Khắc phục áp đặt, tuyên truyền một chiều
Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan: Phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo của hệ thống tuyên giáo các cấp, các lĩnh vực, các địa phương.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ làm công tác tuyên giáo và những đóng góp của ngành đối với sự nghiệp chung của tỉnh, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, bất cập của công tác tuyên giáo cần sớm được khắc phục.

Đồng chí đề nghị, năm 2019, trước hết, công tác tuyên giáo của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo. Khắc phục cách làm áp đặt, tuyên truyền một chiều. Lấy tính thực tiễn làm tăng thuyết phục của công tác tư tưởng và công tác tuyên giáo.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác dư luận xã hội, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng thông tin. Dành sự quan tâm hơn nữa của công tác tư tưởng đối với thế hệ trẻ, công nhân, các văn nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính thống nhất trong chỉ đạo chung của toàn ngành,

Phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo của hệ thống tuyên giáo các cấp, các lĩnh vực, các địa phương.

Tăng tính chiến đấu, chủ động hiệu quả trong cuộc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây cũng là nhiệm vụ hết sức quan trọng của ngành Tuyên giáo tỉnh trong năm 2019.

Thứ hai, tích cực tham gia vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ ba, tích cực tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đối với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần tổ chức các hoạt động giao lưu điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, các hoạt động sáng tác quảng bá về chủ đề này; đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí và tạo ra phong trào thi đua trong toàn xã hội về tình yêu thương đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp theo tư tưởng của Bác.

Thứ tư, công tác tuyên giáo cần tăng cường cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngành Tuyên giáo phải là lực lượng xung kích, đi đầu, mở đường trong việc tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, gắn liền với việc ứng dụng hiệu quả cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao hiệu quả công tác.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan cũng yêu cầu, các cấp ủy tăng cường hơn nữa hướng dẫn cấp ủy, dành nguồn lực, điều kiện về phương tiện và cơ sở vật chất để đảm bảo công tác tuyên giáo đạt hiệu quả. Ban tuyên giáo phải tích cực tham mưu cho cấp ủy trên tất cả các lĩnh vực. Cần chú ý sắp xếp, đào tạo bồi dưỡng và sử dụng như thế nào để phát huy năng lực của hệ thống cán bộ tuyên giáo các cấp. 

ĐÓNG GÓP VÀO THÀNH TỰU CHUNG CỦA TỈNH

Báo cáo tổng kết của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhấn mạnh, năm 2018, hệ thống tuyên giáo của tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả thiết thực nhiều nhiệm vụ quan trọng, phức tạp do thực tiễn đặt ra; triển khai các chương trình, kế hoạch đảm bảo yêu cầu, nội dung, chất lượng và tiến độ.

Đã chủ động hơn trong việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, nhất là những vấn đề lớn, những vụ việc nhạy cảm phát sinh mới. Phối hợp chặt chẽ với các ngành cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, báo chí một cách  mạnh mẽ, quyết liệt, nhất quán, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để thúc đẩy việc đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã sắp xếp, thu gọn từ 5 phòng xuống còn 4 phòng, 7 đồng chí phó trưởng phòng thôi đảm nhiệm chức vụ. Đối với Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, sau một năm thực hiện sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo theo tinh thần Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoạt động ổn định.

Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại. Đó là, một số tổ chức đảng chưa duy trì thường xuyên việc đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sinh hoạt định kỳ. Việc xây dựng, phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến chưa được nhiều, chưa tạo được sức lan tỏa, thuyết phục trong xã hội. Việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh hiệu quả chưa cao. Chất lượng một số công trình nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ cấp xã chưa cao. Công tác giáo dục lịch sử địa phương, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ chưa được quan tâm đúng mức.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Ban Tuyên  giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc kiến nghị với Ban Tuyên giáo Trung ương thống nhất với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về quy định tiêu chuẩn chiêu sinh học viên học Trung cấp lý luận chính trị; tiếp tục tập huấn chuyên sâu cho Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 94 cấp tỉnh; định kỳ 6 tháng tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Vĩnh Phúc” cho 9 cá nhân đã có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc.
Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Vĩnh Phúc” cho 9 cá nhân đã có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Đồng chí Bùi Huy Vĩnh: Đổi mới sâu sắc, toàn diện, đồng bộ công tác lý luận chính trị;
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Bùi Huy Vĩnh: Đổi mới sâu sắc, toàn diện, đồng bộ công tác lý luận chính trị;
 
Đại diện cho Ban Tuyên giáo Trun gương, đồng chí Phạm Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 9 cá nhân.
Đại diện cho Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phạm Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các cá nhân.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh trao tặng giấy khen cho 10 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2018.
Đồng chí Bùi Huy Vĩnh trao tặng giấy khen cho 10 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2018. 
Đồng chí Ngô Khánh Lân, Phó Trưởng ban Thường trực và đồng chí Lê Thị Điều, Phó Trưởng ban tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2018.
Đồng chí Ngô Khánh Lân, Phó Trưởng ban Thường trực và đồng chí Lê Thị Điều, Phó Trưởng ban tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2018.
 

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất