Thanh Hóa: Tiếp tục tuyên truyền về danh xưng “Thanh Hóa”
Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa đã tham mưu tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt triển khai và theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, 6, 7, 8, khóa XII; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... Ban tuyên giáo các huyện đã tích cực tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai, học tập Nghị quyết cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, số lượng Đảng viên tham dự đạt trên 97%, chất lượng bài thu hoạch được nâng lên.  

Tổ chức dịch sách “Thanh Hoá với cách mạng Lào và tỉnh Hủa Phăn (1930 -2010)” theo ký kết thỏa thuận giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn và thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa với Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, truyền đạt chuyên đề về ho. Ảnh: Thanh Huê
Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, truyền đạt chuyên đề về học tập và làm theo Bác. Ảnh: Thanh Huê

Chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy về tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và chỉ ra các vấn đề vướng mắc, nổi cộm, nguyên nhân của tình hình và đề xuất các biện pháp, giải pháp trong công tác chỉ đạo, định hướng và quản lý báo chí trên địa bàn, từng bước khắc phục hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích, đạo đức nghề nghiệp của một số phóng viên trên địa bàn tỉnh. 

Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn đối với Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy tham mưu cho cấp ủy chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực tuyên giáo trong giữa nhiệm kỳ đại hội và kế hoạch khắc phục trong nữa nhiệm kỳ còn lại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. 

TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN VÀ CHỦ ĐỘNG NẮM BẮT TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2018 về: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng trực tuyến và được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa với trên 97% cán bộ, đảng viên và nhân dân được tiếp thu chuyên đề, tạo hiệu sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng dân cư. 

Định kỳ tổ chức giao ban cụm để nắm bắt tình hình thực hiện và triển khai các biện pháp khắc phục tồn tại hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại các huyện, thị, thành phố, các sở, ngành cơ quan cấp tỉnh. Thực hiện giám sát định kỳ qua các báo cáo của các cấp, các ngành. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai bộ tài liệu và mở lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên cốt cán trong việc sử dụng bộ tài liệu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm giữa các trường THPT theo cụm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đây là một cách làm hay, sáng tạo, thiết thực có sức lan tỏa cao trong hệ thống giáo dục tỉnh Thanh Hóa.

Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai việc đánh giá các mô hình điển hình tiên tiến đã được biểu dương, khen thưởng để đề xuất với Ban Thường vụ cấp ủy nghiên cứu xây dựng đề án phát huy, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Xuất bản cuốn sách: Những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.  Đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch chỉ đạo các địa phương, đơn vị chuẩn bị tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào tháng 5 năm 2019. 

Trong năm 2018, ngành Tuyên giáo Thanh Hóa đã tổ chức bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân qua nhiều kênh thông tin như: Hệ thống cộng tác viên dư luận xã hội các cấp, qua hội nghị giao ban tư tưởng định kỳ hằng tháng, qua điều tra xã hội học, báo chí... Nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân được ban tuyên giáo các cấp nắm bắt, định hướng thông tin, tuyên truyền kịp thời và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các ngành, các cấp có trách nhiệm xác minh, giải quyết, trả lời được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Duy trì hoạt động tổng đài tiếp nhận thông tin dư luận xã hội, hàng tháng đã tiếp nhận trên 50 ý kiến phản ánh từ cán bộ, đảng viên và nhân dân qua đường dây tiếp nhận và tham mưu kịp thời cho Thường trực Tỉnh ủy xử lý những nội dung nóng, phức tạp. 

Hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp tiếp tục có những đổi mới về nội dung và hình thức; từng bước góp phần nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều hành. Tiến hành các điều tra dư luận xã hội về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII.  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy và hướng dẫn  chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân, với nhiều hình thức hấp dẫn và phù hợp, bảo đảm đông đảo tầng lớp nhân dân được tiếp cận; tập trung xây dựng hướng dẫn cơ sở, các cơ quan báo chí, các sở, ngành tổ chức tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

Biên tập, phát hành Bản tin Thông báo nội bộ (17.000 cuốn/tháng), Bản tin Tham khảo đặc biệt (800 cuốn/tháng) với chất lượng nội dung đảm bảo, đúng định hướng, sinh động, hình thức đẹp, thiết thực, hiệu quả trong định hướng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. 

Hội nghị Báo cáo viên đảm bảo đúng định kỳ (1 kỳ/tháng), có chất lượng, nội dung thông tin, chất lượng chuyên đề báo cáo tại hội nghị Báo cáo viên được đánh giá tốt, đảm bảo tính thời sự và có tính định hướng cao. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tiếp tục có những đổi mới bám sát đời sống chính trị của tỉnh, của địa phương. 

TIẾP TỤC TUYÊN TRUYỀN VỀ DANH XƯNG “THANH HÓA”

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy và triển khai các nhiệm vụ cho công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa vào tháng 5 năm 2019, bao gồm: Biên tập sách Danh xưng Thanh Hóa; biên tập sách về các triều Vua - Chúa và những danh nhân, công thần tiêu biểu là người Thanh Hóa trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lịch sử văn hóa và con người xứ Thanh; Thực hiện các bước tiếp theo của Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Về danh xưng ‘Thanh Hóa”, ông Hoàng Bá Tường – Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Bề dày lịch sử, truyền thống và vị thế của Thanh Hóa đã được khẳng định và ghi chép khá đầy đủ, thống nhất, toàn diện và sáng tỏ. Trải qua 3 cuộc hội thảo khoa học có sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà sử học hàng đầu trong cả nước với những tham luận nghiêm túc, cẩn trọng đã khẳng định: Năm 1029 (đời vua Lý Thái Tông niên hiệu Thiên Thành) là năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Đây là mốc son quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển không ngừng của xứ Thanh suốt gần một thiên niên kỷ qua.

Trong dịp kỉ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, tỉnh sẽ có 3 hoạt động lớn quy mô lớn: Triển lãm tư liệu, tài liệu lưu trữ, sách báo, hình ảnh, hiện vật về Thanh Hóa xưa và nay; cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Thanh Hóa trải qua 990 năm hình thành và phát triển”; “Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa”.

Đến nay đã có hơn 20 cơ quan, đơn vị đã biên soạn lịch sử ngành và kỷ yếu ngành, 27/27 đơn vị xuất bản lịch sử Đảng bộ, trong đó có 25 đơn vị xuất bản đến năm 2005, 2010, 2015; gần 80% số xã, phường, thị trấn và 35% cơ quan, đơn vị cấp huyện tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống đến năm 2005, 2010, 2015. Tổ chức tập huấn công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lích sử đảng cho 130 cán bộ làm công tác lịch sử Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo Thanh Hóa còn một số hạn chế, đó là: Một là, việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa đảm bảo thời gian; chất lượng học tập, quán triệt ở một số đơn vị cơ sở chưa cao; ý thức học tập của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc. Hai là, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị còn chậm, lúng túng, nhất là vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong thanh thiếu niên. Ba là, công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về các lĩnh vực khoa giáo chưa thường xuyên nên chưa tạo chuyển biến rõ nét về giáo dục, khoa học, y tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khi hậu.

TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tập trung giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tích cực, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy giao. Tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo một số vấn đề bức thiết thực tiễn đang đặt ra trong quá trình tổng kết, sơ kết, các nghị quyết, chỉ thị này. Tập trung tham mưu và thực hiện việc khắc phục các hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực Tuyên giáo đã được chỉ ra trong năm 2018 và Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (2015-2020).

Hai là, chủ động nắm sát tình hình học tập, quán triệt Nghị quyết Đảng, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan đến lĩnh vực của ngành. Tiếp tục tham mưu giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại các địa phương đơn vị theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ba là, tập trung hướng dẫn xây dựng các báo cáo phục vụ sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã được phân công. Tăng cường công tác tham mưu quản lý, định hướng chính trị tư tưởng, tuyên truyền đối với hoạt động báo chí – xuất bản; công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy chỉ đạo định hướng tư tưởng và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Bốn là, chủ động và tích cực đổi mới phương thức, đẩy mạnh đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phản bác những thông tin xấu độc trên mạng xã hội. 

Năm là, hướng dẫn, chỉ đạo các ngành, các cấp trong tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước, của các ngành, đoàn thể; đặc biệt, các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa (1029- 2019). Đôn đốc, động viên đội ngũ văn nghệ sỹ, báo chí tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học- nghệ thuật và báo chí theo chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2018- 2020 và giải báo chí về xây dựng Đảng ‘Búa liềm vàng” lần thứ 3 năm 2019.

Sáu là, tập trung thực hiện các giải pháp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nâng cao chất lượng cán bộ tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu mới. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ. Tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019./.

Tuấn Đạt

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất