Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối; Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối; việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan Đảng ủy Khối và hoạt động của Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Năm 2022, tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp; trong nước, kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực, giữ được đà phục hồi mạnh mẽ; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối, Đảng ủy, Cơ quan, Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các chi bộ phối hợp với lãnh đạo ban, đơn vị thực hiện tốt việc nắm diễn biến tình hình tư tưởng, các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng, kịp thời điều chỉnh về phương pháp làm việc trong những tháng cuối năm tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong chi bộ. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tham dự đầy đủ các hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, 04 hội nghị thông tin chuyên đề trong năm 2022. Đảng ủy cơ quan đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/ĐUCQ chỉ đạo các chi bộ yêu cầu từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc triển khai nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo đảng viên tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022 với 11 bài viết và được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng bằng khen.

Các ban, đơn vị đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo, Thủ trưởng cơ quan cụ thể hóa chương trình công tác năm 2022; tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy một số cơ quan Trung ương để từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là kiện toàn tổ chức đảng và công tác cán bộ; sắp xếp tổ chức, bộ máy và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tham mưu thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022, trọng tâm là Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối. Tổ chức các Hội nghị trực tuyến kết nối với Trung ương, Hội nghị trực tuyến của Đảng ủy Khối nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối đến các cấp ủy trực thuộc đảm bảo mục đích, yêu cầu, nghiêm túc, hiệu quả. Tích cực, chủ động tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai các chủ trương công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Tham mưu đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối các đảng bộ trong Khối với các huyện nghèo, xã nghèo thực hiện giảm nghèo bền vững đạt kết quả. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan luôn quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ, đoàn viên cơ quan. Duy trì nền nếp sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Công đoàn cơ quan đã động viên cán bộ, đoàn viên, công chức và người lao động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; quan tâm thăm hỏi cán bộ, công chức, người lao động; tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ các hoạt động do cơ quan, Đảng ủy cơ quan và Công đoàn viên chức Việt Nam phát động, góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn và đoàn viên, kịp thời động viên đoàn viên phấn khởi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức công đoàn, cơ quan vững mạnh.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023: Đảng ủy, Cơ quan, Công đoàn cơ quan tiếp tục tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Thủ trưởng cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức và nhân viên tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2023

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá bổ sung, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của các ban, đơn vị trong năm 2022 và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng ủy, Cơ quan, Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối trong năm 2022, đã hoàn thành khối lượng công việc lớn trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều khó khăn, phức tạp; trong nước vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế.

Năm 2023, đồng chí Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối đề nghị cơ quan Đảng ủy Khối đổi mới phương thức lãnh đạo, nắm bắt tình hình tư tưởng, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XIII của Đảng bộ Khối và các công việc trọng tâm, trọng điểm.

Cơ quan Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, bám sát các nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy cơ quan tiếp tục phối hợp với Thủ trưởng cơ quan triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Công đoàn cơ quan tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát động các chương trình quyên góp, ủng hộ người dân trên cả nước xóa đói, giảm nghèo; động viên đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, tận tụy, gương mẫu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và tặng Cờ thi đua cho Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước cho đồng chí Nguyễn Đăng Tiến, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Đảng ủy Khối.

Cũng nhân dịp này, Ban Tổ chức Hội nghị đã trao Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo” cho đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Phùng Khánh Tuệ, Phó Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho động chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho đồng chí Nhữ Quang Cảnh, phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và đồng chí Phạm Vân Thanh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ I cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các Quyết định khen thưởng đối với tập thể và cá nhân cơ quan Đảng ủy Khối, Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối và Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất