Thừa Thiên Huế; Đổi mới phương thức, hoạt động thông tin đối ngoại
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Xuân Hiền - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm 2018 và những nhiệm vụ cụ thể sẽ triển khai trong năm 2019.

Nhìn chung, trong năm 2018, Cơ quan thường trực và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động của mình trong việc nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và chất lượng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên lĩnh vực thông tin đối ngoại. Hoạt động của Ban Chỉ đạo ngày càng thiết thực, triển khai thực hiện được nhiều nhiệm vụ quan trọng; công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn. Từ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới hiện nay; phát huy được sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, sự đồng thuận và đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động biểu tình, chống đối và phá hoại mối quan hệ đối ngoại tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo xác định sẽ tăng cường đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn của tỉnh và những yêu cầu của tình hình mới hiện nay; chủ động, nâng cao hơn nữa công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa Huế; tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là mối quan hệ với nước bạn Lào; chủ động hơn nữa trong công tác dự báo tình hình, đấu tranh với các thế lực cơ hội, thù địch…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Chỉ đạo trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; trên cơ sở bám sát những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trong năm 2019, nghiên cứu đổi mới phương thức, cách thức hoạt động thông tin đối ngoại, chú ý đến từng đối tượng, địa bàn, thời điểm cụ thể theo phương châm “chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng”; tăng cường tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và kiều bào trong phát triển kinh tế - xã hội; chủ động cung cấp thông tin, kể cả thông tin chính thống và thông tin đấu tranh, phản bác để làm chủ trên mặt trận thông tin; đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài và thông tin hướng về cơ sở; gắn kết đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước với đối ngoại nhân dân; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại đảm bảo ngang tầm nhiệm vụ, năng động, sáng tạo và nhạy cảm…

Hồng Nga - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế


Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất