Ra mắt Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn
Các đồng chí lãnh đạo ấn nút khai trương Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh.

Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã chính thức ra mắt vào chiều ngày 20/4/2023. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt.

Thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, ngày 20/12/2017 của Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017 – 2022, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng cơ sở hạ tầng của Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, hoạt động trên hạ tầng mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên internet.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng Đề án thiết lập Trang Thông tin (Đề án 01-ĐA/BTGTU, ngày 14/12/2022) xin cấp phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin mạng; ban hành Quy chế hoạt động...

Trang Thông tin có tên miền: www.backan.dcs.vn; với bốn khối nội dung chính: (1) Giới thiệu chung: Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Đảng bộ tỉnh. (2) Tin tức – sự kiện: Thông tin hoạt động điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và đảng bộ trực thuộc; các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. (3) Văn bản – tài liệu: Đăng tải các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh (trừ các văn bản “Mật”). (4) Trao đổi nghiệp vụ: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trang Thông tin cũng có chức năng hỗ trợ người dùng đăng nhập trên điện thoại thông minh có kết nối Internet. Bên cạnh đó, Trang Thông tin sẽ tích hợp với các báo, tạp chí của Đảng ở Trung ương và địa phương để từ đó làm phong phú hơn nội dung của Trang Thông tin; tiếp nhận các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân thông qua mail công vụ của Ban Biên tập, từ đó nghiên cứu để tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cũng như triển khai có hiệu quả hoạt động của Trang Thông tin.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trang Thông tin của Đảng bộ tỉnh đi vào hoạt động sẽ là một kênh thông tin chính thống, có vai trò quan trọng đối với công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; truyền tải đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đảng bộ tỉnh đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tăng cường tuyên truyền về Trang thông tin; Ban Biên tập tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tổ chức quản lý, hoạt động, an ninh, an toàn tuyệt đối; phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng cộng tác viên trong hoạt động của Trang Thông tin - đồng chí Phương Thị Thanh nhấn mạnh./.

Hồng Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất