Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Thắng nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội thảo khoa học “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn. Thông qua hội thảo nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chỉ ra hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm; làm rõ nội dung cốt lõi về trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên... Đặc biệt là nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Từ thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, các tham luận gửi đến và trình bày tại Hội thảo là những đóng góp tâm huyết, làm rõ nội hàm về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Các tham luận đã đề xuất một số giải pháp để thực hiện hiệu quả Quy định về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Xuân Vinh khẳng định: Nêu gương là một phương thức lãnh đạo của Đảng. Việc thực hiện các chủ trương, quy định nêu gương của Đảng góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Việc tổ chức thực hiện nêu gương cụ thể cho mỗi cấp, ngành cho phù hợp đòi hỏi quyết tâm chính trị cao…/.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất