Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Đồng chí Lại Xuân Lâm phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, những năm qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn bộ Đảng bộ đã quan tâm, đầu tư thích đáng cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nhờ đó, chất lượng công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nói chung, việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý nói riêng trong toàn Đảng bộ được tăng cường.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng lý luận chính trị nói chung, việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng trong toàn Đảng bộ vì các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối đều công tác trong các cơ quan tham mưu chiến lược, hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước ở Trung ương. Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết, ngày 26/7/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, trong đó, việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. 

Theo đồng chí Lại Xuân Lâm, việc tổ chức lớp học này nhằm củng cố kiến thức, tăng cường năng lực thực tiễn để các học viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa tạo điều kiện để trau dồi, cập nhậ kiến thức mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đảm bảo hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị, các đồng chí học viên cần đảm bảo thật tốt nội dung chuyên đề và toàn bộ chương trình của lớp học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt.

Với tinh thần lấy người học là trung tâm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học bên cạnh việc tiếp thu các kiến thức trên lớp, mỗi học viên cần tự nghiên cứu, tìm tòi thêm tài liệu để mở rộng phạm vi nghiên cứu, tăng cường đối thoại đa chiều. Tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp tại đơn vị, làm cho mỗi buổi học trên lớp không đơn thuần là một chiều mà là không gian đối thoại, trao đổi đa chiều giữa giảng viên với học viên, giữa các học viên với nhau, cùng phân tích, tìm lời giải cho các vấn đề thực tiễn nóng bỏng, cấp bách.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe các chuyên đề như: Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; Hoàn thiện toàn diện, đồng  bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảm đảo tiến bộ, công bằng xã hội theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất