Bạc Liêu tăng cường chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản
Một tiết mục tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Bạc Liêu. (Nguồn: baobaolieu.vn)

Năm 2021, hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh Bạc Liêu đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo của cấp ủy, triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ được giao đúng yêu cầu, đạt kế hoạch đề ra, góp phần tích cực giữ vững ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản là một trong những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo của tỉnh.

Ngay từ đầu năm 2021, hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã ban hành hướng dẫn, định hướng thông tin tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026; tuyên truyền biển, đảo năm 2021; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021; công tác thông tin đối ngoại năm 2021; kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước...

Trong năm 2021, công tác tuyên truyền cũng đã tích cực triển khai các hoạt động liên quan đến tuyên truyền chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; tuyên truyền về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên 18/5; 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh 19/5; 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển 23/10; 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo; 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần; 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ 10/10; 80 năm ngày Bác Hồ về nước 28/01; 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị 6/3…; đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVI-19, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên tập và phát hành 25.300 cuốn “Bản tin Thông báo nội bộ”, biên tập hàng chục loại tài liệu cung cấp cho Báo cáo viên Tỉnh ủy, dùng làm tài liệu phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền và sinh hoạt chi bộ định kỳ. Các hội nghị báo cáo viên và giao ban báo chí được tổ chức kết hợp trực tuyến và trực tiếp, vừa đảm bảo yêu cầu, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, hoạt động tuyên truyền miệng khó thực hiện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các ngày lễ, sự kiện quan trọng của địa phương và đất nước, nhất là các ngành trong khối tuyên truyền tăng cường tuyên truyền cổ động bằng hình thức trực quan.

Năm 2021, toàn tỉnh đã cắt và treo gần 8 ngàn băng rôn, kẻ vẽ mới hơn 9 ngàn m2 panô, treo gần 10 ngàn cờ các loại; tuyền truyền trên đài phát thanh cấp huyện gần 14 ngàn bản tin, chương trình thời sự.

Nhằm tạo chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của bối cảnh, tình hình mới, đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp, đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền miệng và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đồng thời cũng là dịp để báo cáo viên trau dồi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, giao lưu, học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện Kế hoạch số 460-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021. Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tham mưu Thường trực cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp mình và cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội từng bước đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả. Các huyện, thị xã, thành phố đều phát huy tốt vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hầu hết, báo cáo viên, tuyên truyền viên đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, uy tín và kinh nghiệm; có phương pháp, kỹ năng tuyên truyền miệng khá tốt. Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị được truyền tải đầy đủ, chính xác, kịp thời đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đã góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã kịp thời nắm bắt, tập hợp, phản ánh một cách khách quan, trung thực các luồng thông tin nhiều chiều từ các tầng lớp nhân dân và cả cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những vấn đề gây bức xúc, nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, các vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, đã giúp cho nhiều cấp ủy, chính quyền kịp thời đề ra các biện pháp để khắc phục, giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc khi mới phát hiện ngay từ cơ sở, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh năm 2021 vẫn còn những hạn chế, bất cập. Việc tuyên truyền nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới với nhân dân mặc dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong một số thời điểm hiệu quả chưa cao. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động chưa đồng đều; nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền chưa có nhiều đổi mới, chủ yếu theo phương thức truyền thống, ít có sự tương tác. Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng trong Đảng và nhân dân có nơi, có lúc chưa chủ động, sâu sát trước những vấn đề phức tạp mới nảy sinh; chậm phát hiện, phổ biến, nhân rộng những nhân tố mới và điển hình tiên tiến...

Phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp của Bạc Liêu xác định:

Một là, chú trọng tăng cường công tác nắm và dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo của cấp ủy.

Hai là, tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các ban chỉ đạo do ban tuyên giáo làm cơ quan thường trực, nhất là chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Đổi mới và nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên định kỳ.

Ba là, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng; nội dung súc tích, bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tuyên truyền đậm nét các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử chính trị - xã hội quan trọng, biển đảo, phân giới cắm mốc, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Bốn là, chủ động tham mưu cấp ủy tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, quản lý báo chí - xuất bản; duy trì, đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc họp giao ban báo chí định kỳ; chú trọng nâng cao chất lượng Giải báo chí về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng - năm 2022. Thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thông tin hoạt động của lãnh đạo trong hoạt động báo chí truyền thông.

Năm là, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ; chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử ngành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ với phương pháp, cách thức đa dạng, phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Văn Quán

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất