Điểm nhấn công tác tuyên giáo Gia Lai năm 2018
Hội thi "Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong công nhân viên chức Liên đoàn lao động huyện Chư Sê năm 2018.

Những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai và làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng kịp thời và đúng định hướng. Công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch và quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị có những chuyển biến tích cực… Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh trong công tác tuyên truyền, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân được đẩy mạnh. Từ đó, công tác tuyên giáo của tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Một là, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ. Điểm mới của việc triển khai học tập nghị quyết trong năm nay là các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt Nghị quyết; cán bộ, đảng viên chấp hành tốt yêu cầu viết thu hoạch sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết. Ngành Tuyên giáo đã tham mưu tổ chức học tập, quán triệt bằng hình thức trực tuyến, nhằm rút ngắn thời gian triển khai Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng từ Trung ương đến cơ sở.

Hai là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu “việc công khai nội dung đăng ký của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)”; “công khai bản kế hoạch cá nhân năm 2018 của các đồng chí bí thư cấp ủy”. Đến nay, tất cả các đồng chí bí thư các đảng bộ trực thuộc đã công khai bản kế hoạch cá nhân năm 2018.

Ba là, đã biên soạn, phát hành 1.500 cuốn sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” (tập 7), nhằm biểu dương, ghi nhận, tôn vinh và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc, gương “người tốt, việc tốt”, mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước tạo sự lan tỏa, rộng khắp trong toàn tỉnh.

Bốn là, Ban Tuyên giáo Tổ chức phát động “Cuộc thi tìm hiểu về căn cứ cách mạng Khu 10 – xã Krong giai đoạn 1945-1975”. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang. Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh tham gia, với tổng số 105.933 bài dự thi.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội thảo kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 tại Gia Lai; biên tập và xuất bản thành sách để giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng của quân và dân các dân tộc trong tỉnh.

Năm là, ngành Tuyên giáo Gia Lai đã tiến hành sơ kết, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, tuyên truyền miệng, các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động tuyên truyền trên địa bàn tỉnh, triển khai Đề án nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cơ sở (thực hiện thí điểm ở xã Ia Le, huyện Chư Pưh và xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa). Đã tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng năm 2018. Đồng thời, phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở về công tác tuyên truyền miệng theo hướng phân cấp, chuyển giao cho cấp huyện triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo trong năm 2019

Năm 2019, công tác tuyên giáo Gia Lai sẽ tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để góp phần thực hiện tốt những nhiệm vụ đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai cũng đề nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và quản lý hoạt động báo chí. Tăng cường tuyên dương, khen thưởng những nhà báo, phóng viên, các cơ quan thông tin, truyền thông thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, có trách nhiệm với xã hội. Cần xử lý nghiêm những nhà báo, phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thiếu trách nhiệm xã hội, lợi dụng cơ quan truyền thông để trục lợi, viết bài, đưa tin thiếu khách quan, không đúng sự thật gây hiệu ứng xã hội không tốt, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng của nhân dân.

Đối với những vấn đề, vụ việc nhạy cảm, phức tạp được đông đảo dư luận quan tâm, Ban Tuyên giáo Trung ương cần sớm ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và cung cấp tài liệu tuyên truyền để Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy có cơ sở để triển khai thực hiện.

Về việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết hoặc những nội dung cần báo cáo, Ban Tuyên giáo Trung ương nên có kế hoạch, hướng dẫn sớm, đồng thời có quy định thời gian hoàn thành cụ thể, để các địa phương chủ động và có thời gian chuẩn bị đảm bảo chất lượng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương kiến nghị Trung ương sớm ban hành quy định thống nhất về mô hình, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách đối với Ban Tuyên giáo cơ sở xã, phường, thị trấn. Ban Tuyên giáo Trung ương có quy định, hướng dẫn chung về việc xây dựng trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đạt chuẩn (tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách, trang thiết bị…); sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện thống nhất chế độ thù lao vượt giờ cho giảng viên các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

TG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất