An Giang: Công tác tuyên giáo chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang.

TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG THAM MƯU CẤP ỦY

Hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cấp uỷ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp theo hướng nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Có những hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến được tổ chức đến 230 điểm cầu với hơn 14.000 đại biểu tham dự. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt từ 97-98%.Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Đặc biệt, năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy biên soạn và triển khai học tập trong toàn Đảng bộ Chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. 

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng có sự đổi mới cả về nội dung và phương thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, dẫn dắt, định hướng thông tin tích cực. Nếu như năm 2021, nhóm chuyên gia 35 đã chia sẻ, lan tỏa hơn 8.000 tin, bài, hình ảnh… với hơn 150.000 lượt xem, bình luận, chia sẻ - thì năm 2022, đã có hơn 50.000 tin, bài, hình ảnh được chia sẻ… với gần 24 triệu lượt tương tác - đây là những kết quả rất đáng phấn khởi. Thông qua tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng các cuộc giao ban định kỳ; đổi mới việc nắm bắt nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội… đã từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhanh, chính xác, thuyết phục, có trọng tâm, trọng điểm; góp phần chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy nhiều vấn đề quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Hằng quý tổ chức giao ban luân phiên giữa các huyện, thị, thành phố về công tác dư luận xã hội và hoạt động tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo 35. Chỉ tính riêng năm 2022, qua tập hợp, phản ánh tình hình củaBan Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã có trên 250 nội dung được các ngành, các cấp quan tâm thông tin phản hồi.

Việc tham mưu cấp ủy tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ cũng ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, cùng các ngành liên quan tổ chức rất thành công điểm cầu truyền hình trực tiếp “Khúc tráng ca hoà bình” nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; tổ chức Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022 – 2023; tham mưu tổ chức cuộc thi Sáng tác ca khúc về An Giang… thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo văn nghệ sĩ và công chúng trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức rất thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh “An Giang 190 năm hình thành và phát triển (1832 - 2022)” làm cơ sở, luận cứ khoa học để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận ngày 22/11 hằng năm là “Ngày truyền thống tỉnh An Giang”.

Có thể khẳng định, những kết quả tích cực trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo trong năm 2022 đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

GÓP PHẦN THIẾT THỰC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC, VĂN HÓA, HÌNH ẢNH QUÊ HƯƠNG, CON NGƯỜI AN GIANG

Phát huy kết quả đạt được, ngành Tuyên giáo An Giang xác định tiếp tục phát huy tính Đảng, tính chiến đấu; tăng cường đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, phương thức công tác Tuyên giáo, phương pháp làm việc. Triển khai đồng bộ hoạt động Tuyên giáo theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, có đột phá. Tích cực bám sát thực tiễn, truyền cảm hứng đến tận cơ sở, không để vùng trắng về công tác tư tưởng; góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong tổng thể nhiệm vụ chung năm 2023, ngành Tuyên giáo An Giang xác định một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện như sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Toàn ngành sẽ tăng cường tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Chủ động hơn trong việc tham mưu đa dạng hóa hình thức, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Sử dụng hài hòa hình thức trực tuyến với trực tiếp và tuyên truyền miệng. Trước mắt, tập trung tham mưu tổ chức triển khai học tập nghiêm túc Chuyên đề “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác định hướng chính trị tư tưởng; phát huy hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh tập trung biên soạn, xuất bản lịch sử; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, nhất là cho thế hệ trẻ với phương pháp, cách thức đa dạng, phù hợp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc định hướng chính trị, tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị, trong hoạt động của các cơ quan báo chí, các hội, các công trình, tác phẩm văn học - nghệ thuật... Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng; góp phần nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. 

Thứ hai, phát huy hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền; nắm bắt, định hướng dư luận xã hội.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp, tạo chuyển biến rõ nét hơn trong việc thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính thuyết phục của công tác tuyên truyền, cổ động theo hướng đa dạng hóa, sinh động về hình thức; ngắn gọn, thiết thực, gần gũi với cuộc sống; dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; phù hợp với từng đối tượng. 

Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng, năng lực nắm bắt, điều tra, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Thông qua đó, nâng cao chất lượng tham mưu chỉ đạo, quản lý các hoạt động báo chí; tăng cường định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền kỷ niệm những sự kiện quan trọng của đất nước… tạo sự phấn khởi, tin tưởng; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. 

Thứ ba, tăng cường đổi mới công tác khoa giáo theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu.

Năm 2023, toàn ngành có trách nhiệm tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết nhiều nội dung quan trọng trên lĩnh vực khoa giáo như: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW về phát triển Đông y; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW về công tác phát triển đảng viên trong trường học; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật... Bên cạnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc; đẩy mạnh tuyên truyền; nâng cao chất lượng công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các địa phương, đơn vị cần chú trọng hơn nữa việc định hướng chính trị, tư tưởng; tập trung nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, góp phần nâng tầm tham mưu đối với lĩnh vực khoa giáo của Đảng… góp phần làm cho công tác khoa giáo ngày càng bám sát thực tiễn; tham mưu giải quyết đúng và trúng những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm. 

Song song đó, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Tập trung triển khai thực hiện nội dung, tiêu chí hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây cũng là cơ hội để các ngành, các cấp tiếp tục cụ thể hóa những nội dung đã được chỉ đạo tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần thiết thực xây dựng đạo đức, văn hóa, hình ảnh quê hương, con người An Giang.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo; nhiệm vụ đặt ra ngày càng nặng nề với yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hơn. Với phương châm, khẩu hiệu hành động được Ban Tuyên giáo Trung ương xác định “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”, ngành Tuyên giáo An Giang sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo; quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra và những nhiệm vụ phát sinh từ thực tiễn, góp phần gặt hái thêm nhiều thành tựu mới trong năm 2023 và những năm tiếp theo./.

Những kết quả tích cực trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo trong năm 2022 đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh An Giang.

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất