• Ngọc Biên (Trà Vinh): Làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới

  Ngọc Biên (Trà Vinh): Làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới

  (TG) - Vận dụng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thống nhất chọn mô hình “Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc Khmer gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”,  

 • Trà Vinh: Học và làm theo Bác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

  Trà Vinh: Học và làm theo Bác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

  (TG) - Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt công tác học tập, nghiên cứu nội dung Chỉ thị, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm. 

 • 55 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”

  55 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”

  Câu nói “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã trở thành bất hủ, không chỉ phản ánh ý chí, khát vọng của toàn dân tộc mà còn trở thành động lực, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân Việt Nam.

 • Gia Lai: Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05

  Gia Lai: Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05

  (TG) - Công tác tuyên truyền về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, mạng xã hội za lo, facebook… được các cấp ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm.

 • Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (TG) - Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ta nhấn mạnh, để việc thực hiện Chỉ thị số 05 thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Học Bác cách “nêu gương” là làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ngày càng thấm sâu, lan tỏa vào đời sống; trở thành cốt cách, tác phong của mỗi cán bộ, đảng viên.

 • Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước hiện nay

  Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước hiện nay

  (TG) - Trong quá trình tìm đường cứu nước cũng như lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần tự lực, tự cường, tự lực cánh sinh và coi đó là phương châm hành động của cách mạng Việt Nam. Nhờ đường lối đúng đắn đó, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại.

 • Làm tròn trách nhiệm của người đảng viên

  Làm tròn trách nhiệm của người đảng viên

  (TG) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng, giáo dục đội ngũ đảng viên. Theo Người “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Trong đó, người Bí thư chi bộ đóng vai trò quan trọng trong xây dựng tổ chức Đảng nói riêng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở nói chung. Và đồng chí Phạm Thanh Hữu – Bí thư chi bộ xóm 8 xã Hải Tây, huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định là một minh chứng sinh động trong cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, được cán bộ và nhân dân địa phương hết sức tin yêu.

 • Học và làm theo Bác, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác

  Học và làm theo Bác, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác

  (TG) - Quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo và hướng dẫn các cấp Công đoàn tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác. 

 • Hà Tĩnh – lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

  Hà Tĩnh – lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

  (TG) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng, dần trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

 • “Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bài học và liên hệ bản thân”

  “Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bài học và liên hệ bản thân”

  (TG) - “Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bài học và liên hệ bản thân” là chủ đề Hội thảo khoa học do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức sáng 30/6 tại Hà Nội. GS. TS. Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và GS. TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì Hội thảo.

 • Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  (TG) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 • Đề cao trách nhiệm nêu gương và tự giác nêu gương

  Đề cao trách nhiệm nêu gương và tự giác nêu gương

  (TG) - Quán triệt, triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về ”Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải nêu cao ý thức, trách nhiệm tự giác trên cả ba nội dung: học Bác, làm theo Bác và nêu gương. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có cuộc trao đổi với Tạp chí Tuyên giáo về nội dung này.

 • Thành công nhờ tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên

  Thành công nhờ tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên

  (TG) - Bằng những việc làm thiết thực trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo đã có giải pháp cụ thể nâng cao trình độ năng lực, giúp cho người lao động nâng cao tay nghề, cải thiện cuộc sống; đồng thời giúp cho doanh nghiệp mở rộng thị phần, cạnh tranh thành công trên thị trường.

 • Thị xã Ayun Pa: thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

  Thị xã Ayun Pa: thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

  (TG) - Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ và nhân dân thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đạt những kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần phát tiển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

 • Lời Bác dạy báo chí cách mạng Việt Nam

  Lời Bác dạy báo chí cách mạng Việt Nam

  (TG) - Lời Bác dạy mãi là “kim chỉ nam” cho các thế hệ nhà báo và cơ quan báo chí trong quá trình tu dưỡng, phấn đấu, trưởng thành, lớn mạnh; luôn giữ “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, có đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất