Yên Bái thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm công tác tuyên truyền
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thi trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Tú Oanh đến từ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.


TUYÊN TRUYỀN CÓ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM


Theo đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cụ thể hoá triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. 

Chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU, Kế hoạch số 19-KH/TU của Tỉnh ủy; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kế hoạch số 30-KH/TU của Tỉnh uỷ về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021, Kế hoạch số 37-KH/TU của Tỉnh uỷ về xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp triển khai tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về việc “Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm” cho các các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.  Xây dựng, ký kết, triển khai khai Chương trình phối hợp thực hiện Quy định 238 với UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025 và với các cơ quan liên quan; hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở cấp huyện và cấp cơ sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Cục Chính trị Hải quân. Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh xây dựng, duy trì đều đặn các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về biển, đảo, quản lý biên giới trên đất liền năm 2021.

Công tác tuyên truyền về về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 được cơ quan tham mưu giúp việc các cấp uỷ triển khai tốt và hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu xây dựng Kế hoạch công tác tuyên truyền; chỉ đạo, định hướng kịp thời cho các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai biên soạn, phát hành khá sâu rộng các tài liệu tuyên truyền bầu cử. Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã xây dựng và ban hành hướng dẫn tuyên truyền về cuộc bầu cử, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra. Nhiều đơn vị có sự sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Đài PT-TH tỉnh: Chương trình Phát thanh và Truyền hình 4 thứ tiếng: Việt, Thái, Mông, Dao đã phát sóng hơn 2.500 tin, bài, phóng sự tư liệu, phỏng vấn trong các chương trình PT-TH, đăng tải trên trang tin điện tử, fanpage Truyền hình Yên Bái và được dịch ra 3 thứ tiếng Dao, Thái, Mông. Báo Yên Bái: Khai thác trên 3.200 tin, bài, ảnh. Trong đó: Báo điện tử: mở chuyên trang “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp”, khai thác trên 2.000 tin, bài, ảnh, phóng sự, tin truyền hình. Báo in: đăng tải trên 1.000 tin, bài, ảnh.  Báo vùng cao: đăng tải trên 140 tin, bài ảnh và biên dịch gần 140 tin, bài từ tiếng Việt sang tiếng Mông tuyên truyền về bầu cử.  

CHỦ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn ngành tuyên giáo đã tham mưu, phối hợp triển khai tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khẩn trương quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình, diễn biến dịch bệnh thông qua Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh uỷ, Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các tài liệu do Ban biên tập, phát hành. Tăng cường công tác kiểm tra, định hướng thông tin tuyên truyền, nhất là trên báo chí, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở để chấn chỉnh xử lý, kịp thời. Chỉ đạo nắm và dự báo sát tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đấu tranh, phản bác kịp thời thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.   

Phóng viên của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa thành phố Yên Bái bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời diễn biến công tác phòng chống, dịch bệnh.

Phóng viên của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa thành phố Yên Bái bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời diễn biến công tác phòng chống, dịch bệnh.

Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và khối mặt trận, đoàn thể đã tích cực tham mưu, phối hợp chỉ đạo, triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sát với thực tế địa phương như: Tuyên truyền cổ động qua hệ thống tờ rơi, pano, áp phích, truyền thông tại cơ sở, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng...    

Thị xã Nghĩa Lộ: Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông & Văn hóa thị xã phát trên 6.000 tin, bài, phóng sự. Tổ chức treo 350 lượt băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền. Ban Tuyên giáo Thị ủy đã biên soạn và cấp phát 5.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện Trạm Tấu: Trung tâm Truyền thông & Văn hóa có hơn 560 lượt chuyên mục, phát gần 3.300 tin, bài, phóng sự; duy trì 33 cụm pano và tổ chức gần 200 giờ xe loa lưu động, 84 giờ chạy xe máy tuyên truyền trên địa bàn huyện.

Huyện Lục Yên: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch, sử dụng ứng dụng Google Driver để chia sẻ trực tuyến các biểu mẫu thống kê, rà soát, truy vết, tổng hợp báo cáo; hướng dẫn doanh nghiệp, người dân cài đặt các ứng dụng phục vụ công tác phòng dịch như: Buezone, khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe qua ứng dụng NCOVI, tờ khai y tế…

Hội LHPN tỉnh: Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức 1.016 cuộc tuyên truyền, 752 lượt phát thanh; phối hợp cấp phát trên 18.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch.

Hội CCB: Toàn tỉnh đã có 2.537 cán bộ, hội viên tham gia vào 945 tổ tuyên truyền, vận động; 320 hội viên tham gia vào 120 tổ chốt chặn dập dịch.

Liên đoàn lao động tỉnh: Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền vận động gắn với kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho công đoàn viên và lao động, đặc biệt là công nhân trong các khu, cụm công nghiệp; vận động ủng hộ các chốt kiểm dịch, cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch…

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG VÀ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong tháng 3/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành kịp thời Chỉ thị số 06-CT/TU, về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của các cấp uỷ trong tình hình mới”. 

Trên cơ sở đó, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp,  hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tiếp tục được duy trì, bám sát phục vụ một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh và các địa phương, cơ sở. Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức 10 Hội nghị báo cáo viên tại tỉnh, trong đó có: 7 hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy và triển khai 3 Hội nghị báo cáo viên Trung ương bằng hình thức trực tuyến. Duy trì nền nếp việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế báo cáo viên của Đảng đảm bảo tiến độ, chất lượng; tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng năm 2021 cho đội ngũ báo cáo viên Tỉnh uỷ, lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp cùng Huyện ủy Văn Yên tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 11/2021

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp cùng Huyện ủy Văn Yên tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 11/2021

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong phạm vi toàn tỉnh năm 2021 được tổ chức thành công, tạo sức lan tỏa mới trong thông tin, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai Hội thi từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh một cách đồng bộ, hệ thống. Toàn tỉnh có tổng số 780 thí sinh tham gia hội thi cấp cơ sở, lựa chọn được 223 báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia hội thi cấp huyện và tương đương, chọn ra 12 thí sinh tham gia hội thi cấp tỉnh. Qua hội thi, góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp; tạo điều kiện để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng. Một số đơn vị, địa phương đã tích cực sáng tạo trong triển khai thực hiện như: Đảng ủy khối cơ quan & doanh nghiệp tỉnh triển lãm gian trưng bày giới thiệu 84 bài dự thi của báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Đảng ủy Khối được đông đảo khách mời, các cấp ủy cơ sở đảng, khán giả, cổ động viên quan tâm. Thành ủy Yên Bái có nhiều sáng tạo trong thiết kế biểu mẫu chấm điểm chi tiết, chỉ đạo, hướng dẫn, rút kinh nghiệm vòng sơ khảo; vì vậy chất lượng đề cương và phần thuyết trình, trả lời câu hỏi của các thí sinh khá tốt và đồng đều, sự chênh lệch về điểm giữa các giảm khảo cũng như giữa các thí sinh rất thấp. 

 

Giao Tuyến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất