5 thành phố trực thuộc Trung ương ký giao ước thi đua
Đại diện 5 thành phố trực thuộc Trung ương giao ước thi đua năm 2014 . (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Ngày 25/3, tại Hải Phòng, đại diện năm thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ đã ký giao ước thi đua năm 2014.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự và phát biểu tại lễ ký.

Đánh giá kết quả nổi bật mà năm thành phố đã đạt được trong năm 2013, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, các thành phố đều quan tâm đến phong trào thi đua; chọn những vấn đề bức xúc, những khâu đột phá của các thành phố làm chủ đề năm. Công tác tổ chức thi đua ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả, biểu dương kịp tời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân lưu ý năm thành phố cần tập trung thực hiện ba nội dung quan trọng: Tăng cường trao đổi theo chuyên đề nhất là những vấn đề các thành phố phát triển chưa đồng đều nhau để chia sẻ kinh nghiệm như về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nhân lực theo yêu cầu doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, đánh giá năng suất lao động dựa trên các yếu tố tổng hợp (TFP).

Năm thành phố đã có nỗ lực trong cải thiện chỉ số cạnh tranh của thành phố (PCI) nhưng các thành phố trực thuộc trung ương cần hướng tới nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, các thành phố cần đảm bảo phát triển bền vững về môi trường và xã hội như ứng dụng kinh tế xanh trong phát triển sản xuất, kinh doanh đồng thời gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, thế mạnh văn hóa vùng miền; xây dựng, giữ gìn và phát huy các giá trị gia đình. Ngoài ra, các thành phố giới thiệu phát động các phong trào thi đua theo các điển hình của ngành, các đơn vị, sớm có tờ trình báo cáo hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, ngoài cờ nên có hình thức khen thưởng khác để khuyến khích phong trào thi đua.

Kết thúc năm thi đua 2013, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, Hải Phòng giữ vị trí thứ 2, ba thành phố còn lại đứng thứ ba trong phong trào thi đua của năm thành phố trực thuộc Trung ương. Hải Phòng là cụm trưởng thi đua năm 2013 và vai trò này đã được bàn giao cho thành phố Cần Thơ triển khai năm trong năm 2014.

Trong năm 2014, năm thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện Kết luận số 83, ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa (X) về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 39, ngày 25/5/10 của Bộ Chính trị về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, triển khai và thực hiện có hiệu quả Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai, Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi năm 2013, các quy định về công tác khen thưởng; Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề thi đua năm 2014 “đồng thuận cao-thi đua giỏi-về đích sớm” do Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động.

Các thành phố đề ra các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2014. Xây dựng phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới,” “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;” xây dựng đảng và các đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng, phát triển thành phố, đất nước và đảm bảo an sinh xã hội./.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất