Các tỉnh đồng bằng sông Hồng phấn đấu duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao và bền vững
Sản xuất ống nhựa tại công ty cổ phần
Các tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2010 nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tại từng địa bàn gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) đề ra, phấn đấu duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao và bền vững. Các tỉnh tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Ðảng, chính quyền, phối hợp các đoàn thể nhằm động viên, thu hút các tầng lớp nhân dân vào các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của từng tỉnh. Các tỉnh đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo chương trình đề án từng tỉnh, kết hợp với việc triển khai thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng mô hình nông thôn mới cả về diện và điểm. Bên cạnh đó, các tỉnh tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công Ðại hội Thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Ðại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, qua đó biểu dương, nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến của địa phương... Ðặc biệt, các tỉnh tích cực đổi mới và phát động sâu rộng công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần "Ðoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2015".

Hội nghị đã thống nhất đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho các tỉnh: Hà Nam, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và Thái Bình vì những thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng năm 2009. Thông qua tiêu chí thi đua và phương pháp chấm điểm, bình xét khen thưởng khu vực các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2010.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất