Lâm Đồng sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: Học và làm theo Bác tạo sự chuyển biến toàn diện và rõ nét
Đồng chí Trần Đức Quận, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Hồng Vĩnh)

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhTrần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch UBND các huyện, thành phố và 40 gương điển hình tiêu biểu của tỉnh. 

Các đồng chí Chủ trì hội nghị. ảnh: CTTĐT

Các đồng chí Chủ trì hội nghị. ảnh: CTTĐT

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 đã tạo chuyển biến rõ nét và toàn diện trên nhiều hoạt động chính trị - xã hội của Lâm Đồng.

Trong quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư, cấp ủy thể hiện khá rõ và đồng bộ. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05. Trong 5 năm qua, phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội của địa phương đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc ở cơ sở đã được chỉ đạo giải quyết dứt điểm; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tiếp tục dẫn đầu khu vực Tây Nguyên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới, sắp xếp, tinh giản bộ máy cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết của Trung ươngtừ đó, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp uỷ đảngquản lý, điều hành của chính quyền, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì, tham mưu, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì, phối hợp tốt với các ngành, địa phương trong tỉnh, tổ chức biên soạn, phát hành trên 600 văn bản các loại để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Đồng thời, triển khai việc học tập Chỉ thị 05, chuyên đề hàng năm được thực hiện khá nghiêm túc, bài bản, thời gian học tập đảm bảo theo quy định… Công tác tuyên truyền, các hoạt động tuyên truyền được thường xuyên quan tâm, đổi mới. Điểm nhấn của công tác tuyên truyền là thành công của hội thi sân khấu hóa tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh (với 1.027 đội với trên 10.000 người tham gia); đây không chỉ là cách làm mới mà còn tạo hiệu ứng rất tốt trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực tham mưu ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, triển lãm về học tập và làm theo Bác, tạo lan tỏa và hiệu ứng khá tốt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Có thể khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị 05 ở Lâm Đồng đã tạo sức lan tỏa lớn, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới. Các phong trào trong cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, công an nhân dân, trong lực lượng những người làm y tế, giáo dục, trong các cộng đồng dân cư… được phát huy; toàn tỉnh hiện có 217 khu dân cư tiêu biểu, 50 khu dân cư kiểu mẫu được công nhận; 24 mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 1.012 mô hình tự quản tiểu biểu trong cộng đồng dân cư… đang phát huy hiệu quả và tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo sự thống nhất ý chí, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Lâm Đồng, như tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, những kết quả đạt được từ đại hội cũng như cuộc bầu cử. Năm 2020 - 2021, cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Lâm Đồng cũng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự quyết tâm thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị cộng đồng xã hội và Nhân dân, đến nay, dịch bệnh ở Lâm Đồng cơ bản được kiểm soát và ngăn chặn, điều này khẳng định trách nhiệm cao và tầm nhìn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã xác định phương châm hành động, chống dịch như chống giặc; không chỉ nỗ lực chống dịch hiệu quả mà phải tiên phong trong thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch đi đôi với phát triển kinh tế… 

Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. (Ảnh: Hồng Vĩnh)

Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. (Ảnh: Hồng Vĩnh)

Công tác sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện gắn với biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.000 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng (trong đó có 4 tập thể, 6 cá nhân điển hình được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen).

Tại Hội nghịcác đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ kết quả cũng như những hạn chế, tồn tại để đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; Hội nghị cũng đã trao Bằng khen cho 40/91 tập thể, hộ gia đình, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đã tạo nên bức tranh sinh động, kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05. Chính vì vậy, từ việc học tập và làm theo Bác đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với đa số cán bộ, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, thúc đẩy thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội và phong trào thi đua, các cuộc vận động của tỉnh, nhất là công tác cải cách hành chính, phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội... Qua đó, đã xuất hiện nhiều nhân tố, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống

Từ kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, để thực hiện tốt Kết luận 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định việc thực hiện Kết luận 01 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là nhiệm vụ thường xuyên của cả nhiệm kỳ; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác và quá trình thực hiện phải chú trọng trên cả ba mặt: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên; nghiên cứu đổi mới phong cách, tác phong làm việc, nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị căn cứ thực tiễn để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, đề ra giải pháp thực hiện đồng bộ, đột phá, trong đó chú trọng “lấy dân làm gốc”; cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải đi trước, làm trước, là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực, phát huy sức mạnh của tập thể. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát chấn chỉnh cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; khắc phục ngay tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đội ngũ cán bộ. Chú trọng hơn nữa công tác biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến… 

Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các địa phương, đơn vị thực hiện tốt “mục tiêu kép”, giữ vững trận địa, không để dịch bệnh Covid -19 phát sinh trên địa bàn; quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân

Hồng Vĩnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất