Nghệ An: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho đại diện 5 Ban Tuyên giáo. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức giao ban cụm công tác tuyên giáo theo hướng lồng ghép giữa giao ban công tác tuyên giáo nói chung với cung cấp thông tin, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay của các ngành, các địa phương, đơn vị, giải đáp những vấn đề mà hệ thống ngành tuyên giáo, cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. 

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Kha Văn Tám báo cáo tổng kết công tác năm 2018 tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
 
Ông Kha Văn Tám, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, năm 2019 sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo

Đồng thời, kiện toàn bộ máy, sắp xếp đội ngũ ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở; trước hết là hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức. Đánh giá công tác bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo, đề xuất các phương án và tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng về lý luận, kiến thức, kỹ năng cơ bản phù hợp đặc thù công tác tuyên giáo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và các điều kiện đảm bảo đổi mới công tác tuyên giáo ở từng cấp, địa phương, đơn vị. 

Năm 2018, tỉnh Nghệ An đã hoàn thiện cuốn sách "Nghệ An - Những nhạc sỹ và ca khúc tiêu biểu, giai đoạn 1965 - 2015"; tái bản cuốn “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 60 ra đời tác phẩm; biên soạn cuốn sách “Nhận diện âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa”. Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã tham mưu, thực hiện phát hành hơn 200 ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền. 

Tỉnh cũng tập trung đổi mới phương thức theo dõi tình hình tư tưởng chính trị, hoạt động tuyên giáo ngành, địa phương; kết nối, phối hợp có hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể làm cho công tác tuyên giáo mang tính xã hội hóa cao, thực sự hiệu quả; rà soát chức năng, nhiệm vụ, bổ sung, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ theo vị trí việc làm, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.

ĐỔI MỚI HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy hơn nữa vai trò của báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Theo đó, công tác tuyên truyền sẽ đi sâu về mọi mặt của đời sống xã hội, những sự kiện quan trọng của đất nước, quê hương, nhất là truyền thống vẻ vang của Đảng, công lao vĩ đại của Bác Hồ; kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019 theo hướng dẫn của Trung ương; tuyên truyền sâu rộng về phát triển kinh tế - xã hội, gương điển hình tiêu biểu.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên liên quan tham mưu cho cấp ủy tăng cường chỉ đạo quản lý Internet, mạng xã hội theo hướng vừa định hướng thông tin trên mạng xã hội, vừa đấu tranh ngăn chặn kịp thời các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phản động, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Năm 2018, ở cấp tỉnh đã tổ chức được 11 hội nghị báo cáo cáo viên định kỳ hàng tháng với gần 1.450 lượt báo cáo viên tham gia. Ở cấp huyện, có 21/21 huyện, thành, thị ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng với hàng chục ngàn lượt báo cáo viên tham gia; các đảng ủy trực thuộc và đoàn thể cấp tỉnh một số đơn vị tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ 1 tháng 1 lần, phần lớn là tổ chức 2 tháng 1 lần hoặc theo quý. Ngoài ra, có 21/21 huyện, thành, thị ủy duy trì tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ thời sự hàng tháng hoặc 1 quý một lần. Nhiều địa phương, đơn vị đã có nhiều cải tiến, nâng cao chất lượng bản tin như: Thành phố Vinh, Anh Sơn, Nghi Lộc, Cửa Lò, Hội Nông dân tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh,...

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực giá trị đạo đức gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khuyến khích các văn nghệ sỹ sáng tác những tác phẩm, ấn phẩm, công trình nghệ thuật phản ánh và tôn vinh những giá trị cốt lõi của truyền thống dân tộc, truyền thống quê hương. 

Đổi mới phương thức nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; cung cấp thông tin theo hướng nhạy bén, chính xác, kịp thời, hiệu quả, làm cơ sở cho lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những điểm "nóng", tình huống phát sinh trên địa bàn. Đề xuất những giải pháp xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, nhất là ở cơ sở, vững về kiến thức, kỹ năng và phát huy vai trò của đội ngũ này trong công tác thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên các cấp và sinh hoạt câu lạc bộ thời sự ở cấp huyện./.

TG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất