Ninh Thuận: Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo “Sâu sát, vững vàng, chủ động, sáng tạo, hiệu quả”
Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận phát biểu tại buổi khai mạc kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo phòng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tuyên giáo tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

Theo đó, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Thuận là ban đảng đầu tiên của Tỉnh hoàn thành kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tuyên giáo tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy phê duyệt, sắp xếp từ 6 phòng trực thuộc xuống còn 3 phòng trực thuộc; giảm từ 3 Phó trưởng Ban xuống còn 2 Phó trưởng Ban; giảm từ 25 biên chế xuống còn 22 biên chế; tổ chức thi tuyển tất cả các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc cơ quan Ban Tuyên giáo tỉnh ủy… 

Trên kết quả đó, mô hình tổ chức mới của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/6/2018, góp phần quan trọng vào việc đưa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII vào cuộc sống.

Sau sắp xếp, kiện toàn, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã kịp thời tổ chức tốt việc phân công nhiệm vụ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và công đoàn, chỉ đạo cán bộ, công chức và người lao động cơ quan nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm; đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp được cử đi tập huấn nghiệp vụ do Trung ương tổ chức góp phần cập nhật kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ; đội ngũ giảng viên ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị và báo cáo viên ở các đảng ủy trực thuộc có chuyển biến về chất, tích cực đầu tư, tích lũy kinh nghiệm về kỹ năng nghiệp vụ công tác. 

Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều tổ chức giao ban hoạt động các trung tâm bồi dưỡng chính trị chung với giao ban công tác tuyên giáo để chỉ đạo, định hướng nội dung, cung cấp tài liệu nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố. 

Trong năm 2018, 1 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động về giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Ở cấp huyện, 7/7 huyện ủy, thành ủy đã phân công Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời giữ chức danh Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, thành phố. 

Tính đến nay, đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên giáo của cấp ủy, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở sau sắp xếp, kiện toàn, cơ bản đảm bảo về số lượng và yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ đề ra, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ để hoàn thành nhiệm vụ được giao của Ngành trong thời gian tới.

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO NINH THUẬN

Sâu sát, vững vàng, chủ động, sáng tạo, hiệu quả

 - Sâu sát trong nắm bắt tình hình, trong công tác tham mưu và trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành;

- Vững vàng trong nhận thức chính trị, trước những thông tin xuyên tạc, nhất là đối với các thông tin nhiễu loạn thường diễn ra trước các kỳ Đại hội Đảng;

- Chủ động trong dự báo tình hình, đề xuất nhiệm vụ và báo cáo kết quả công tác chuyên môn;

- Sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ thường xuyên;

- Hiệu quả trong mọi hoạt động, các phong trào thi đua, xây dựng Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Hồng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất