Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng đoàn, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Toàn cảnh hội nghị

Dự buổi làm việc về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng các ban, đơn vị Đảng ủy Khối. Về phía Đảng đoàn, Đảng ủy Liên hiệp Hội có các đồng chí: Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội; Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Liên hiệp Hội; Phạm Ngọc Linh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, thực hiện Quyết định 253-QĐ/TW ngày 07/08/2009 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và chủ trương của Đảng ủy Khối về việc tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của các đảng ủy trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức buổi làm việc với Đảng đoàn, Đảng  ủy Liên hiệp Hội.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Đảng đoàn, Đảng ủy Liên hiệp Hội trao đổi thông tin, thảo luận về kết quả công tác năm 2022 và những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Phan Xuân Dung phát biểu.

Đồng chí Phan Xuân Dũng phát biểu.

Theo Báo cáo kết quả công tác năm 2022 của Đảng ủy Liên hiệp Hội, Đảng ủy Liên hiệp Hội có 58 chi bộ trực thuộc với 787 đảng viên. Đảng viên của Đảng bộ sinh hoạt chủ yếu ở các chi bộ các hội ngành và một số tổ chức trực thuộc Liên hiệp Hội. Phần lớn đảng viên được đào tạo cơ bản, có trình độ cao về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn; nhiều đồng chí đã từng giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cấp cao của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương. 

Năm 2022, Đảng ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường phối hợp với Đảng đoàn, lãnh đạo các hội ngành, lãnh đạo các tổ chức trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Đảng đoàn và Đảng ủy thường xuyên phối hợp trong quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, nhất là phối hợp trong công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Triển khai phối hợp công tác trên cơ sở chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy và Đảng đoàn Liên hiệp hội để cùng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao. 

Đảng ủy cụ thể hóa 07 nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định và các nhiệm vụ khác được Đảng ủy Khối giao, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các chi bộ phối hợp với các hội ngành, cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. 

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, nhất là công tác định hướng tuyên truyền, bảo đảm thông tin kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo thực hiện các hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ đạo kịp thời việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; thực hiện kiện toàn, bổ sung cấp ủy; quy hoạch cấp ủy trong Đảng bộ theo kế hoạch. 

Tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ ổn định, giữ vững lập trường tư tưởng, hăng hái tham gia các hoạt động do Liên hiệp Hội tổ chức trở thành lực lượng quan trọng tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị. 

Tuy nhiên, việc cụ thể hóa một số nghị quyết, quy định của Đảng và Đảng ủy Khối còn hạn chế. Việc thực hiện Chương trình làm việc năm 2022 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ còn hạn chế trong việc ban hành các nghị quyết, văn bản chỉ đạo theo kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; việc phối hợp với các cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm pháp luật còn chưa hiệu quả…

Tại buổi làm việc, các đại biểu trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Đảng đoàn, Đảng ủy Liên hiệp Hội đã tập trung trao đổi, thảo luận sôi nổi về kết quả đạt được và những ưu điểm, hạn chế trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua; đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập về mô hình tổ chức đảng đặc thù của Liên hiệp Hội và với 58 chi bộ trực thuộc và 787 đảng viên nhưng không có cán bộ chuyên trách dẫn đến việc triển khai nhiệm vụ còn chậm và gặp nhiều khó khăn. Các đại biểu cũng nêu các đề xuất, kiến nghị một số nội dung cần hỗ trợ, bổ sung, điều chỉnh phù hợp nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác xây dựng Đảng để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao công tác phối hợp chặt chẽ giữa Đảng đoàn và Đảng ủy Liên hiệp Hội và những kết quả đạt được của Đảng ủy Liên hiệp Hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Đồng tình với một số hạn chế như báo cáo và các đại biểu đã nêu và chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của Đảng ủy Liên hiệp Hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng ủy Liên hiệp Hội tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Liên hiệp Hội và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, rà soát lại Chương trình làm việc để ban hành các văn bản nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch để thực hiện tốt trong năm 2023. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong các chi bộ trực thuộc và cung cấp thông tin cho Đảng ủy Khối để giải quyết, tháo gỡ. Tham gia tích cực Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Đảng ủy Khối tổ chức. Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và kịp thời phát hiện các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực từ cơ sở. Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; sơ kết Kết luận 01-KL/TW về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, công tác quy hoạch cấp ủy. Nghiên cứu, xây dựng Đề án về việc thành lập Đảng bộ cấp trên cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chủ chủ đề năm 2023 “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” của Đảng ủy Khối. Quan tâm thực hiện Quy chế công tác dân vận và hệ thống chính trị; Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Về các đề xuất, kiến nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các ban, đơn vị Đảng ủy Khối tiếp thu, nghiên cứu, phân loại để kiến nghị với Trung ương những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Đảng ủy Khối; còn những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đảng ủy Khối thì khẩn trương tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo, giải quyết./.

Minh PhươngCó thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất