Vĩnh Phúc: Xây dựng điểm và nhân rộng các mô hình, điển hình trong và làm theo Bác
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc -Vũ Việt Văn và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Ngay từ đầu năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc xây dựng mô hình, điển hình đảm bảo chất lượng, hiệu quả, là căn cứ để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất với Tỉnh ủy nhân rộng những mô hình tiêu biểu nhất trong phạm vi toàn tỉnh; đồng thời góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Sau gần một năm triển khai xây dựng và nhân rộng điển hình, mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 13/13 huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo xây dựng tổng số 842 mô hình, điển hình trên toàn tỉnh. Trong đó, có 165 mô hình, điển hình tiêu biểu đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt 165% và vượt chỉ tiêu ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; có 26 mô hình, điển hình tiêu biểu nhất được 13 huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc giới thiệu để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, đánh giá, lựa chọn, đề xuất nhân rộng.

Ở mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực đều xuất hiện những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, cụ thể như: sản xuất kinh doanh, làm kinh tế giỏi; xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo triển khai xây dựng rãnh thoát nước, tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà; đoàn viên thanh niên xung kích, sáng tạo; thầy cô giáo tận tâm với nghề; cán bộ, người lao động có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng y tế, lực lượng vũ trang trong tỉnh thường xuyên trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19; các hoạt động thiện nguyện, từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn… Những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, trở thành điểm sáng, cổ vũ, động viên nhân dân làm theo; tạo khí thế thi đua quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu chính trị của địa phương, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để việc phát hiện, xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, cấp ủy các cấp đã có nhiều giải pháp cũng như sáng tạo, linh hoạt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng việc triển khai thực hiện. Bên cạnh việc thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo Bác, các cấp ủy đảng, chính quyền còn chú trọng việc đăng ký và làm theo của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; lựa chọn những vấn đề nổi cộm, vấn đề được nhân dân quan tâm để chỉ đạo thực hiện. Biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Đồng thời, cấp ủy thường xuyên quan tâm, theo dõi, đánh giá kết quả triển khai xây dựng mô hình để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc; từ đó kịp thời có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ, định hướng mô hình triển khai đạt hiệu quả.

Ngày 8/4/2022, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch số 78 - KH/TU về xây dựng điểm và nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhnăm 2022 và những năm tiếp theo. Đây là một trong những yếu tố quan trọng, có tác dụng nêu gương, tạo sức lan tỏa, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia trong các phong trào thi đua, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, trở thành động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thông qua xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình học tập Bác đã phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo hiệu ứng tốt trong giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NHỮNG Ý NGHĨA THIẾT THỰC

Có thể khẳng định, chủ trương xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đối với mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Việc triển khai xây dựng mô hình, điển hình ở mỗi lĩnh vực, mỗi thành phần, lứa tuổi lại có ý nghĩa riêng, mang giá trị tinh thần to lớn, vừa là mục tiêu vừa là động lực để mỗi tập thể, cá nhân quyết tâm đạt được kết quả cao hơn trong lao động, sản xuất và hoạt động xã hội. Bên cạnh những tiêu chí chung theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Đảng bộ Công an tỉnh đã đưa việc phân loại thi đua của tập thể, cá nhân vào làm tiêu chí của việc xây dựng mô hình điển hình. Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức bồi dưỡng toàn diện, trước hết bồi dưỡng về động cơ, quyết tâm thi đua, nâng cao năng lực toàn diện cho các tập thể, cá nhân để phát triển từ điển hình tiên tiến từng mặt đến nhiều mặt và toàn diện. Cấp uỷ, chỉ huy và cơ quan chính trị các đơn vị đã thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các điển hình tiên tiến phát huy cao độ sức sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ...

Thông qua việc triển khai xây dựng mô hình, điển hình đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên khẳng định được năng lực, sở trường của cá nhân, nâng cao ý thức tự rèn luyện, trau dồi kiến thức, nâng cao được chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả phát hiện và nhân rộng, được nhân dân đồng tình ủng hộ và làm theo. Các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường trong các đơn vị quân đội giảm đến mức thấp nhất, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng xảy ra. Tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng mô hình, điển hình đã khích lệ, động viên doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tích cực sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó góp phần xây dựng quê hương, thúc đẩy huy động nguồn lực hoàn thành các mục tiêu chính trị đề ra, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, đùm bọc lẫn nhau, nhắc nhở nhau ngày càng sống tốt, sống đẹp, qua đó góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bác Hồ vĩ đại, gần gũi trong lòng n hân dân.

Việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác với quan điểm “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”; qua đó góp phần cổ vũ, khích lệ toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, phát triển.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình học tập Bác đã phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo hiệu ứng tốt trong giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mô hình “Bếp ăn một chiều” - đảm bảo dinh dưỡng chuẩn cho trẻ của Trường mầm non Văn Tiến, xã Văn Tiến trong học tập và làm theo Bác được Huyện ủy Yên Lạc đánh giá cao. Ảnh: Dương Hà

Mô hình “Bếp ăn một chiều” - đảm bảo dinh dưỡng chuẩn cho trẻ của Trường mầm non Văn Tiến, xã Văn Tiến trong học tập và làm theo Bác được Huyện ủy Yên Lạc đánh giá cao. Ảnh: Dương Hà

TÍCH CỰC NÊU CAO TINH THẦN CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO TRONG HỌC TẬP, LAO ĐỘNG

Ngày 8/4/2022, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch số 78 - KH/TU về xây dựng điểm và nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và những năm tiếp theo. Để thực hiện được tốt kế hoạch, trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc tiếp tục làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương để tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 4/10/2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và các Quy định về nêu gương, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của địa phương, đơn vị hàng năm. Đề cao trách nhiệm và vai trò nêu gương của cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong việc duy trì xây dựng mô hình, điển hình và nhân rộng mô hình, điển hình.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa thiết thực và hiệu quả của việc xây dựng điểm các mô hình, điển hình và nhân rộng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh; coi đây là một trong những yếu tố quan trọng, có tác dụng nêu gương, tạo sức lan tỏa, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia trong các phong trào thi đua, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, trở thành động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Qua khảo sát, đánh giá thực tế một số mô hình tại các địa phương cho thấy, nhìn chung các mô hình được xây dựng, triển khai cụ thể, có địa chỉ rõ ràng. Tiêu  biểu, có một số mô hình được triển khai bài bản, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa nhân văn và lan tỏa sâu rộng. Đó là các mô hình:

Mô hình “Làm hết việc, không làm hết giờ, hết lòng phục vụ Nhân dân” của Chi bộ Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Phúc Yên; mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” của Chi hội phụ nữ thôn Đá Đen, xã Quang Yên (huyện Sông Lô); mô hình “Một số giải pháp xây dựng trường học hạnh phúc” của Thầy giáo Đào Chí Mạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hội Hợp B (thành phố Vĩnh Yên); mô hình “Lắp đặt bồn chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật tạo nên những cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật” của Hội Nông dân huyện Vĩnh Tường; mô hình “Phát triển thương hiệu Gạo ngon Phú Xuân” của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý, xã Phú Xuân (huyện Bình Xuyên); mô hình “Dân vận khéo trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện” của bà Nguyễn Thị Thiết - Bí thư chi bộ 10, xã Yên Phương (Yên Lạc)...

Thứ ba, tiếp tục tham mưu, tổ chức triển khai xây dựng mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh; lựa chọn, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo nhân rộng một số mô hình, điển hình tiêu biểu, hiệu quả, có sức lan tỏa tốt trong đời sống xã hội; đề xuất tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa sâu rộng; góp phần nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu trong toàn tỉnh. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại mô hình, điển hình năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, định hướng việc tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng, tạo động lực khuyến khích các tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác.

Thông qua đó, cổ vũ, khích lệ toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh khơi dậy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập, lao động.

Nhiều tuyến đường liên thôn xanh - sạch - đẹp được nhân rộng tại xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường. Ảnh: Trường Khanh

Nhiều tuyến đường liên thôn xanh - sạch - đẹp được nhân rộng tại xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường. Ảnh: Trường Khanh

Thứ tư, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 05-CT/TW; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các Quy định về nêu gương của Đảng. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện hiệu quả hơn Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Bảo Châu

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất