Thành phố mang tên Bác: Điểm nhấn trong công tác tuyên truyền

Năm 2018, các cấp ủy trên địa bàn Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của đất nước để đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền; giữ vững nền nếp, quy chế hoạt động; chủ động bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, bảo đảm cho công tác tuyên truyền và tuyên truyền miệng luôn giữ vững định hướng chính trị của Đảng, tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng cao trong toàn Đảng bộ Thành phố và nhân dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

Thực hiện hướng dẫn và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã kịp thời, chủ động hướng dẫn công tác tuyên truyền định kỳ theo năm, tuyên truyền các ngày lễ lớn; trong đó có định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm của từng quý. Các địa phương, đơn vị chủ động nghiên cứu, đầu tư cách thức tuyên truyền có chiều sâu hơn, dài hơi hơn, có trọng tâm, trọng điểm; hình thức phong phú, đa dạng như Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, các Hội thảo khoa học, tham gia Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia; chỉ đạo tổ chức cầu truyền hình và chương trình nghệ thuật Bản hùng ca mùa xuân – Chân trần chí thép; chỉ đạo, phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm 32 dân công hỏa tuyến hy sinh tại Vĩnh Lộc, Bình Chánh… phù hợp với từng loại đối tượng, từng địa bàn. Quận 4 thực hiện trình chiếu các đoạn phim tuyên truyền tại màn hình Ủy ban nhân dân các phường, cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, các tòa nhà cao tầng; có sự phối hợp tốt giữa các cấp, các ngành, cơ quan thông tin đại chúng, kết hợp giữa tuyên truyền trên báo, đài với tuyên truyền miệng; lồng ghép tuyên truyền với các hoạt động cụ thể, trực quan (tọa đàm, hội thảo, chương trình nghệ thuật; giới thiệu sách…). Ban Tuyên giáo Thành ủy duy trì tổ chức giao ban công tác tuyên truyền hàng quý, giúp cho cơ sở xác định các nội dung cần tập trung tuyên truyền trong quý, đồng thời đây cũng là dịp các địa phương, đơn vị góp ý, đề xuất với Ban Tuyên giáo Thành ủy các phương pháp mới trong công tác tuyên truyền.

Công tác tuyên truyền về biển, đảo thực hiện phong phú, đa dạng, có sự phối hợp tốt giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tin đại chúng, đơn vị lực lượng vũ trang (Bộ đội biên phòng, Hải quân…); kết hợp giữa tuyên truyền trên báo, đài với tuyên truyền miệng; lồng ghép tuyên truyền với các hoạt động cụ thể, trực quan như thăm hỏi, giao lưu, văn hoá - văn nghệ, vận động đóng góp,v.v..  Nhất là, cùng với việc tổ chức Đoàn cán bộ Thành phố trao đổi kinh nghiệm xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần khu vực phòng thủ tại Nước Cộng hòa Cuba;  Đoàn Cán bộ Tuyên giáo Thành phố đi thăm, làm việc và trao đổi công tác tại Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, công tác thông tin đối ngoại, quan hệ hợp tác quốc tế trong năm góp phần giới thiệu hình ảnh một Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, xây dựng thành phố khởi nghiệp, thành phố thông minh, yêu chuộng hòa bình và góp sức giữ gìn hòa bình, chính nghĩa trong mắt bạn bè quốc tế. Qua đó, mời gọi, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển du lịch,v.v.. phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và Thành phố; góp phần nâng cao hình ảnh vị thế Việt Nam, của Thành phố trong lòng bạn bè quốc tế và khẳng định niềm tin của nhân dân vào đường lối đối ngoại của Đảng. 

Góp phần không nhỏ trong công tác tuyên truyền chính là hoạt động của Tạp chí Sổ tay xây dựng ĐảngTrang tin điện tử Đảng bộ Thành phố cùng các trang tin điện tử quận, huyện đã tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, chuyển tải tốt thông tin tuyên truyền, phục vụ hướng dẫn công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo, định hướng tư tưởng và cung cấp tư liệu; chú trọng tổ chức các tuyến bài đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, góp phần định hướng dư luận. Thực hiện định hướng xây dựng thành phố thông minh, thành phố sáng tạo, Tạp chí Sổ tay xây dựng Đảng đã mở thêm mục Vì một Thành phố Hồ Chí Minh phát triển năng động, sáng tạo, từ số tháng 8/2018: với những bài viết có tâm huyết và có tính gợi mở cao như: Không ngừng đổi mới công tác tư tưởng - văn hóa, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội (Thân Thị Thư); Ba đề xuất để tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh (GS.TS.NGND. Nguyễn Ngọc Giao); Phát huy vai trò đội ngũ trí thức nữ thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay (TS. An Thị Ngọc Trinh); Truyền thống năng động sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh (Phạm Chánh Trực); Khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng đô thị nghĩa tình, thông minh, hiện đại (PGS.TS. Trần Trọng Thơ)…  

Từ tháng 10 năm 2018, trên cơ sở góp ý của bạn đọc, đồng thời để phù hợp với quan điểm mới về công tác xây dựng Đảng, Ban Biên tập đã đổi tên mục Hướng dẫn công tác xây dựng ĐảngCông tác dân vận thành Hướng dẫn công tác xây dựng Đảng; mục Kinh nghiệm công tác xây dựng ĐảngCông tác dân vận thành Kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng. Các mục Ý kiến đảng viên, Tâm sự đảng viên, Gương đảng viên, Giải đáp thắc mắc, Trang thông tin được duy trì khá đều đặn với những bài viết có tính xây dựng, hiến kế và giới thiệu các điển hình tiêu biểu trên lĩnh vực xây dựng Đảng. Các trang Thông tin, Nhân sự mới vẫn kịp thời cập nhật các sự kiện lớn của thành phố và tình hình nhân sự cấp Thành phố.

Bên cạnh đó, nhằm khơi dậy và phát huy năng lực sáng tạo của người dân Thành phố để tạo sự đột phá phát triển Thành phố, Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố đã xây dựng chuyên đề về Đổi mới sáng tạo, qua đó đã tuyên truyền đậm các chủ trương của Thành phố về đổi mới sáng tạo, về các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của người dân Thành phố; thông tin về các kinh nghiệm sáng tạo ở nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh thông tin về đợt đăng ký thi đua cao điểm của các sở, ban, ngành Thành phố, các quận ủy, huyện ủy về các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính. Năm 2018, Trang tin đã đăng tải 8.930 tin bài, ảnh; với 16,39 triệu lượt người truy cập, tăng 347% lượt truy cập so cùng kỳ năm 2017. Dự kiến đầu năm 2019, sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy thực hiện chuyên trang về Công tác tổ chức xây dựng Đảng trên Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố, để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống chính trị thành phố về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở truy cập thông tin liên quan về công tác tổ chức xây dựng Đảng góp phần thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính trong Đảng của Đảng bộ Thành phố.

Hoạt động tuyên truyền miệng và báo cáo viên

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố tham mưu các cấp ủy tiếp tục tổ chức thực hiện Thông tri số 15-TT/TU về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; triển khai tuyên truyền các nội dung trọng tâm năm 2018 như: Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, 6, 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X, các kỳ họp của Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa IX trong năm 2018; quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; tuyên truyền trong nhân dân về Nghị quyết số 54-NQ/TW của Quốc hội “Về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh”, những cơ hội, giải pháp cho sự phát triển của thành phố giai đoạn 2017-2022; tuyên truyền các ngày lễ lớn; tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội cả nước, thành phố các tháng, quý, 6 tháng năm 2018; tình hình Biển Đông và ASEAN; công tác thông tin đối ngoại; công tác cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2018; tuyên truyền về Luật an ninh mạng; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp cơ sở; tuyên truyền tổ chức thực hiện nâng cao tiêu chí về mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.Trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức 11 Hội nghị thông tin thời sự, Hội nghị báo cáo viên cho hơn 3.600 lượt đồng chí cán bộ chủ chốt, lãnh đạo ban tuyên giáo, báo cáo viên cơ sở tham dự; toàn Đảng bộ thành phố đã thực hiện 57.584 cuộc tuyên truyền miệng, với 9.960.073 lượt người tham dự. Trong đó, có hơn 1.350 cuộc do Báo cáo viên Trung ương tại thành phố và Báo cáo viên thành phố báo cáo; gần 9.500 cuộc do Báo cáo viên các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố báo cáo; hơn 46.700 cuộc do Báo cáo viên cơ sở báo cáo. Trong số lượt người tham dự, có 1.300.425 lượt cán bộ, đảng viên, 3.251.063 lượt đoàn viên, hội viên các đoàn thể và 5.408.586 lượt quần chúng nhân dân.

Công tác biên soạn, phát hành các loại tài liệu Thông tin Tham khảo cho Báo cáo viên đã phát hành 24 kỳ, mỗi kỳ 160 bản, với hơn 150 bài viết, tư liệu. Tài liệu Thông tin tuyên truyền (phục vụ tuyên truyền cho khu phố, tổ dân phố, tổ nhân dân) đã phát hành 12 kỳ, với hơn 26.200 bản/kỳ, được tập trung đầu tư, nội dung thông tin đã chú ý nâng chất lượng, đáp ứng những tình hình diễn biến mới nhất của Thành phố, trong nước, thế giới; những thông tin chuyên đề và thông tin có chọn lọc, có tính định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy... làm tài liệu nghiên cứu, sinh hoạt trong nội bộ và tuyên truyền ra Nhân dân.

Năm 2018, công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên đã được Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đội ngũ báo cáo viên Thành phố đã được kiện toàn gồm 70 đồng chí. Theo Quyết định số 185-QĐ/BTGTU ngày 29/5/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về kiện toàn, công nhận Báo cáo viên cấp Thành phố. Trong tổng số 77 đồng chí báo cáo viên Thành phố, có 14 đồng chí nữ; có 4 đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, 42 đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp Thành phố, 28 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, nguyên cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; trình độ chuyên môn đều từ đại học trở lên; trình độ chính trị đều đạt cao cấp, cử nhân chính trị. báo cáo viên cấp Trung ương đang công tác tại thành phố có 6 đồng chí.

Tính đến tháng 11/2018, báo cáo viên tại các quận ủy, huyện ủy có gần 800 đồng chí, trung bình mỗi đơn vị có từ 15-25 báo cáo viên. nhiều quận ủy, huyện ủy đã chỉ đạo kiện toàn, bổ sung đội ngũ báo cáo viên như: quận 10 có 39 đồng chí; quận 5 có 34 đồng chí; quận Phú Nhuận có 33 đồng chí; quận 12 có 28 đồng chí; huyện Bình Chánh có 41 đồng chí, huyện Cần Giờ có 30 đồng chí,v.v..; báo cáo viên tại các đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và các sở, ban, ngành thành phố, đã kiện toàn, nâng chất hoạt động báo cáo viên, hiện nay có gần 1.800 đồng chí, trong đó mỗi đơn vị có từ 5 đến 8 đồng chí báo cáo viên.

Hội thi Báo cáo viên giỏi với chủ đề “Son sắt niềm tin - Vững vàng lý tưởng” lần 2 năm 2018, với các vòng thi từ cơ sở, vòng thi cụm và vòng thi chung kết cấp thành phố được tổ chức thành công. Các thí sinh tham gia hội thi đã chọn nhiều nội dung mang đậm tính thực tiễn, những vấn đề nóng, thời sự như như: Luật An ninh mạng;  Nghị quyết số 54 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,

Từ tháng 4 đến tháng 8/2018, hơn 400 thí sinh đã được tuyển chọn tham gia vòng thi cấp quận, huyện và cấp khối, từ đó tuyển chọn 113 thí sinh bước vào vòng thi cấp cụm ở 7 cụm thi đua, để chọn ra 14 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng thi chung kết cấp thành phố, được tổ chức nhân kỷ niệm 88 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1930 - 2018). Kết quả Ban tổ chức Hội thi đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, và 8 giải Khuyến khích cùng các giải phụ của hội thi. Thông qua Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2018, các cấp ủy đảng đã chọn lựa được đội ngũ cán bộ có khả năng tham gia công tác tuyên truyền miệng để làm nguồn bổ sung, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng tại cơ sở.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Thành phố năm 2018 đã góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin tưởng của nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, nâng cao nhận thức chính trị, bản lĩnh và bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, phòng và chống âm mưu “diễn biến hòa bình”,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thiết thực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng,v.v.. của Thành phố.

Thanh Mai

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất