Các địa phương triển khai công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phong trào thi đua yêu nước

* Ngày 30/6, Tỉnh ủy Hà Nam triển khai nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2011 - 2015 với mục tiêu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh hàng năm đạt 85%, trong đó 20% cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh và đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên.

Để đạt được mục tiêu trên, Tỉnh ủy Hà Nam tập trung thực hiện tốt việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; thực hiện hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tỉnh ủy Hà Nam cũng triển khai đồng bộ và có hiệu quả các khâu của công tác cán bộ. Hà Nam phấn đấu 100% cán bộ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn trình độ, trong đó 30% có trình độ đại học, 20% có trình độ cao cấp lý luận chính trị vào năm 2015; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; tập trung vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương, nhất là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, Tỉnh ủy Hà Nam đặc biệt chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới; đẩy mạnh kết nạp đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp tư nhân, khu vực nông thôn, tổ dân phố, vùng đồng bào theo đạo, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy đảng, chủ động kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả...

* Ngày 30/6, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng năm 2010, triển khai chương trình năm 2011 đồng thời phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh khẳng định: Thời gian qua, Quảng Nam đã có những phát triển vượt bậc, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, tổng sản phẩm GDP tăng bình quân 12,8%, cơ cấu kinh tế dịch chuyển hợp lý, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; chính trị- xã hội ổn định; an ninh- quốc phòng được giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng; khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, phát huy dân chủ… Phát huy những kết quả đạt được, mục tiêu thi đua của tỉnh năm 2011 và 5 năm tới là: tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư; phấn đấu đến năm 2015 đạt mức khá ở khu vực miền Trung, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân 13,5%/năm.

Thay mặt UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng (TĐKT) tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đã phát động phong trào TĐKT trong toàn tỉnh với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2015” và kêu gọi nhân dân, cán bộ trong tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tưởng Chính phủ phát động, để từ mô hình xã điểm Tam Phước (huyện Phú Ninh) sẽ nhân ra diện rộng, phấn đấu đến năm 2015 có trên 20% xã trong tỉnh đạt các tiêu chí xã nông thôn mới. N hiệm vụ trọng tâm của công tác TĐKT năm 2011 của tỉnh Quảng Nam là khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, huy động mọi tiềm năng, mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao đồng thời, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Tại lễ tuyên dương khen thưởng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho một tập thể; 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1.105 Huân, Huy chương kháng chiến, 96 Kỷ niệm chương bị địch bắt tù đày, 8 thầy thuốc ưu tú, 7 Huân chương Độc lập các hạng, 40 Huân chương Lao động các hạng, 8 Cờ thi đua của Chính phủ, 79 Bằng khen của Chính phủ. UBND tỉnh cũng đã quyết định tặng thưởng 80 Cờ thi đua, 1.588 bằng khen của UBND tỉnh, quyết định công nhận 424 tập thể lao động xuất sắc, 18 đơn vị quyết thắng, 248 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 5 công trình sản phẩm mới.

* Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X), tỉnh Gia Lai đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và ngăn chặn có kết quả những sai phạm trong các tổ chức Đảng và đảng viên.

Qua kiểm tra 786 tổ chức đảng và 1.655 đảng viên, đã phát hiện có 59 tổ chức đảng và 54 đảng viên có sai phạm, những trường hợp sai phạm này đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xử lý nghiêm minh theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng. Cũng qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đã phát hiện những chủ trương, chính sách chưa phù hợp với thực tiễn và cần phải kịp thời điều chỉnh như: vấn đề quản lý việc giao đất, cho thuê đất các dự án, việc cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên còn nhiều lãng phí, tiêu cực; những quy định về chế độ chi tiêu tài chính trong mua sắm, sử dụng tài sản...

Tỉnh ủy Gia Lai đã xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Để công tác này đi vào hoạt động có hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung kiện toàn bộ máy cơ quan kiểm tra và tăng cường cán bộ kiểm tra các cấp. Hiện nay Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy có 24 cán bộ, công chức, trong đó có hơn 70% có trình độ chuyên môn đại học, hơn 60% có trình độ lý luận chính trị cử nhân và cao cấp. Tổng số cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở là 773 đồng chí, về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cũng được nâng lên rõ rệt./.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất