Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên: Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy đối với lĩnh vực khoa giáo, văn hóa-văn nghệ
Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Thiện Tâm

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Công Trường nêu rõ: Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện và các ngành trong khối khoa giáo, văn hóa - văn nghệ tích cực tham mưu cấp ủy hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, sơ kết, tổng kết và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy trong lĩnh vực khoa giáo, văn hóa - văn nghệ; tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới; chủ động nắm bắt những vấn đề dư luận quan tâm thuộc các lĩnh vực khoa giáo, văn hóa - văn nghệ.

Định hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Nguyễn Công Trường cho biết, căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện và các phòng, ban, ngành, hội khối Khoa giáo tham mưu cấp ủy: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư (khóa X) về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”, tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tham mưu cấp ủy tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 14/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”…Bên cạnh, tham mưu cấp ủy ủy chỉ đạo, định hướng, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến lĩnh vực khoa giáo, văn hóa-văn nghệ tham mưu đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chuyên môn chỉ đạo, giải quyết kịp thời…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ năm 2022; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; phản ánh các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ đang được cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm (ô nhiễm môi trường, giá sách giáo khoa, quy định mua thẻ bảo hiểm y tế trong học sinh, việc buôn bán thực phẩm không an toàn ở khu vực quanh trường học, bạo lực học đường; đồng thời nêu một số đề xuất, kiến nghị với các cấp, ngành…

Phát  biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Văn Bá đánh giá cao kết quả công tác Khoa giáo đã góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội của huyện; đồng chí chia sẻ những khó khăn, thách thức của các ngành, khối Khoa giáo, Văn hóa – Văn nghệ; trao đổi, giải đáp các ý kiến nghị của đại biểu đặt ra tại hội nghị theo thẩm quyền, thông tin về những nhiệm vụ, giải pháp của Ủy ban nhân dân huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực Khoa giáo, Văn hóa – Văn nghệ trong năm 2023…

Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Văn Bá phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Văn Bá phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Thiện Tâm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các ngành Khối Khoa giáo, Văn hóa – Văn nghệ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội của Nghị quyết Huyện ủy đề ra. Nhiệm vụ năm 2023, đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo Huyện ủy có đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng cũng như nâng cao chất lượng hơn nữa tham mưu cấp ủy đối với lĩnh vực khoa giáo, văn hóa-văn nghệ của Đảng. Đây là những lĩnh vực được Nhân dân rất quan tâm và mang ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện và các ngành, hội khối Khoa giáo, Văn hóa – Văn nghệ tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo, văn hóa - văn nghệ theo Chương trình công tác của Huyện ủy, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ngành trong khối khoa giáo, văn hóa - văn nghệ theo; theo dõi, nắm bắt và tham mưu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tập trung giải quyết những vấn đề báo chí phản ánh và dư luận xã hội quan tâm về lĩnh vực khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, bảo đảm an dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; tích cực phối hợp cho Nhân dân, nhất là người dân yêu thế trên địa bàn huyện vui xuân, đón Tết Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Trường Giang

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất