Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên: Nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong tham gia và sử dụng mạng xã hội
Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tham gia và sử dụng mạng xã hội”

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến việc thông tin, tuyên truyền, tham gia và ứng xử trên internet, mạng xã hội (MXH) của người dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên như: Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Luật An ninh mạng năm 2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 đã quy định rất cụ thể về các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt khi tham gia MXH. Và mới đây nhất, ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên MXH nhằm xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên MXH, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng MXH, xây dựng mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

Đối với cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên, khi tham gia, sử dụng internet, MXH đều có ý thức trách nhiệm cao, với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, chủ yếu là để tra cứu, nắm thông tin phục vụ công tác; kết nối bạn bè, đăng tải, chia sẻ, lan toả thông tin tích cực, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội… Hiện nay, 100% đảng viên có tham gia, sử dụng MXH như facebook, zalo và luôn tuân thủ Ðiều lệ, các quy định của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân khi tham gia internet, MXH. Tuy nhiên, cũng còn số ít đảng viên chưa chủ động, tích cực khai thác, phát huy hết tác dụng của internet, MXH phục vụ cho công việc và cuộc sống.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích, việc tập trung quá nhiều vào MXH khiến cán bộ, đảng viên tham gia bị lãng phí thời gian, giảm hiệu suất công việc; lệ thuộc vào MXH sẽ làm hạn chế sự sáng tạo, năng động, linh hoạt trong việc đưa ra các sáng kiến, kinh nghiệm trong chuyên môn. Mới đây, chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tham gia và sử dụng mạng xã hội”. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, nhiều ý kiến tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ thêm cơ sở lý luận, thực tiễn của việc tham gia, sử dụng Internet, MXH gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế tồn tại và nguyên nhân. Từ đó, đề ra các giải pháp để tham gia, sử dụng internet, MXH đạt hiệu quả cao; đồng thời tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Sử dụng không gian mạng có trách nhiệm là thể hiện yếu tố văn hóa, văn minh trong mỗi cán bộ, đảng viên; luôn nâng cao nhận thức chính trị của bản thân, luôn tỉnh táo để tìm hiểu, chia sẻ những thông tin chính thống, chính xác. Luôn cảnh giác trước các nguồn thông tin sai trái, thù địch, trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó phải có ý thức tự giác, phát huy tính kỷ luật của cán bộ, đảng viên trong quá trình tiếp xúc thông tin; chọn lọc thông tin để tiếp nhận cũng như chia sẻ với đồng nghiệp, bạn bè những thông tin đúng sự thật, tránh chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng. Mỗi đảng viên phải luôn chủ động trang bị, nâng cao kiến thức xã hội về mọi mặt, nhằm xây dựng cho mình nhận thức chính trị đúng đắn để xem xét, tiếp cận thông tin một cách khách quan, đầy đủ, chính xác từ những nguồn thông tin chính thống, tránh tiếp cận thông tin phiến diện, một chiều. Chú trọng việc học tập các chỉ thị, nghị quyết trên mọi lĩnh vực; nghiên cứu và nắm vững các nội dung của Luật An ninh mạng, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đảng viên cần đẩy mạnh việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nắm vững và tuân thủ Luật An ninh mạng, các quy định trong Bộ quy tắc ứng xử trên MXH. Thường xuyên rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ lý luận, xây dựng nền tảng tri thức về chính trị, xã hội đúng đắn, phương pháp tư duy, phong cách ứng xử, làm việc khoa học để hình thành các kỹ năng phân tích, đánh giá, phản biện, tuyên truyền thuyết phục khi tham gia MXH; khai thác, sử dụng một cách hợp lý những lợi ích từ internet, MXH để phục vụ công việc chuyên môn và cuộc sống hằng ngày. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm khi tham gia đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin trên MXH. Tăng cường nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng, thái độ, quan điểm của đảng viên khi chia sẻ, bình luận, đăng tải thông tin trên MXH… Các tổ Đảng, chi ủy viên phải luôn quán triệt, tuyên truyền cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của cơ quan; các văn bản của Trung ương; tích cực nâng cao trình độ lý luận và năng lực thực tiễn; chủ động nghiên cứu nâng cao năng lực chuyên môn; xây dựng lối ứng xử văn minh trên mạng, đưa tin có trách nhiệm; không chia sẻ những thông tin xấu, độc, đặc biệt những thông tin đăng tải từ những trang không chính thống, giả mạo; tích cực, chia sẻ, đăng tải những tấm gương điển hình, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; những hình ảnh đẹp, có sức lan tỏa sâu rộng trên mạng xã hội, lấy cái đẹp dẹp cái xấu.

Hồng Nhung

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất