Hội nghị Thông tin chuyên đề năm 2021

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; báo cáo viên, cộng tác viên cấp Đảng ủy Khối và thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin 2 chuyên đề: (1) “Khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội. Những vấn đề đặt ra thời gian tới” do đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày; (2) “Chiến lược Quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong tình hình mới - những đối sách trước sự điều chỉnh chiến lược các nước lớn (Mỹ - Trung)” do đồng chí Đoàn Tư Hoan, Trưởng phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày.

Báo cáo chuyên đề “Khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội. Những vấn đề đặt ra thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm nêu lên những nội dung về mạng xã hội và những thách thức mới đối với hệ thống chính trị - nhận diện những nguy cơ và nguyên nhân “kiểu mới” dẫn đến khủng hoảng truyền thông đối với cá nhân, tổ chức; cần tiếp cận, ứng xử với mạng xã hội như thế nào? một số kỹ năng và lưu ý; nhận định - kiến nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, để nhận diện những nguy cơ và nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng truyền thông đối với Nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân gồm có: nguyên nhân đến từ chính môi trường truyền thông; nguyên nhân từ tác động của kinh tế thế giới, từ những vấn đề của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước; nguyên nhân đến từ sự chuyển biến nhận thức xã hội (ý thức bảo vệ môi trường; ý thức bảo vệ trẻ em chống bị bạo hành, bị lạm dụng; quyền tự do ngôn luận; những vấn đề mới của cuộc sống đô thị…); nguyên nhân bên trong, xuất phát từ phương thức vận hành của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm cho rằng, cần xác định “chung sống” với các tác động nhiều chiều của truyền thông để giảm bớt thách thức, khai thác thêm cơ hội tạo đồng thuận xã hội đối với việc xây dựng và triển khai chủ trương, chính sách. Không nên coi truyền thông là đối tượng, là “nguy cơ” để quá tập trung vào “chế tài” xử lý truyền thông, mà quên giải quyết căn nguyên của khủng hoảng. Cần đưa thêm yếu tố đánh giá “rủi ro truyền thông” vào khâu đánh giá các tác động xã hội trong quá trình hoạch định chính sách, kế hoạch đầu tư (đặc biệt là đầu tư công), kế hoạch sản xuất kinh doanh. Cần hiểu thêm về báo chí, truyền thông xã hội để hợp tác xử lý khủng hoảng tốt hơn, và để biến “nguy” thành “cơ”, tận dụng việc xử lý khủng hoảng truyền thông để xây dựng hình ảnh về sự minh bạch, cầu thị, về thái độ quyết tâm.

Để xử lý khủng hoảng truyền thông, các ngành, các đồng chí lãnh đạo ngành, địa phương cần có công cụ, phương thức rà soát, lắng nghe thông tin nhiều chiều trên mạng để phân tích và ứng phó. Bộ Thông tin và Truyền thông có Trung tâm giám sát không gian mạng, rèn luyện, tập huấn kỹ năng cho đội ngũ làm truyền thông của cơ quan, tổ chức: các báo cáo viên, người phát ngôn chính thức. Sử dụng (thận trọng) các nguồn lực xã hội hóa có khả năng hỗ trợ truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông: các cộng tác viên, đội ngũ những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội như Kol (Key Opinion Leaders) , Influencers (đây là xu thế đang rất được quan tâm hiện nay).

Báo cáo chuyên đề “Chiến lược Quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong tình hình mới - những đối sách trước sự điều chỉnh chiến lược các nước lớn (Mỹ - Trung)”, đồng chí Đoàn Tư Hoan đã cung cấp những thông tin về sự điều chỉnh chiến lược các nước lớn (Mỹ - Trung), những chiến lược, sách lược quốc phòng - an ninh của Việt Nam và những đối sách của Việt Nam trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền các nội dung trong định hướng tuyên truyền quý IV/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trọng tâm là tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; kết quả Hội nghị Trung ương 3 và Trung ương 4 khóa XIII; kết quả Kỳ họp thứ nhất, thứ hai Quốc hội khóa 15; kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII. Căn cứ vào các nội dung chuyên đề, lựa chọn nội dung thông tin cần thiết cung cấp lại cho các đảng viên trong đảng bộ một cách phù hợp.

PV

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất