• Xây dựng chuẩn mực đạo đức người cán bộ, đảng viên Cần Thơ “thành thật - công khai - nói thật - làm thật”

  Xây dựng chuẩn mực đạo đức người cán bộ, đảng viên Cần Thơ “thành thật - công khai - nói thật - làm thật”

  (TG) - Ngày 1/1/2004, thành phố Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động, sau khi được chia tách từ tỉnh Cần Thơ cũ. Ngay sau đó 1 năm, ngày 17/2/2005 Bộ Chính trị (khóa IX) đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trong đó có nêu quan điểm về xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”, vẫn còn nguyên giá trị. Từ đó đến nay việc xây dựng tiêu chí người Cần Thơ nói chung và chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên Cần Thơ nói riêng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang được triển khai thực hiện liên tục, nhiều điểm mới, thiết thực.

 • Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

  Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

  Cách đây 77 năm, ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài với nhan đề “Sức khỏe và thể dục” đǎng trên báo Cứu Quốc nhằm kêu gọi toàn dân tham gia tập luyện thể dục, nâng cao sức khỏe. Từ năm 1991, ngày 27/3 hàng năm được chọn là Ngày Thể thao Việt Nam.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người cổ vũ phong trào “Nghìn việc tốt”

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người cổ vũ phong trào “Nghìn việc tốt”

  Tròn 60 năm ra đời của phong trào thi đua “Nghìn việc tốt” với tên đầy đủ là “Thi đua làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác dạy, phấn đấu trở thành Cháu ngoan Bác Hồ” (24/3/1963 - 24/3/2023) gắn với tên tuổi của Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn, người khởi xướng phong trào thi đua “Nghìn việc tốt”, vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh cổ vũ để thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng của thiếu nhi.

 • Phong trào 'Nghìn việc tốt', 60 năm vẫn 'nở hoa, kết quả'

  Phong trào 'Nghìn việc tốt', 60 năm vẫn 'nở hoa, kết quả'

  Cách đây 60 năm, phong trào thi đua yêu nước của thiếu nhi Việt Nam được khởi xướng, phát động với tên gọi“Nghìn việc tốt” đã nhanh chóng lan tỏa, trở thành “vườn ươm nhân trí đức tài” - môi trường trong sáng, thấm đẫm tình người nhân ái cho các em thiếu nhi tu dưỡng, rèn luyện, trở thành những công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương đất nước.  

 • Để làm “đày tớ” của dân, người cán bộ phải làm gì?

  Để làm “đày tớ” của dân, người cán bộ phải làm gì?

  Cả cuộc đời Bác Hồ đau đáu một chữ Dân. Xét đến cùng Người đi tìm đường cứu nước cũng là đi tìm hạnh phúc cho nhân dân. Bác dạy người cán bộ phải làm “đày tớ” cho dân. Muốn vậy, phải làm gì? (*).

 • Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay

  Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay

  (TG) - Tổng kết 35 năm đổi mới, Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

 • Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới

  Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới

  (TG) - Đây là tên chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức quán triệt tới cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh ngày 17/02/2023. 

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên và sự vận dụng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên và sự vận dụng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay

  Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, thanh niên là rường cột, là chủ nhân tương lai của đất nước và luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện để thanh niên Việt Nam tham gia tích cực, có hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng. Tư tưởng đó của Người luôn được Đảng, Nhà nước ta thấm nhuần và vận dụng sáng tạo trong giai đoạn cách mạng mới

 • Phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững

  Phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững

  (TG) - Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Từ nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng đã chú trọng phát động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm trau dồi đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và lan tỏa những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến toàn thể nhân dân. 

 • Bác Hồ: Văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội

  Bác Hồ: Văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội

  Luận điểm "văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội" của Hồ Chủ tịch thể hiện tầm nhìn vượt thời đại khi nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của văn hóa trong sự phát triển của mỗi quốc gia.

 • Phát huy tinh thần trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác

  Phát huy tinh thần trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác

  (TG) - Xác định việc học tập và làm theo Bác là một nội dung quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo đưa nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kế hoạch hằng năm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị. 

 • Vĩnh Phúc nỗ lực hiện thực hóa lời Bác Hồ căn dặn

  Vĩnh Phúc nỗ lực hiện thực hóa lời Bác Hồ căn dặn

  (TG) - Cách đây 60 năm, ngày 2/3/1963, trong lần về thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, trước hơn 16.000 cán bộ, đảng viên, bộ đội và nhân dân tại vườn hoa thị xã Vĩnh Yên, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã căn dặn: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”. Thực hiện lời Bác dặn, 60 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, đổi mới, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, Vĩnh Phúc không chỉ là điểm sáng của miền Bắc mà còn là tỉnh nằm trong tốp đầu cả nước về nhiều lĩnh vực.

 • Từ chuyện Bác Hồ thăm tết, nghĩ về tấm lòng lãnh tụ

  Từ chuyện Bác Hồ thăm tết, nghĩ về tấm lòng lãnh tụ

  (TG) - Tết Quý Mão, năm 1963 Bác Hồ đã đề nghị Bộ Chính trị và Bộ Công an bố trí để Bác đi thăm chợ Đồng Xuân - một trung tâm buôn bán sầm uất nhất thủ đô Hà Nội lúc bấy giờ.

 • Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

  Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

  (TG) - Trong suốt cuộc đời của mình, Bác Hồ đã từng đón Xuân trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ gian nan, đau khổ đến vinh quang, hạnh phúc. Tuy nhiên, mùa xuân Quý Hợi 1923 là mùa xuân đặc biệt, bởi đây không chỉ là mùa xuân cuối cùng Bác “ăn Tết” trên đất Pháp, mà còn là mùa xuân đánh dấu sự khởi đầu mới cho cách mạng Việt Nam.

 • “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  (TG) - Sáng ngày 29/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất