Các tỉnh Tây Nguyên quan tâm công tác phát triển đảng viên
Năm 2013, tỉnh Đắk Lắk đã kết nạp mới 3.597 đảng viên, đảng viên nữ chiếm 41,56%, đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm 18,23%, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 59.259 đồng chí. 100% thôn, buôn, tổ dân phố đều có đảng viên là người tại chỗ. Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 1.070 đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng ở các tỉnh Tây Nguyên quan tâm, chú trọng. Nhiều cấp ủy đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn ngay từ đầu năm và thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, nhất là việc tạo nguồn, phát triển đảng viên thuộc đối tượng đoàn viên, học sinh, sinh viên, công nhân là người tại chỗ.

Tuy nhiên, t heo đánh giá của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hạn chế lớn nhất của các cơ sở đảng hiện nay ở vùng Tây Nguyên là chất lượng không đồng đều, năng lực lãnh đạo, điều hành của một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở còn thấp, chưa đảm đương được nhiệm vụ. Nhiều buôn, bon, làng có chi bộ, tổ đảng nhưng chất lượng lãnh đạo và vai trò nòng cốt còn thấp. Công tác phát triển đảng viên tại chỗ còn khó khăn…

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đề nghị các tỉnh Tây Nguyên cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phát triển đảng viên, quan tâm, chú trọng phát triển đảng viên là người tại chỗ, đồng thời, quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số tại chỗ tốt hơn, vừa đáp ứng được yêu cầu trước mắt vừa chuẩn bị đội ngũ kế cận lâu dài. Các tỉnh cần tổ chức rà soát, đánh giá lại các tổ chức cơ sở đảng yếu kém để có phương án củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động góp phần lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất