Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) hội thảo về chuyển đổi số
Quang cảnh Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.ới mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, đưa việc sử dụng các phương tiên thanh toán không dùng tiền mặt thành thói quen của người dân khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, giảm chi phí liên quan đến tiền mặt. 

Ứng dụng mạnh mẽ các nền tảng số và phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu thanh toán một cách thuận tiện, hiệu quả của tổ chức, cá nhân. 

Đồng thời, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng và hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, minh bạch hóa các giao dịch thanh toán điện tử.

Tại Hội thảo, đại diện các tổ chức, cá nhân, đại diện các doanh nghiệp đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh gắn với chuyển đổi số, nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng, áp dụng các hình thức thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt. 

Theo đó, trong giai đoạn 2022 - 2025, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu 100% hóa đơn, biên lai thu phí, lệ phí được thanh toán điện tử; trên 50% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng; tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử đạt 50% trở lệ; 100% giao dịch nộp thuế, cơ sở giáo dục, bệnh viện nhận thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt; 80% người dùng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn thị xã được chi trả thông qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và có 50% bệnh nhân chi trả viện phí, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, tiểu thương buôn bán tại trung tâm chợ sử dụng các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt.

Để đạt các mục tiêu trên, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tập trung các giải pháp chủ yếu: tăng cường sự lãnh đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các xã, phường về việc phát triển hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân biết và hiểu rõ những tiện ích về chuyển đổi số; phát triển các nền tảng số trong thanh toán không dùng tiền mặt; tạo thói quen thanh toán điện tử; bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt...

Duy Hùng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất