• Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp phòng, chống “tham nhũng” và vận dụng vào công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp phòng, chống “tham nhũng” và vận dụng vào công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

  (TG) - Ngay từ khi mới thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là người lãnh đạo Nhà nước đã sớm đề cập đến nhiệm ụ chống các bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí, những bệnh được Người gọi là “bất liêm”. Không chỉ nêu rõ bản chất của tham ô là “lấy của công làm của tư, là gian lận, tham lam, trộm cướp”, Người còn chỉ rõ nguyên nhân, hậu quả của tham ô, tham nhũng và đặc biệt là Người cũng đưa ra một số phương pháp chống tham ô, hối lộ, ăn cắp của công… những biểu hiện của tham nhũng. Những phương pháp ấy không chỉ phù hợp với hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ mà đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị bởi tính thời sự của nó.

 • Hồ Chí Minh với xây dựng đạo đức công dân

  Hồ Chí Minh với xây dựng đạo đức công dân

  (TG) - Hồ Chí Minh là người đầu tiên đề cập đến xây dựng đạo đức công dân trong chế độ mới. Người coi xây dựng đạo đức công dân là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách song song với các nhiệm vụ khác của chính quyền dân chủ nhân dân. Những quan điểm cách mạng, khoa học của Người luôn là nền tảng cho việc xây dựng đạo đức công dân ở Việt Nam hiện nay.

 • Tuyên truyền lan tỏa, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, cách làm hay ở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

  Tuyên truyền lan tỏa, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, cách làm hay ở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

  (TG) - Thấm nhuần lời Bác dạy “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, quán triệt các chi, đảng bộ trực thuộc; các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền các phong trào thi đua, nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, điển hình tiêu biểu, các nhân tố mới, mô hình mới.

 • Học tập phương pháp tư duy Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

  Học tập phương pháp tư duy Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

  Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Hiểu rõ những nội dung cơ bản của phương pháp tư duy Hồ Chí Minh - một nội dung trong di sản của Người - để vận dụng vào nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

 • Cần Thơ: Kịp thời phát hiện, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong học tập, làm theo Bác

  Cần Thơ: Kịp thời phát hiện, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong học tập, làm theo Bác

  Ngày 1/7, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 • Vĩnh Phúc: Xây dựng điểm và nhân rộng các mô hình, điển hình trong và làm theo Bác

  Vĩnh Phúc: Xây dựng điểm và nhân rộng các mô hình, điển hình trong và làm theo Bác

  (TG) - Chủ trương xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đối với mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

 • Sức lan tỏa từ mô hình “Ngày thứ sáu nghe dân nói”

  Sức lan tỏa từ mô hình “Ngày thứ sáu nghe dân nói”

  (TG) - Mô hình “Ngày thứ Sáu nghe dân nói” tại xã Đông Phước A, huyện Châu Thành là một trong những mô hình tiêu biểu của tỉnh Hậu Giang trong học tập và làm theo Bác được xây dựng thực hiện, duy trì và nhân rộng trong thời gian qua.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam

  Không chỉ là một lãnh tụ chính trị kiệt xuất, một danh nhân văn hóa của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một nhà báo vĩ đại. Từ những viên gạch đầu tiên Người xây dựng cho nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, giờ đây báo chí nước ta đã phát triển mạnh mẽ. Và những lời căn dặn của Người vẫn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động báo chí của nước ta, đó là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

 • Từ Nguyễn Ái Quốc đến Hồ Chí Minh - Lãnh tụ báo chí cách mạng Việt Nam

  Từ Nguyễn Ái Quốc đến Hồ Chí Minh - Lãnh tụ báo chí cách mạng Việt Nam

  (TG) -  Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của Đảng, nhân dân, dân tộc ta; Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta; là danh nhân văn hóa thế giới; là chiến sĩ cộng sản kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động thế giới, mà còn là người sáng lập, đặt nền móng cho những tổ chức chính trị, quân sự, xã hội, các tổ chức văn hóa, trong đó có báo chí cách mạng nước nhà.         

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên

  (TG) - Tại Lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Tầm vóc vĩ đại của Đảng được Người khái quát đã trở thành nét đẹp văn hóa - văn hóa Đảng. Xây dựng văn hóa Đảng nhằm giáo dục, bồi dưỡng, khích lệ tinh thần phấn đấu cao của mọi đảng viên; đồng thời, nhằm đập tan mọi âm mưu xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 • Yên Bái chủ động nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương

  Yên Bái chủ động nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương

  (TG) - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 được các cấp ủy từ tỉnh tới cơ sở quan tâm, triển khai thực hiện phù hợp điều kiện thực tiễn đơn vị, đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc. 

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc của giới Công thương Việt Nam

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc của giới Công thương Việt Nam

  (TG) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua của giới Công thương Việt Nam là bộ phận không tách rời trong tư tưởng thi đua ái quốc của Người; thể hiện tình cảm và sự ghi nhận đặc biệt của Bác đối với tầng lớp doanh nhân, thương nhân Việt Nam, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, vì sự phồn vinh và phát triển bền vững đất nước. 

 • Nêu cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý

  Nêu cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý

  (TG) - Trong điều kiện Đảng duy nhất cầm quyền, nâng cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý có vai trò rất quan trọng đối với uy tín, năng lực của mỗi cán bộ, đối với sức mạnh của các cấp ủy, chính quyền; góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, giữ vững vị thế cầm quyền của Đảng trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

 • Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  (TG) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một học thuyết cách mạng, một hệ thống tư tưởng lý luận, khoa học được trải nghiệm qua thực tiễn cách mạng vĩ đại suốt gần thế kỷ qua của Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới, đã được chứng minh sâu sắc, soi sáng cho con đường cách mạng nước ta vượt qua mọi gian nan thử thách để tới thắng lợi vẻ vang. Tư tưởng ấy, ý chí ấy, khát vọng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn bao giờ hết cần được khơi dậy trong tư tưởng, tình cảm, tinh thần ý chí nghị lực mỗi người cán bộ, đảng viên, nhân dân Việt Nam, tạo sức mạnh vô song xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc trên toàn thế giới trong thời đại văn minh, hiện đại.

 • “Hũ gạo tiết kiệm” - Kết nối những tấm lòng nhân ái

  “Hũ gạo tiết kiệm” - Kết nối những tấm lòng nhân ái

  (TG) - Chi Hội Phụ nữ thôn Đá Đen, xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc có 298 hội viên, sinh hoạt ở 11 chi hội. Khi triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, Hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng những việc làm thiết thực cho bản thân, gia đình và toàn xã hội thông qua việc xây dựng mô hình “hũ gạo tiết kiệm” tại các chi hội.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất