Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị
Lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính hệ không tập trung, lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính huyện Cẩm Thủy năm 2018

TRIỂN KHAI TOÀN DIỆN CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 30/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Thủy đồng thời là giám đốc TTBDCT. Tại Trung tâm, đội ngũ cán bộ, giảng viên được xây dựng và ngày càng chuẩn hóa, bao gồm 3 đồng chí là giảng viên chuyên trách và cán bộ; 6 đồng chí là giảng viên kiêm chức. Trong đó, 100% các đồng chí có trình độ đại học, 1 đồng chí có trình độ Thạc sỹ; 3 đồng chí giảng viên chuyên trách đều có trình độ cao cấp lý luận; 5/6 đồng chí giảng viên kiêm chức có trình độ cao cấp hoặc cử nhân lý luận chính trị, 1 đồng chí có trình độ trung cấp. Đội ngũ giảng viên đã luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, vững vàng về bản lĩnh chính trị, không ngừng nâng cao trách nhiệm về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác giáo dục lý luận chính trị trong giai đoạn cách mạng mới.

TTBDCT huyện là đơn vị giữ vai trò quan trọng trong truyền bá, đào tạo, bồi dưỡng truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng; trang bị kỹ năng hoạt động cơ bản cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi người đều phải trải qua các lớp tìm hiểu về Đảng, lớp lý luận cơ sở dành cho đảng viên mới do TTBDCT huyện tổ chức. Đội ngũ chi ủy viên của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở,v.v.. cũng được Trung tâm bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động. Bên cạnh đó, Trung tâm còn thực hiện nhiệm vụ đào tạo sơ cấp lý luận chính trị cho đảng viên; tổ chức bồi dưỡng chuyên đề cho các đối tượng khác nhau theo yêu cầu thực tế của mỗi địa phương. Vì thế, trên cơ sở xác định việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; là điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, TTBDCT huyện Cẩm Thủy đã chủ động, sáng tạo triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

TTBDCT huyện đã bám sát vào các hướng dẫn, quy định của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác quản lý chuyên môn và triển khai thực hiện nhiệm vụ như: xây dựng kế hoạch chiêu sinh, mở lớp; chuẩn bị giáo án; thực hiện chương trình, thời gian, nội dung các bài, các chuyên đề của giảng viên; tổ chức học tập, đánh giá kết quả học tập; cấp bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận; công tác quản lý học viên ngày càng khoa học, chặt chẽ, thời gian học tập của học viên tại Trung tâm bảo đảm nghiêm túc, đúng nội quy, quy định; chất lượng học tập được nâng lên. Ngoài việc quản lý học viên trong quá trình học tập, TTBDCT huyện còn có sự phối hợp, liên hệ với cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng thông báo kết quả học tập và rèn luyện của học viên để tiếp tục có hướng giúp đỡ, bồi dưỡng học viên trong thời gian tiếp theo.

Năm 2018, TTBDCT huyện đã mở 3 lớp bồ dưỡng đối tượng Đảng cho 138 học viên, 3 lớp cho đối tượng là đảng viên mới kết nạp với 197 học viên, 4 lớp bồi dưỡng chuyên đề với 285 học viên; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể mở 1 lớp bồi dưỡng với 250 học viên, 20 lớp về triển khai nghị quyết và các lớp bồi dưỡng khác với 3.226 học viên...

Việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới được chú trọng. Theo đó, mỗi giảng viên đều được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, dự các hội nghị báo viên định kỳ ở tỉnh ủy để bổ sung kiến thức. Cùng với đó việc gắn lý luận với thực tiễn là một đòi hỏi, yêu cầu cao đối với các giảng viên TTBDCT huyện, vì vậy Trung tâm thường xuyên tạo điều kiện và tổ chức cho các giảng viên về các địa phương tìm hiểu và viết các bài về các mô hình điển hình tiên tiến, đặc biệt là về các địa bàn có tình hình nổi cộm để quan sát, nghiên cứu và tiếp thu cách thức xử lý của các cấp các ngành. Từ đó, có những kiến thức thực tiễn, vận dụng vào nội dung các bài giảng, làm cho bài giảng phong phú và sát với thực tiễn hơn.

Hằng tháng và cả năm 2018, bám sát nhiệm vụ của cấp ủy về công tác tuyên truyền và kết hợp với thông tin tiếp thu từ tỉnh về, Trung tâm đều chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo hoặc các ban, ngành để tổ chức hoạt động báo cáo viên cho sát và phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Trung tâm đã có kế hoạch dự Hội nghị báo cáo viên ở cơ sở hằng tháng. Kết quả cho thấy các đảng bộ, chi bộ đã tiếp thu ở huyện và triển khai nghiêm túc hội nghị báo cáo viên định kỳ ở cơ sở… góp phần thông tin kịp thời các vấn đề thời sự trong nước, trong tỉnh và quốc tế đến đông đảo nhân dân.

ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC

Trung tâm luôn thực hiện nghiêm túc việc quản lý đội ngũ giảng viên của đơn vị thông qua việc giao nhiệm vụ, phân bài giảng cho giảng viên ở từng loại hình đào tạo, bồi dưỡng cụ thể. Trước khi giảng viên lên lớp, Ban Giám đốc Trung tâm trực tiếp phê duyệt giáo án, sau mỗi chương trình đều tổ chức họp chuyên môn rút kinh nghiệm và góp ý sửa đổi nội dung bài giảng, bổ sung kiến thức để giảng viên ngày càng hoàn thiện hơn. Sau mỗi bài giảng, Trung tâm đã tổ chức lấy ý kiến học viên để đánh giá giảng viên trên các mặt, như: nội dung, phương pháp, thái độ, trách nhiệm, chấp hành thời gian lên lớp… Ở các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, Trung tâm đều tiến hành rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, quản lý và giảng dạy.

Công tác thăm lớp, dự giờ của giảng viên được thực hiện thường xuyên đối với tất cả các giảng viên. Sau những buổi dự giờ, rút kinh nghiệm về bài giảng, mỗi giảng viên đều tiếp thu ý kiến góp ý của đồng nghiệp và tự rút kinh nghiệm, nhằm không ngừng hoàn thiện mỗi tiết giảng của mình. Đặc biệt, theo kế hoạch thao giảng cụm giảng viên chuyên trách năm 2018, đồng chí Bùi Thị Thoa giảng viên của TTBDCT huyện đã tham gia thao giảng và đạt loại giỏi. Cùng với đó, công tác kiểm tra hồ sơ chuyên môn cơ bản được tiến hành thường xuyên; giáo án của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị được trình bày sạch, đẹp, khoa học, công phu, rõ ràng đúng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Các bài soạn đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, có hệ thống logic, chặt chẽ. Bài soạn giáo án điện tử có nhiều hình ảnh đẹp, tư liệu phong phú (cả hình ảnh và âm thanh) thể hiện ý thức trách nhiệm cao, chịu khó sưu tầm tập hợp tư liệu trong quá trình soạn giảng.

Hằng năm, bám sát hướng dẫn nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy huyện, TTBDCT huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch phối kết hợp với các Ban xây dựng Đảng, các ngành, đoàn thể cấp huyện mở các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên cơ sở phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Đồng thời, Trung tâm cũng thực hiện tốt việc tổ chức và quản lý các lớp học, với những cách làm mới như điểm danh, quản lý, nhắc nhở bằng hình ảnh thông qua camera; việc phối hợp với các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo cán bộ ngày càng hiệu quả...

Năm 2018, Trung tâm đã phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo 20 xã, thị trấn; phối hợp với Ban Dân vận tổ chức tập huấn chuyên đề dân tộc và chính sách dân tộc; tôn giáo và chính sách tôn giáo; phối hợp với phòng nội vụ UBND huyện tập huấn lớp bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng giao tiếp, văn hóa công sở và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức 20 xã, thị trấn và khối các phòng, ban cơ quan cấp huyện. 

Trung tâm tiếp tục phối hợp với Trường chính trị trong việc mở lớp 2 Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cho cán bộ công chức, viên chức và lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa XIII cho 79 học viên. 

Có thể nói, cơ sở vật chất của Trung tâm đã khang trang, điều kiện và trang thiết bị dạy học khá hiện đại đạt chuẩn đã góp phần vào thành tích chung của Trung tâm. Chất lượng dạy và học được nâng lên; điều kiện sinh hoạt của học viên được cải thiện, tiết kiệm chi phí cho người học thông qua cơ sở vật chất đã được trang bị như nhà ăn, ký túc xá…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, TTBDCT huyện Cẩm thủy cũng còn những hạn chế, đó là: công tác phối hợp có lúc còn bị động, công tác chiêu sinh quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng đôi khi còn gặp khó khăn... Nguyên nhân là do các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện xây dựng kế hoạch năm chậm, chưa chủ động. Trong khi đó, tại địa bàn huyện, thanh niên rời nhà đi làm ăn xa nhiều nên nguồn để phát triển Đảng thiếu. 

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong năm 2019, TTBDCT huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Trung ương và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cụ thể, sẽ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản như: sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới; các chương trình bồi dưỡng chuyên đề như: giáo dục chủ nghĩa yêu nước, vấn dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới,v.v..

Hai là, tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khoá XII; các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII; thông tin những vấn đề mới về lý luận chính trị và tình hình thời sự cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Ba là, tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chất lượng cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên. Duy trì đều đặn và cao chất lượng thông tin tuyên truyền miệng tại các hội nghị báo cáo viên từ huyện đến cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, dự hội nghị báo cáo viên, nắm bắt tình hình hoạt động báo cáo viên ở cơ sở, đặc biệt là việc sử dụng, quản lý thông tin nội bộ ở các chi bộ. Tăng cường công tác quản lý đội ngũ báo cáo viên, nắm chắc số lượng báo cáo viên cấp huyện tham dự hội nghị báo cáo viên định kỳ để cuối năm có nhận xét, đánh giá tinh thần thái độ, trách nhiệm tham dự hội nghị của mỗi báo cáo viên.

Bốn là, đẩy mạnh thông tin hai chiều; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Cẩm Thủy nói riêng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, giữ vững ổn định chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguyễn Tiến Chung

Phó Giám đốc TTBDCT huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất