Hà Tĩnh: Nghiên cứu, vận dụng tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giáo dục lý luận chính trị
Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu.

Sáng 17/11, Trường Chính trị Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu, vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giáo dục lý luận chính trị giai đoạn hiện nay”.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS.  Nguyễn Trọng Tứ, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú nêu rõ những nội dung trọng tâm trong tác phẩm của Tổng Bí thư. Đồng thời khẳng định, đây là tài liệu quan trọng giúp cán bộ, giảng viên trang bị và củng cố vững chắc những tri thức có tính hệ thống, toàn diện, rõ hơn về lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; vị trí, vai trò nguồn nhân lực, giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; về xây dựng văn hóa, con người và đặc biệt là tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Hội thảo là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, thiết thực trong toàn Đảng; đồng thời là diễn đàn để mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng, quan điểm, nội dung trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị giai đoạn hiện nay tại Trường Chính Trị Trần Phú.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các ý kiến tham luận từ cán bộ, giảng viên đã khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay; phân tích những nội dung cơ bản về lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH; những nội dung về kinh tế - xã hội, văn hoá, ngoại giao; quốc phòng an ninh; xây dựng Nhà nước và xây dựng Đảng được đề cập trong tác phẩm.

Đại biểu cũng phân tích, vận dụng những quan điểm của Tổng Bí thư để nhận diện đúng thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức; những tác động tích cực và tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa, hội nhập; cơ hội, thách thức mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra đối với đất nước và sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Từ đó kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, các giải pháp nhằm đưa nước ta tiếp tục vững bước trên con đường đi lên CNXH.

Các ý kiến tập trung nghiên cứu, phân tích và vận dụng những tư tưởng, quan điểm, nội dung trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại Trường Chính Trị Trần Phú.
Ngoài ra, nhiều tham luận cũng đề xuất các nhiệm vụ, các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, công tác giáo dục lý luận chính trị và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân đánh giá cao cách làm của Trường Chính trị Trần Phú trong việc tổ chức hội thảo khoa học nhằm lan tỏa, vận dụng nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Khẳng định giá trị, ý nghĩa to lớn của tác phẩm trong giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân đề nghị, sau hội thảo, nhà trường tiếp tục nghiên cứu sâu, vận dụng từng nội dung của tác phẩm vào các chuyên đề giảng dạy, góp phần đưa tầm vóc giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn quá trình giảng dạy; đồng thời, nghiên cứu tham mưu, đề xuất cho tỉnh các giải pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, giáo dục lý luận chính trị; qua đó góp phần đưa nước ta tiếp tục vững bước trên con đường đi lên CNXH.

Cán bộ, giảng viên nhà trường cần không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; tiếp tục thực hiện hiệu quả sứ mệnh giáo dục đào tạo lý luận chính trị đến cán bộ, đảng viên, người dân. Mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường phải là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Nguyễn Quang Ngọc cảm ơn những tham luận trách nhiệm và trí tuệ của các tác giả. Các tham luận đã tiếp tục cung cấp những luận cứ khoa học, tổng kết những bài học từ thực tiễn sinh động trong quá trình triển khai, vận dụng những nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị.

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú khẳng định, với vai trò là đơn vị trực tiếp tham gia giảng dạy lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, Trường Chính trị Trần Phú sẽ vận dụng kết quả của hội thảo phục vụ công tác của nhà trường và phổ biến sâu rộng kết quả, ý nghĩa của hội thảo tới các cán bộ, giảng viên, học viên trong thời gian sớm nhất./.

SONG HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất