Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2023
Các đồng chí Trưởng các ban, đơn vị Đảng ủy Khối ký kết giao ước thi đua năm 2023

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị, Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan và toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Đảng ủy Khối.

Tại buổi gặp mặt đầu xuân, đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối đã báo cáo các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tình hình chính trị, an ninh, xã hội, giao thông của cả nước nói chung và của cơ quan Đảng ủy Khối nói riêng trong 7 ngày nghỉ Tết… Nhìn chung, cùng với Nhân dân cả nước, cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên trong cơ quan Đảng ủy Khối và gia đình đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

Cũng tại buổi gặp mặt, các đồng chí Trưởng các ban, đơn vị Đảng ủy Khối đã cùng ký kết giao ước thi đua năm 2023 trước sự chứng kiến của các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối.

Theo bản giao ước thi đua năm 2023 của cơ quan Đảng ủy Khối, Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối phát động trong cán bộ, công chức, nhân viên thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2023), nội dung cụ thể như sau:

1. Tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác năm 2023 với chủ đề: “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”; đẩy mạnh thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá được xác định trong Nghijq uyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

2. Triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, nhất là về công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức; chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

3. Bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các ban, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các mặt công tác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ theo quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể đến cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu và hướng dẫn cơ sở; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát theo chủ đề công tác năm 2023; đôn đốc động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, tạo không khí phấn khởi, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác của cơ quan Đảng ủy Khối.

4. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

5. Duy trì tốt công tác phối hợp giữa lãnh đạo cơ quan Đảng ủy Khối với các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi phong trào thi đua năm 2023 với các nội dung thiết thực, hiệu quả. Thực hiện đẩy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách và động viên, khen thưởng cán bộ, công chức và người lao động; khen thưởng những nhân tố điển hình, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối thay mặt Thường trực Đảng ủy Khối gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, là năm có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức và có nhiều nhiệm vụ nặng nề. Vì vậy, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn các cán bộ, đảng viên, công chức và nhân viên cơ quan Đảng ủy Khối xung phong đi đầu, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt các nội dung thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023.

PV

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất