Quảng Trị: Chỉ đạo, hướng dẫn tham gia cuộc thi “Chung tay phòng, chống COVID-19

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh; các Sở: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, các trường Cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh thông báo rộng rãi; đăng tải thể lệ cuộc thi trên cổng thông tin điện tử, trang web và các phương tiện thông tin khác của cơ quan, đơn vị; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hưởng ứng cuộc thi thiết thực, hiệu quả; gắn với công tác tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Tùy theo tình hình và điều kiện cụ thể để tổ chức phát động, hướng dẫn, tổ chức cuộc thi. Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, thành ủy; Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các xã, phường, thị trấn, trường học, các đơn vị trực thuộc thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhất là học sinh, sinh viên, cán bộ y tế cơ sở... biết và tham gia cuộc thi với chất lượng cao nhất./.

Nguyễn Trí Ánh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất