Thành phố Hồ Chí Minh chấn chỉnh công tác thu, chi trong trường học
Giờ ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Phan Đình Phùng, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau thông tin về công tác thu đầu năm học tại một số trường học gây bức xúc trong dư luận, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi đầu năm học.

Theo văn bản, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn của Sở ban hành đầu năm học về thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Trên cơ sở các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở, các đơn vị xây dựng dự toán các khoản thu khác ngoài học phí theo nội dung hướng dẫn chuyên môn của ngành Giáo dục và Đào tạo. Các đơn vị thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên về tất cả các khoản thu; trong đó nêu rõ nội dung các khoản thu theo quy định, khoản thu theo thỏa thuận và khoản thu hộ-chi hộ.

Đồng thời, các đơn vị giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không thu gộp nhiều khoản cùng thời điểm. Các cơ sở giáo dục trực thuộc quận, huyện, thành phố Thủ Đức chỉ được tổ chức thu các khoản thu sau khi có công văn hướng dẫn của cấp quản lý theo phân cấp.

Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Trong đó, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh do Ban quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của Ban.

Lãnh đạo các đơn vị thống nhất với Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí của Ban và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến (trừ kinh phí tài trợ).

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và văn bản hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Kế hoạch vận động tài trợ phải được phê duyệt trước khi tổ chức vận động và trên tinh thần tự nguyện, không áp đặt. Nội dung kế hoạch phải xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; dự toán kinh phí, kế hoạch triển khai thực hiện. Các khoản tài trợ phải được tổng hợp kịp thời vào báo cáo quyết toán thu, chi tài chính theo kỳ và báo cáo quyết toán tài chính hành năm theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thành phố Thủ Đức tham mưu Ủy ban Nhân dân mỗi địa phương chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác kiểm tra tình hình thu, chi đầu năm học, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định; có hình thức xử lý nghiêm đối với hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện thu, chi không đúng quy định./.

Thu Hoài

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất