Tinh gọn bộ máy ngành Tuyên giáo - không chỉ nói suông
Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Triển khai Nghị quyết của Trung ương, ngành Tuyên giáo không chỉ thực hiện tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy, tuyên truyền sâu rộng về chủ trương của Đảng mà còn gương mẫu, đi đầu trong triển khai Nghị quyết, nói đi đôi với làm, không tuyên truyền suông.

Triển khai quyết liệt

Thực hiện tinh gọn đầu mối, tinh giảm biên chế là một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra đối với tất cả các ngành, cấp. Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông, trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương”. Trên cơ sở Quy định này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng Quy chế làm việc, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, điều động, bố trí cán bộ, công chức, viên chức của các vụ, đơn vị thuộc Ban theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18 của Trung ương.

Theo Quy định số 04 - QĐ/TW “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy”, các địa phương đã tích cực, nghiêm túc xây dựng đề án sắp xếp lại bộ máy tổ chức, thu gọn đầu mối cấp phòng, xây dựng chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động phù hợp với từng địa phương; thực hiện chỉ đạo của Trung ương về Trưởng Ban Tuyên giáo quận, huyện đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện. 

Quán triệt yêu cầu tinh gọn bộ máy, với sự quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết của Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo nhiều tỉnh, thành phố đã đạt được một số kết quả ban đầu. Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuyết Minh, ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Đề án thực hiện hai Nghị quyết này. Trọng tâm của Đề án là sắp xếp các đầu mối bên trong của các cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện với nguyên tắc “4 giảm, 4 tăng”. Cụ thể, “4 giảm” là: Giảm biên chế, giảm đầu mối, giảm trung gian và giảm chi hành chính. “4 tăng” là: Tăng trách nhiệm của người đứng đầu cũng như chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức; tăng hiệu lực hiệu quả; tăng phân cấp, phân quyền và tăng chất lượng cung cấp dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Khẩn trương nhưng không nóng vội

Thực hiện yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giảm 3 đầu mối cấp vụ, 20 đầu mối cấp phòng. Cùng với đó, đề xuất Bộ Chính trị hợp nhất 3 Ban Chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, sắp xếp lại một số đầu mối tạp chí, tài liệu thông tin công tác tuyên giáo; khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng quy chế, quy định làm việc của Ban. Trên tinh thần này, Ngành Tuyên giáo cả nước đã triển khai nghiêm túc yêu cầu về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Ngành Tuyên giáo chú trọng chỉ đạo, quán triệt, định hướng công tác tư tưởng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương. Đó là, việc gì đã rõ thực hiện ngay, việc gì chưa rõ, còn có ý kiến khác nhau tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến góp ý rộng rãi, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, không cầu toàn, không nóng vội. Đồng thời, Ngành xác định phải làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; có quyết tâm chính trị cao, gặp khó khăn sẽ tìm cách giải quyết, kiên quyết thực hiện từng bước vững chắc, không bàn lùi. Những vấn đề mới, chưa có quy định của Trung ương sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy nghiên cứu, kiến nghị với Trung ương, đồng thời triển khai thực hiện từng bước, thận trọng, phù hợp, khẩn trương nhưng không nóng vội.

Nhiều địa phương đã quyết liệt triển khai và bước đầu thu được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể như tại Bình Phước, theo Trưởng ban Tuyên giáo ủy Trần Tuyết Minh, tỉnh đã triển khai thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng thời là Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có duy nhất 1 Phó Trưởng ban chuyên trách. Từ ngày 1/8/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước đi vào hoạt động với mô hình tổ chức mới, từ 7 phòng sắp xếp còn 3 phòng gồm: Phòng Tuyên truyền - Tổng hợp; Thông tin - Khoa giáo; Lý luận - Văn hóa - Lịch sử Đảng.

Đồng thời, Đảng bộ cơ sở Ban Tuyên giáo - Trường Chính trị tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Chi bộ cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị tỉnh, hoạt động từ tháng 8/2018. Cùng với đó, tỉnh Bình Phước đã thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo cấp huyện kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì Tổ xây dựng đề án Hợp nhất Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước thành cơ quan báo chí mới với tên gọi là: Đài Phát thanh, Truyền hình và Báo Bình Phước. Năm 2019, Tỉnh ủy Bình Phước sẽ bổ nhiệm hai Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm nhiệm là: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại Lâm Đồng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp cho biết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy tuyên giáo theo tinh thần Nghị quyết 18 - NQ/TW. Theo đó, thống nhất xây dựng phương án sáp nhập 6 phòng chuyên môn thành 3 phòng, đồng thời đổi tên gọi để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công. Hiện nay, tổng số biên chế  có 21 người, giảm 27,5% biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39 - NQ/TW Khóa XII về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm 52,2% lãnh đạo từ cấp phòng trở lên xuống còn 18%. Bộ phận lái xe và nhiệm vụ kế toán, văn thư được chuyển về Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung trong Khối Tỉnh ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp cho biết.

Những kết quả bước đầu và kinh nghiệm đúc rút được trong việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của Ngành Tuyên giáo là đóng góp thiết thực của Ngành thực hiện thành công chủ trương hết sức quan trọng của Trung ương.

Quỳnh Hoa(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất