[Infographics] Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu thành công tốt đẹp

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố về “Vai trò của Giới Trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững thông qua Chuyển đổi Số và Đổi mới Sáng tạo."

Đây là Tuyên bố đầu tiên của Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu sau 9 kỳ tổ chức. Điều đó thể hiện sự quyết tâm, đồng thuận cao và cam kết mạnh mẽ của các nghị sỹ trẻ IPU trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững trên phạm vi toàn cầu./.

TTX

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác