Cao Bằng tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình
Ảnh: Báo Cao Bằng

Năm 2021, Đài PT&TH Cao Bằng sản xuất, phát sóng trên 8.000 tin, bài, trên 600 phóng sự truyền hình trong các bản tin thời sự hằng ngày và chương trình Cao Bằng ngày mới, 48 số chuyên mục “Dân cử và cử tri” có thời lượng 15 phút/chuyên mục; đăng tải nhiều tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet và mạng xã hội. Tuyên truyền 2.562 tin, bài về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên bản tin chính và các chuyên mục; duy trì 5 bản tin thời sự, 40 chuyên mục trên sóng truyền hình, 10 chuyên mục trên sóng phát thanh, lượng phát sóng truyền hình 15 giờ/ngày. Sản xuất 108 số chương trình truyền hình tiếng dân tộc gửi phát sóng truyền hình VTV5 với các thứ tiếng Tày, Nùng, Mông, Dao. Tổng thời lượng phát sóng 5.475 giờ…. Thực hiện tiếp sóng đầy đủ các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

Năm 2022, Đài tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền, phản ánh kịp thời các sự kiện nổi bật, các ngày lễ kỷ niệm lớn của địa phương và đất nước. Đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; phong trào Thi đua yêu nước của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; biểu dương những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên các lĩnh vực; tập trung tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ trong điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình PT&TH; tăng cường hoạt động liên kết, công tác thẩm định, kiểm duyệt nội dung chương trình, đa dạng hóa các hình thức thông tin. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị…

Tại buổi làm việc, Đài PT&TH Cao Bằng nêu những khó khăn trong hoạt động, công tác tuyên truyền...; kiến nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho tỉnh quan tâm, tạo điều kiện về ngân sách, cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị chuyên môn để Đài PT&TH Cao Bằng hoạt động hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh đề nghị Đài PT&TH Cao Bằng tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể để đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các chương trình PT&TH đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh.

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền; không ngừng nâng cao chất lượng tin, bài, trình độ chuyên môn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên. Đội ngũ phóng viên tiếp tục đổi mới, làm mới mình, nâng cao trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp, có phương thức tiếp cận mới, hướng tới chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nhằm đáp ứng với xu thế chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin và truyền thông…

Theo Báo Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất