Chuyển Viện Lịch sử quân sự và Viện KHCN quân sự về trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Chuyển Viện Lịch sử quân sự về Bộ Tổng tham mưu

Ngày 28/3, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp nhận Viện Lịch sử quân sự từ trực thuộc Bộ Quốc phòng về trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam theo Quyết định số 624/QĐ-BQP ngày 18/1/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Viện Lịch sử quân sự là cơ quan tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo chỉ đạo về công tác lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh, tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác từ điển quân sự, thực hiện quản lý Nhà nước về các mặt công tác này.

Bên cạnh đó Viện lịch sử quân sự có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các công trình lịch sử quân sự bao gồm: Lịch sử chiến tranh, lịch sử nghệ thuật quân sự, lịch sử tư tưởng quân sự, lịch sử tổ chức quân sự, lịch sử quân sự thế giới, lịch sử hậu cần - kỹ thuật quân sự, lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị, phương pháp luận khoa học lịch sử quân sự, từ điển quân sự...

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Viện Lịch sử quân sự chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân để bảo đảm các hoạt động Công tác lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh, tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác nghiên cứu, biên soạn từ điển quân sự không bị gián đoạn mà phải tạo ra một khí thế mới, nội lực mới, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu có đủ tài năng, đức độ, bản lĩnh chính trị để giải quyết mọi vấn đề về chuyên môn cho nhu cầu hiện tại và trong tương lai của Quân đội.

Đẩy nhanh hơn nữa về tiến độ và chất lượng các công trình, đề tài nhất là các công trình đề tài cấp Bộ, tổ chức chặt chẽ, chất lượng các cuộc Hội thảo khoa học; nhanh chóng ổn định tổ chức, tư tưởng, đồng thời xây dựng ngay chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, các quy chế, kế hoạch phù hợp với quy chế, kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu chủ động hướng dẫn Viện Lịch sử quân sự thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc của Bộ Tổng Tham mưu; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác; thực hiện đúng Pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng.

Bàn giao Viện KHCN quân sự về trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu

Ngày 27/3, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã tổ chức Hội nghị bàn giao nguyên trạng Viện Khoa học và Công nghệ quân sự từ trực thuộc Bộ Quốc phòng về trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Quyết định số 265/QĐ-BQP Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký ngày 18/1/2023, điều chuyển nguyên trạng Viện Khoa học và Công nghệ quân sự từ trực thuộc Bộ Quốc phòng về trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Quá trình triển khai thực hiện quyết định, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự đã phối hợp với các cơ quan làm công tác chuẩn bị bàn giao chặt chẽ, đúng quy trình.

Được thành lập ngày 12/10/1960, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương và sự đoàn kết, thống nhất, ý chí quyết tâm, tự lực, tự cường, năng lực, sáng tạo không ngừng của tập thể cán bộ, chiến sĩ, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cho Quân đội, nâng cao sức mạnh quân sự của quốc gia; 

Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học công nghệ mạnh, có trình độ, năng lực để giải quyết các vấn đề về khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; 

Nhanh chóng ổn định tổ chức, tư tưởng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu để bảo đảm các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự của Viện không bị gián đoạn; đồng thời tạo bầu không khí mới, nội lực mới, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cũng đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị hướng dẫn Viện Khoa học và Công nghệ quân sự thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác đúng quy chế của Bộ Tổng Tham mưu; thực hiện đúng pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng.

V.T/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất