Người làm công tác tuyên giáo phải đọc sâu, đọc kỹ, đọc nhiều
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2023

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Vũ Thị Giáng Hương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo; các Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam: Vũ Mạnh Tiêm và Nguyễn Mạnh Kiên.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu quán triệt tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu quán triệt tại Hội nghị.

Quán triệt tại Hội nghị, nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo Công đoàn trước những thách thức, đổi mới của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành, trước mắt cần tập trung tuyên truyền tốt về đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, coi Đại hội là dịp để tuyên truyền về tổ chức Công đoàn, qua đó khẳng định, nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cần tiếp tục triển khai tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” - đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị có một nghị quyết chuyên đề về tổ chức Công đoàn; đồng thời chú trọng tuyên truyền, đánh giá, tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong tổ chức Công đoàn…

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cán bộ tuyên giáo công đoàn cần có tư duy sáng tạo, đột phá; đối tượng đoàn viên là công nhân chủ yếu tuổi đời trẻ, tiếp cận nhanh chóng với công nghệ và kỹ thuật thông tin, tuyên truyền, truyền thông mới. Tuy nhiên, nhiều anh em vẫn lựa chọn cách truyền thống để an toàn; đưa ra sản phẩm nhưng không quan tâm đến việc tiếp cận của đoàn viên. Nhiều đơn vị có dư địa tốt để triển khai thực hiện các biện pháp, kế hoạch tuyên truyền.

Đồng chí cũng đề nghị đại biểu dự hội nghị tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận sôi nổi, bàn giải pháp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2023. Thảo luận, trao đổi, nêu đề xuất một cách dân chủ; nắm, ghi chép và thu hoạch. Riêng các đồng chí đại diện Thường trực dự về báo cáo tinh thần trong tập thể thường trực để triển khai.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2023 tại điểm cầu Cần Thơ.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2023 tại điểm cầu Cần Thơ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam Vũ Thị Giáng Hương đã quán triệt  một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2023 như: định hướng công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong tổ chức Công đoàn; triển khai Chương trình “Giờ thứ 9+” năm 2023;

Tổ chức tuyên truyền và triển khai hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023, đặc biệt, năm 2023, với tinh thần hoạt động thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, hoạt động Tháng Công nhân năm nay có một số đổi mới, như: LĐLĐ các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cho đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố đối thoại với đoàn viên, người lao động; tổng kết việc triển khai Tháng Công nhân gắn liền với biểu dương, khen thưởng, phê bình; phối hợp với các ban, ngành tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật cho đoàn viên, người lao động.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng trao đổi một số vấn đề liên quan đến Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ ngày 10/5/2022 của Tổng Liên đoàn triển khai Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026; triển khai Hướng dẫn số 69/HD-TLĐ ngày 24/11/2022 của Tổng Liên đoàn thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”…

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Huy Khánh đã trao đổi kinh nghiệm về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” trong các cấp Công đoàn Thủ đô; Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hải Phòng Nguyễn Anh Tuân chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền, sử dụng mạng xã hội để nắm bắt dư luận đoàn viên...

Hội nghị đã nghe các điểm cầu Bình Dương, Hải Phòng, Lai Cai chia sẻ cũng như phổ biến một số nội dung tuyên truyền trên các ứng dụng, nền tảng mạng xã hội như facebook, youtube, zalo...

Tuấn Đạt

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất