Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội

Theo Báo cáo tổng kết của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, năm 2018, báo cáo viên cấp Trung ương công tác ở cơ quan Đảng ủy Khối đã thực hiện 127 buổi tuyên truyền miệng các nghị quyết của Đảng và các chuyên đề ở các đảng ủy trực thuộc; xây dựng 25 chuyên đề sát với yêu cầu, đặc thù và nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối. Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối thực hiện hơn 450 buổi tuyên truyền miệng với hơn 30 chuyên đề; báo cáo viên các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện hơn 1000 buổi tuyên truyền miệng... Qua đó, nội dung các nghị quyết, quy định, kết luận của các Hội nghị Trung ương 7, 8; Kết quả của các Kỳ họp thứ 5, 6 của Quốc hội... đã được tuyên truyền sâu rộng, giúp nhân dân hiểu rõ về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối đã phản ánh đúng tình hình tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động; đề xuất biện pháp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trong toàn đảng bộ. Trong năm, đội ngũ cộng tác viên đã cung cấp, phản ánh với Ban Tuyên giáo Trung ương 92 vấn đề, trong đó tập trung phản ánh dư luận xung quanh việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần đưa các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống... 

Trong năm 2019, công tác tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng tiếp tục được chú trọng, trong đó gắn tập huấn với thực hành xây dựng chuyên đề và báo cáo tại các hội nghị báo cáo viên; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi của Đảng bộ Khối. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho các đồng chí cấp ủy cơ sở góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng...

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất