• Từ Nguyễn Ái Quốc đến Hồ Chí Minh - Lãnh tụ báo chí cách mạng Việt Nam

  Từ Nguyễn Ái Quốc đến Hồ Chí Minh - Lãnh tụ báo chí cách mạng Việt Nam

  (TG) -  Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của Đảng, nhân dân, dân tộc ta; Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta; là danh nhân văn hóa thế giới; là chiến sĩ cộng sản kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động thế giới, mà còn là người sáng lập, đặt nền móng cho những tổ chức chính trị, quân sự, xã hội, các tổ chức văn hóa, trong đó có báo chí cách mạng nước nhà.         

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên

  (TG) - Tại Lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Tầm vóc vĩ đại của Đảng được Người khái quát đã trở thành nét đẹp văn hóa - văn hóa Đảng. Xây dựng văn hóa Đảng nhằm giáo dục, bồi dưỡng, khích lệ tinh thần phấn đấu cao của mọi đảng viên; đồng thời, nhằm đập tan mọi âm mưu xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 • Yên Bái chủ động nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương

  Yên Bái chủ động nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương

  (TG) - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 được các cấp ủy từ tỉnh tới cơ sở quan tâm, triển khai thực hiện phù hợp điều kiện thực tiễn đơn vị, đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc. 

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc của giới Công thương Việt Nam

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc của giới Công thương Việt Nam

  (TG) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua của giới Công thương Việt Nam là bộ phận không tách rời trong tư tưởng thi đua ái quốc của Người; thể hiện tình cảm và sự ghi nhận đặc biệt của Bác đối với tầng lớp doanh nhân, thương nhân Việt Nam, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, vì sự phồn vinh và phát triển bền vững đất nước. 

 • Nêu cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý

  Nêu cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý

  (TG) - Trong điều kiện Đảng duy nhất cầm quyền, nâng cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý có vai trò rất quan trọng đối với uy tín, năng lực của mỗi cán bộ, đối với sức mạnh của các cấp ủy, chính quyền; góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, giữ vững vị thế cầm quyền của Đảng trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

 • Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  (TG) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một học thuyết cách mạng, một hệ thống tư tưởng lý luận, khoa học được trải nghiệm qua thực tiễn cách mạng vĩ đại suốt gần thế kỷ qua của Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới, đã được chứng minh sâu sắc, soi sáng cho con đường cách mạng nước ta vượt qua mọi gian nan thử thách để tới thắng lợi vẻ vang. Tư tưởng ấy, ý chí ấy, khát vọng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn bao giờ hết cần được khơi dậy trong tư tưởng, tình cảm, tinh thần ý chí nghị lực mỗi người cán bộ, đảng viên, nhân dân Việt Nam, tạo sức mạnh vô song xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc trên toàn thế giới trong thời đại văn minh, hiện đại.

 • “Hũ gạo tiết kiệm” - Kết nối những tấm lòng nhân ái

  “Hũ gạo tiết kiệm” - Kết nối những tấm lòng nhân ái

  (TG) - Chi Hội Phụ nữ thôn Đá Đen, xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc có 298 hội viên, sinh hoạt ở 11 chi hội. Khi triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, Hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng những việc làm thiết thực cho bản thân, gia đình và toàn xã hội thông qua việc xây dựng mô hình “hũ gạo tiết kiệm” tại các chi hội.

 • Chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hơn nữa trong học và làm theo Bác

  Chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hơn nữa trong học và làm theo Bác

  (TG) - Thực hiện hướng dẫn của Trung ương về triển khai thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 16 về học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng, với quyết tâm chính trị là làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, rõ nét hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại thành phố vinh dự và tự hào được mang tên Bác Hồ kính yêu, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều nội dung quan trọng.

 • “Khoán sản phẩm” cho người đứng đầu - Bước đột phá mới trong học và làm theo gương Bác

  “Khoán sản phẩm” cho người đứng đầu - Bước đột phá mới trong học và làm theo gương Bác

  (TG) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải luôn gương mẫu, đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội tỉnh Hải Dương.

 • Học tập và làm theo gương Bác, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững

  Học tập và làm theo gương Bác, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững

  (TG) - Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022), sáng 19/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng phối hợp với Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Tọa đàm khoa học về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”.

 • Thực hiện tốt nội dung “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Thực hiện tốt nội dung “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (TG) - Tại Hội thảo khoa học “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.

 • Nhà nghiên cứu thực hiện ước mơ quảng bá tư tưởng Hồ Chí Minh ở Italy

  Nhà nghiên cứu thực hiện ước mơ quảng bá tư tưởng Hồ Chí Minh ở Italy

  Ngoài những cuốn sách đã được xuất bản, dịch giả Sandra Scagliotti muốn đi sâu nghiên cứu về Hồ Chí Minh với trí thức, với bình đẳng giới và những nỗ lực của Người cho đất nước Việt Nam.

 • 132 tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến được giới thiệu tại triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022 và “Tuổi trẻ - Mùa Xuân đất nước”

  132 tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến được giới thiệu tại triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022 và “Tuổi trẻ - Mùa Xuân đất nước”

  (TG) - Trong khí thế cả nước đang thành kính tưởng nhớ và náo nức tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2022). Sáng ngày 17/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022 và “Tuổi trẻ - Mùa Xuân đất nước” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

 • Noi gương Bác, tự soi, tự sửa

  Noi gương Bác, tự soi, tự sửa

  (TG) - Vì sao cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa, tự rèn, tự tu dưỡng, tự điều chỉnh, tu thân, tự vượt lên chính mình? Vì đảng viên, cán bộ trong sạch, vững mạnh thì Đảng trong sạch, vững mạnh.

 • “Cả quyết sửa lỗi mình”

  “Cả quyết sửa lỗi mình”

  (TG) - “Cả quyết sửa lỗi mình” là điều thứ ba trong trang đầu với nhan đề Tư cách một người cách mệnh của cuốn Đường cách mệnh, cuốn sách tập hợp những bài giảng của Hồ Chí Minh cho các lớp của Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, rồi được “Bị áp bức dân tộc Liên hợp hội Tuyên truyền Bộ” ấn hành năm 1927.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất