc gia) và nhiều ấn phẩm báo chí. Khu trưng bày sách, báo thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại biểu đến tham quan, tìm hiểu, đáp ứng phần nào nhu cầu mua sách của đại biểu.

Gần như tất cả các máy tính để bàn đều được các phóng viên sử dụng, khai thác hết công suất.

Phóng viên tác nghiệp tại trung tâm báo chí 

Thứ tư, triển khai lựa chọn, thẩm định, xuất bản các đầu sách, phim hình thức đẹp, nội dung có chất lượng làm quà tặng cho đại biểu dự Đại hội. Đây là món quà tinh thần rất có ý nghĩa đối với các đại biểu, được các đại biểu trân trọng đón nhận.

Thứ năm, xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết các sự kiện quan trọng như Lễ Khai trương Trung tâm Báo chí, Trưng bày sách, báo, Triển lãm ảnh “Vững bước dưới cờ Đảng vinh quang”, Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Các hoạt động này được tổ chức chu đáo, kỹ lưỡng tạo được điểm nhấn trong công tác truyền thông về Đại hội.

Thứ sáu, các cuộc họp báo trước Khai mạc Đại hội và Họp báo Thông báo kết quả Đại hội được tổ chức trang trọng, chu đáo, an toàn, bảo đảm tốt nội dung thông tin, tuyên truyền về Đại hội. Nhờ sự chủ động trong các khâu từ xây dựng kịch bản điều hành; đề xuất lãnh đạo tham gia chủ trì, trả lời; dự báo các phương án, tình huống diễn ra … nên các cuộc họp báo diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, chân thành và đạt được hiệu ứng rất tích cực.

Thứ bảy, kịp thời cung cấp thông tin cho các các cơ quan báo chí tuyên truyền về Đại hội. So với Đại hội XII, số lượng thông tin được cung cấp cho báo chí nhiều hơn, đầy đủ và đặc biệt là kịp thời, bài bản hơn (Thông cáo báo chí; các bài tham luận tại Đại hội; điện mừng của các nước, các chính đảng, tổ chức, cá nhân; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương…). Việc cung cấp kịp thời, đầy đủ đã giúp cho thông tin chính thống, chính thức trên báo chí chiếm lĩnh hầu khắp trận địa thông tin, qua đó khắc phục gần như triệt để tình trạng thông tin sai sự thật, thông tin đồn đoán trên mạng xã hội. Trung tâm Báo chí chủ động theo dõi, rà soát thông tin trên báo chí để có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời hằng ngày, hằng giờ.

Thứ tám, Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW ngày 10/4/2020 về báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được ban hành sớm, xác định rõ những trọng tâm, trọng điểm trong công tác thông tin, tuyên truyền giúp các cơ quan báo chí có căn cứ, cơ sở để sáng tạo, linh hoạt khi xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; mở các đợt cao điểm tuyên truyền gắn với các sự kiện chính trị quan trọng, những ngày lễ kỷ niệm của đất nước, qua đó đã tạo ra cao trào, cao điểm, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mức độ, liều lượng, nội dung, thời điểm thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tính toán, cân đối với các vấn đề quan trọng khác của đất nước như công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác khắc phục hậu quả thiên tai

Thứ chín, điểm nhấn, nét mới trong thông tin là xây dựng và ban hành Một số điểm chính trong kịch bản tuyên truyền trên báo chí về Đại hội XIII của Đảng, từ đó điều tiết được nội dung thông tin tuyên truyền phải đạt được trong những ngày diễn ra Đại hội, bảo đảm đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, liên tục, bám sát và phù hợp với diễn biến hoạt động của Đại hội. Việc phân vai cho từng cơ quan báo chí trong phỏng vấn đại biểu và các tầng lớp nhân dân cũng như xác định thời điểm đăng, phát được tính toán một cách hợp lý, tạo các lớp thông tin đồng đều, đồng bộ, toàn diện, phủ rộng và sâu về Đại hội. Được sự phân công của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 168-HD/BTGTW ngày 19/01/2021 về việc cung cấp thông tin và trả lời phỏng vấn báo chí của đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc ban hành văn bản đã giúp thông tin cung cấp cho báo chí được thống nhất, chính xác, bảo đảm thực hiện đúng Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế hoạt động của Trung tâm Báo chí. Để tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp, các đoàn đại biểu tham dự Đại hội phân công 3 - 5 đại biểu tham dự Đại hội trả lời phỏng vấn theo đề nghị báo chí. Một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng trực tiếp trả lời hoặc phân công người trả lời phỏng vấn báo chí về lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách.

Trong thời gian Đại hội diễn ra, thông qua Trung tâm Báo chí đã có khoảng hơn 300 lượt phóng viên báo đài trong nước và quốc tế thực hiện phỏng vấn các đại biểu (trong đó có các đại biểu là Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Trưởng các Đoàn đại biểu…) tại khu vực hoạt động của Trung tâm Báo chí Đại hội. Việc phỏng vấn, trả lời phỏng vấn bảo đảm đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tại buổi họp báo tại Trung tâm Báo chí của Đại hội sau khi Đại hội XIII của Đảng bế mạc, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, báo chí cả trong nước và quốc tế có đóng góp quan trọng cho thành công của Đại hội, đã đưa tin nhanh, kịp thời chính xác các hoạt động của Đại hội, đáp ứng được lòng tin, mong đợi của nhân dân, nếu không sẽ có đủ thứ suy diễn, bàn tán rất phức tạp, nhất là về nhân sự. Chưa bao giờ có số lượng nhà báo dự Đại hội đông như lần này. Báo chí vừa biểu dương việc làm tốt, vừa nhanh nhạy, kịp thời phát hiện phê phán, phản bác luồng tư tưởng xấu, quan điểm sai trái, dư luận không đúng,… Đồng chí mong rằng, báo chí phải truyền được cảm hứng, khí thế của Đại hội đến toàn Đảng, toàn dân để thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến và trả lời báo chí tại buổi họp báo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến và trả lời báo chí tại buổi họp báo.

TUYÊN TUYỀN ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Để tiếp tục tuyên truyền về thành công của Đại hội; sớm triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng; phản ánh niềm tin, khí thế, quyết tâm thực hiện thật tốt, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; công tác tổ chức, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phản ánh, nêu bật các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục thông tin dư luận tích cực của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIII của Đảng; các hoạt động ngoại giao đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam liên quan đến sự kiện Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, tiếp tục thông tin công tác phòng, chống dịch Covid - 19; nhấn mạnh đến việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; thông tin cần bảo đảm chuẩn xác, không để người dân hoang mang, lo sợ nhưng cũng không được chủ quan, lơ là.

Ba là, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Có thể nói, công tác tổ chức và vận hành Trung tâm Báo chí, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thông tin tuyên truyền, phục vụ Đại hội XIII của Đảng trên báo chí đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, trong đó công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền trên báo chí được thực hiện thường xuyên, bài bản, khoa học, chặt chẽ và có nhiều đổi mới, sáng tạo, vừa bảo đảm tính định hướng, tính chuẩn xác, vừa góp phần giảm thiểu tối đa tình trạng thông tin thiếu định hướng, sai sự thật, gây ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, qua đó góp phần tích cực vào thành công chung của Đại hội./.

Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất