Lào Cai: Tiếp tục chỉ đạo, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tuyên vận

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo một số vấn đề công tác tư tưởng của Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành 6 báo cáo đánh giá kết quả hoạt động thuộc các nhóm nội dung trong đó có công tác tuyên vận và chấm điểm việc thực hiện công tác tuyên vận đối với 9 huyện ủy, thành ủy.

Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập 9 đoàn là cán bộ thuộc Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy thực hiện khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác tuyên vận và khai thác, sử dụng hòm thư điện tử, Cổng Thông tin điện tử tại 9 huyện ủy, thành ủy và 37 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế về quản lý, hoạt động, cung cấp thông tin của Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Lào Cai trong đó bổ sung nội dung và giao nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan liên quan trong việc cung cấp tin, bài, tài liệu về công tác tuyên vận từ tỉnh đến cơ sở và ngược lại trên Cổng Thông tin điện tử qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác tuyên vận.

Việc hướng dẫn thiết lập và sử dụng hòm thư điện tử, tổng hợp báo cáo, tài liệu tuyên vận, phân công dự hội nghị tuyên vận của các cơ quan cấp tỉnh, biên soạn và gửi tài liệu… cũng được thực hiện nền nếp, bảo đảm chất lượng.

Theo đó, 13 cơ quan được phân công theo Quy định số 11-QĐ/TU đã cử 126 lượt lãnh đạo, cán bộ đi dự hội nghị tuyên vận, khảo sát và nắm bắt công tác tuyên vận tại 170 lượt xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đã biên tập và cung cấp gần 50 tin, bài, tài liệu về công tác tuyên vận đăng tải trên trên mục “Thông tin tuyên vận” – Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy. Đã biên tập và cung cấp 18 chuyên đề thông tin thời sự và các lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, y tế, gia đình, giáo dục đào tạo, phụ nữ phục vụ hội nghị tuyên vận hằng tháng.

Các huyện ủy, thành ủy tiếp tục chỉ đạo, định hướng, tổ chức thực hiện công tác tuyên vận theo phân cấp với gần 100 văn bản chỉ đạo, triển khai đến đảng ủy các xã, phường, thị trấn.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các nội dung công tác tuyên vận, các huyện ủy, thành ủy đã đánh giá, chấm điểm trong 6 tháng đầu năm có 578 lượt Ban tuyên vận xếp loại Tốt, 353 lượt Ban tuyên vận xếp loại Khá, 53 lượt Ban tuyên vận xếp loại Trung bình.

 Công tác tổng hợp, gửi báo cáo, lịch tổ chức hội nghị tuyên vận hằng tháng được hầu hết các huyện ủy, thành ủy thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, có chất lượng; báo cáo đánh giá việc thực hiện của một số đơn vị có số liệu minh chứng, có sự so sánh, đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vận tháng trước, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể tháng sau, thuận lợi cho cấp tỉnh tổng hợp, đánh giá, tiêu biểu như các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Bát Xát.

Việc tổng hợp, biên soạn phần thông tin thời sự của các huyện, thành phố đã được các huyện ủy, thành ủy thực hiện bám sát định hướng của cấp tỉnh và phù hợp với tình hình địa phương, chất lượng tài liệu của một số huyện từng bước được nâng lên, tiêu biểu như huyện Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai.  

Hầu hết đảng ủy các xã, phường, thị trấn đã có sự nhận thức đúng đắn vai trò, yêu cầu của công tác tuyên vận do đó đã có sự chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung theo Quy định số 11-QĐ/TU. Thực hiện hội nghị tuyên vận hằng tháng theo Quy định về thời gian đăng ký, thời gian tổ chức, chương trình, phân bổ thời gian cho từng chuyên đề, tài liệu hội nghị, phân công báo cáo viên truyền đạt, báo cáo đánh giá và xác định mục tiêu công tác tuyên vận, chấm điểm và công bố điểm của đảng ủy đối với các chi bộ (tổ tuyên vận), thảo luận, điều hành, kết luận.

Nội dung báo cáo tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy xã, vai trò tham mưu của Ban tuyên vận và cán bộ phó trưởng ban chuyên trách, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể tại xã; đặc biệt đánh giá sâu kết quả trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động của Ban tuyên vận, Tổ tuyên vận, nhiều báo cáo đã có sự so sánh, đối chiếu giữa kết quả đạt được với mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra bằng những số liệu cụ thể.

Trong việc xác định nhiệm vụ tháng sau, đa số các đảng ủy cấp xã đã xác định được mục tiêu, nhiệm vụ bám sát vào nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Ban tuyên vận, các Tổ tuyên vận. Việc phân công, bố trí báo cáo viên thực hiện truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị tuyên vận ở nhiều xã, phường, thị trấn đã có sự chuyển biến tích cực, có sự phân công bảo đảm phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sở trường của từng người, nhiều báo cáo viên có sự nghiên cứu kỹ nội dung chuyên đề được phân công, có kỹ năng truyền đạt; có sự phân tích, liên hệ giữa chuyên đề (lý thuyết) với thực tiễn ở địa phương, đơn vị do đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, thu hút người nghe, bảo đảm thời gian theo chương trình hội nghị. Năng lực chỉ đạo của cấp ủy cơ sở; hiệu quả tham mưu, triển khai thực hiện công tác tuyên vận của đội ngũ cán bộ tại nhiều địa phương được nâng lên rõ rệt.

 Tại các hội nghị tuyên vận hằng tháng có sự tham dự của Thường trực đảng ủy, UBND do đó hiệu quả chỉ đạo, giải quyết các vấn đề về công tác tuyên truyền, vận động được hiệu quả, kịp thời. Phần lớn cán bộ tuyên vận, nhất là phó trưởng Ban tuyên vận chuyên trách và tổ trưởng Tổ tuyên vận có năng lực chuyên môn, ý thức tự giác cao, trách nhiệm, tâm huyết với công việc được phân công.

Thống kê sơ bộ từ các huyện ủy, thành ủy cho thấy các xã, phường thị trấn trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động nhân dân làm mới được gần 50km đường giao thông nông thôn, hiến được trên 25.000m2 đất, đã có gần 200 nhà vệ sinh và gần 200 chuồng trại bảo đảm tiêu chí được hoàn thành, nhân dân đóng góp được trên 02 tỷ đồng tiền mặt.  

Có thể khẳng định, với sự nỗ lực và tinh thần quyết tâm của các cấp, các ngành trong toàn tỉnh, công tác tuyên vận trong 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, văn minh đô thị./.

Phùng Nam Trung

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất