​“Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”
Đại biểu nghe giới thiệu những nội dung của phòng trưng bày. (Ảnh: HMT)

Trưng bày diễn ra tại Phủ Chủ tịch - nơi Bác Hồ ở và làm việc. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 130 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2020), góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưng bày giới thiệu 92 hình ảnh tư liệu quý, gồm 3 phần: Nguyễn Ái Quốc - Người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người lãnh đạo và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam”; “Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại Khai mạc Trưng bày, lãnh đạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch khái quát: Trong quá trình hoạt động tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thức được một điều có tính nguyên tắc: cách mạng muốn thành công trước hết phải có Đảng cách mệnh. Từ nhận thức đúng đắn đó, Nguyễn Ái Quốc đã tập trung, chú trọng vào việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nòng cốt.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, điều đó chứng tỏ ngay từ đầu Đảng đã ở trong lòng dân tộc và sự trưởng thành, vững mạnh của Đảng là cuộc đồng hành cùng dân tộc. Trong quá trình lãnh đạo, rèn luyện và xây dựng Đảng ta, Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng và quan tâm đến sự gắn bó giữa giai cấp và dân tộc, xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt, để đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua bao gian nan, thử thách.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng Đảng ta theo những nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tự phê bình và phê bình, nhằm làm cho Đảng vừa phát huy được trí tuệ, vừa tập trung thống nhất ý chí hành động của Đảng.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng trực tiếp lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo Nhà nước, Đảng đã lấy dân làm gốc; phát huy cao độ quyền làm chủ của dân, lắng nghe ý kiến của dân, học hỏi dân, khai thác và chắt lọc trí tuệ của dân, chăm lo lợi ích cho cả dân tộc.

(Ảnh: HMT)

Thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã cho thấy, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, xứng đáng với vai trò lịch sử, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân.

Bên cạnh ý nghĩa là hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam” còn nhằm góp phần tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay về nhân cách, đạo đức, lối sống của người cộng sản mẫu mực - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất./.

TG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất