Hải Phòng: Tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả trong công tác tuyên giáo
Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ chủ trì Hội nghị. 

Với tinh thần “thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Hội nghị được tổ chức tại 1 điểm cầu cấp thành phố, 16 điểm cầu cấp quận, huyện và tương đương, 45 điểm cầu cấp xã, phường với tổng số 2.175 đại biểu tham dự. 

Hội nghị đã được nghe đồng chí đồng chí Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Tổng biên tập báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam truyền đạt những nội dung cơ bản về yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại và một số kỹ năng công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; nghe các đồng chí Báo cáo viên thành uỷ bổ sung những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn liên quan đến chuyển đổi số; những nội dung cốt lõi của chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng - một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà lưu ý, hệ thống tuyên giáo các cấp ở Hải Phòng cần tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp uỷ kịp thời chỉ đạo việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng” gắn với thực hiện Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của địa phương, đơn vị.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân thành phố về những nội dung cốt lõi của Chuyên đề, về kết quả của việc thực hiện làm theo lời dạy của Bác, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở những kiến thức cơ bản được trang bị về nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại, đồng chí Đào Khánh Hà đề nghị, hệ thống tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu giúp các cấp uỷ rà soát, tiếp tục kiện toàn bố trí đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ; quan tâm đầu tư nguồn nhân lực và tài chính cho công tác thông tin đối ngoại. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của thông tin đối ngoại, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức và tư duy, trong đó đặc biệt chú trọng hình thức thông tin mới có sức lan toả mạnh mẽ, hướng đến thế hệ trẻ; phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông đa dạng của cộng đồng. Làm tốt công tác đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái của các thế lực thù địch liên quan đến quan hệ hợp tác, ngoại giao của Đảng, Nhà nước ta… Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh văn hóa, con người, vẻ đẹp của thành phố Hải Phòng với đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế, góp phần thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư phát triển thành phố...

Qua nội dung kiến thức về lý luận chuyển đổi số được cung cấp tại hội nghị hôm nay, cần đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp nhận thức rõ chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu, mang lại nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra nhiều thách thức, tác động mạnh mẽ đến tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực, đời sống kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, làm thay đổi căn bản toàn diện hoạt động chỉ đạo, điều hành quản lý của cấp uỷ chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống làm việc của ngưòi dân…; xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là động lực trong phát triển thành phố; là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, trong toàn bộ hoạt động của cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp nhằm phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội thành phố. 

Đồng thời, chuẩn bị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó xác định chuyển đổi số là “động lực” trong phát triển thành phố./. 

Trọng Đại

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất